roemerNadat de SP in Utrecht tot het gemeentebestuur toetrad in een coalitie met VVD, D66 en GroenLinks treedt de partij nu ook in Amsterdam tot de meerderheid toe. Daar gaat het om een coalitie met de rechts-liberale VVD (de partij van Bolkestein en de Nederlandse premier Rutte) en de zogenaamd progressief-liberale D66, de back-up van de VVD. “Met wie kan ik regeren? Met bijna iedereen!” zei partijleider Roemer van de SP al twee jaar terug.

De media hebben het over een offensief van de SP. Helaas is het geen offensief tegen het besparingsbeleid, maar wel om postjes te veroveren in de hoop het besparingsbeleid wat af te zwakken. Van hervormingen is amper sprake, op vlak van sociale huisvesting laat de SP zelfs toe dat het aantal in Amsterdam afneemt van 230.000 vandaag tot 187.000 als gegarandeerd minimum.

Op een ogenblik dat de PVDA in ons land uitdrukkelijk naar de Nederlandse SP als voorbeeld uitkijkt en voorzitter Mertens die partij zelfs omschrijft als ‘moderne marxisten’, is het belangrijk om te volgen wat die SP doet. Wij denken dat de SP een ernstige fout begaat door zich niet te richten op het organiseren van het verzet van onderuit tegen het bezuinigingsbeleid, maar op het deelnemen aan politieke spelletjes aan de top waar de regels door de liberalen worden bepaald. Dit zal het verzet verzwakken. Socialistisch Alternatief, onze Nederlandse zusterorganisatie, stelt dat de partij het succes van bij de gemeenteraadsverkiezingen dreigt te verkwanselen.

Lees hier de analyse van Socialistisch Alternatief