Oostendse luchthaven: poetsvrouwen toch afgedankt

Eerder schreven we reeds hoe een actie gepland werd tegen afdankingen op de Oostendse luchthaven. (zie ons artikel van vorige zaterdag). De geplande actie zorgde er toen voor dat een compromis werd bereikt. De directie zou de geplande ontslagen herbekijken. Dat is nu gebeurd en de directie blijft bij de ontslagen.

Eddy Van Acker, ACOD-militant Oostende

Er werd een staking gepland, maar de vakbondsleiding en het management kwamen tot een compromis. Er kwam een werkgroep waarin de directie (waaronder de algemeen directeur Vanspauwen) en de vakbonden zouden zetelen. Die werkgroep moest nagaan of de 5 geplande ontslagen te verantwoorden waren. Indien dat niet het geval was, zouden de werknemers terug in dienst worden genomen.

Dit compromis kwam er omwille van de druk die uitging van de geplande syndicale acties. Die waren er op gericht om de 5 personeelsleden onvoorwaardelijk terug in dienst te nemen. Dat zou een duidelijk signaal zijn naar de directie van de Oostendse luchthaven.

Op maandag 11 december werden de ontslagdossiers opnieuw bekeken. Het management blijft echter bij de ontslagen. De poetsvrouwen presteren volgens de directie ondermaats en creëren een ongezonde werkssfeer. De poetsvrouwen vinden dat onbegrijpelijk en de vakbonden vragen alsnog een bemiddelaar van de Vlaamse regering.

Eén van de ontslagen poetsvrouwen begrijpt het niet. Ze kreeg steeds positieve evaluaties en zelfs een brief met felicitaties voor de geleverde prestaties na een controle op de hygiëne door een inspectiedienst. De directie had geen gesprek met de poetsvrouwen. Het standpunt bleek al op voorhand vastgelegd te zijn, want op 8 december verschenen er reeds vacatures voor de jobs van de ontslagen poetsvrouwen.

In Het Volk van 15 december laat de vakbondsleiding weten: “Bovendien hebben wij het gevoel dat het herzien van de dossiers eerder een middel was om onze staking en betoging op 2 december tegen te houden.” De vakorganisaties hebben een verzoek ingediend bij een gevolmachtigd onderhandelaar van de Vlaamse regering, om in de zaak als bemiddelaar op te treden.Een secretaris van het ACOD stelt: “ Voorlopig nemen we nog geen verdere acties. We willen correct handelen en de bevindingen van de bevoegde bemiddelaar afwachten”.

Het verloop van deze afdankingen toont duidelijk aan hoe het management van een bedrijf misbruik maakt van het overlegmodel om syndicale acties te verzwakken. De aanstelling van een onderhandelaar van de Vlaamse regering roept bovendien vragen op. De Vlaamse Gemeenschap (regering) is de werkgever van de algemeen directeur van de luchthaven van Oostende. Ze zijn in zekere zin elkaars broodheren en Vanspauwen is aangesteld op basis van een akkoord van verschillende politieke partijen. Zal de onderhandelaar stellen dat de directeur verkeerd heeft gehandeld?

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist