1.000 betogers van de Non Profit in Brussel

Om 10u30 verzamelden enkele honderden vakbondsmilitanten uit de non profit zich aan het Ministerie van Werk te Brussel. Ze werden vervoegd door militanten uit andere sectoren, onder meer de metaal en de Algemene Centrale waren goed aanwezig. Het was niet de bedoeling om te betogen, maar dat gebeurde toch. Zowat 1.000 betogers trokken van het Ministerie naar het VLD-secretariaat waar met eieren werd gegooid.

Geert Cool

In de acties vandaag lag de nadruk op sectoren waar veel vrouwen werken. De grootwarenhuizen en de non-profit stonden vooraan in de acties. Dat is uiteraard geen toeval aangezien vrouwen bijzonder hard getroffen worden door het Generatiepact en de loopbaanvereisten om op brugpensioen te kunnen. Toch is het opvallend dat deze twee sectoren er redelijk alleen voor stonden vandaag. De terugkoppeling naar de specifieke elementen in iedere sector, betekent in dit stadium geen versterking van de beweging. Het is eerder een poging om met in verspreide slagorde de beweging te beëindigen.

Op de actie van de non-profit waren er veel betogers en dat ondanks de slecht georganiseerde mobilisatie. Heel wat actieve militanten en delegees wisten pas op het laatste ogenblik van de actie. Nochtans dateert de vorige grote actie van 28 oktober en moest in tussentijd toch genoeg tijd geweest zijn om een degelijke mobilisatie te organiseren. Het feit dat er toch 1.000 aanwezigen waren, gaf alvast aan dat de actiebereidheid er nog is.

In de non-profitsector staat de LBC traditioneel erg sterk, maar nu was er ook een opvallende rode delegatie. Een aantal militanten uit andere sectoren trokken naar de non-profitbetoging omdat er niet direct andere acties gepland waren in hun eigen sector. Er was een Nederlandstalig overwicht, maar toch ook enkele Franstalige delegaties onder meer uit de Brusselse non profit.

De nadruk op de actie lag op het verwerpen van het Generatiepact en een aantal specifieke gevoeligheden in de sector. Zo is er het probleem van de "gelijkstellingen" (periode dat bvb tijdskrediet wordt opgenomen). Momenteel mogen de vereiste 25 loopbaanjaren voor een brugpensioen 3 gelijkgestelde jaren bevatten. Bij het optrekken van de loopbaanvereiste voor brugpensioen is er nooit gedacht aan een verhoging van het aantal gelijkgestelde jaren. Dat heeft vooral gevolgen voor deeltijds werkende vrouwen.

Een ander discussiepunt is de invulling van de "zware beroepen" voor wie de huidige brugpensioenleeftijd zou behouden blijven. De non profit wil erkend worden als een dergelijk zwaar beroep omwille van de vele nachtarbeid, flexibele uurroosters, fysiek belastende arbeid,…

Aanvankelijk was het de bedoeling om met de manifestanten enkel te verzamelen aan het Ministerie voor Werk waar een onderhoud plaatsvond met minister Van Velthoven. In dat onderhoud werd naar verluidt door de minister enkel bevestigd dat het Generatiepact er komt. De manifestanten aan het ministerie trokken echter met een geïmproviseerde betoging door Brussel om te eindigen aan het VLD-secretariaat in de Melsenstraat. Dat was volledig afgesloten voor de betogers. Er werden eieren gegooid naar het gebouw en het lawaai zal de liberale burgers ongetwijfeld opgeschrikt hebben.

Deze betoging straalde een actiebereidheid uit, maar tegelijk was er het besef dat dit niet volstond. Nadat wekenlang getreuzeld werd om een actieplan op te stellen dat eigenlijk al op de betoging van 28 oktober had moeten worden voorgesteld, bleek het actieplan compleet onvoldoende te zijn. De regionale betogingen van 2 december beperkten zich grotendeels tot Luik en Mons (naast kleinere acties in Brussel, Waver en Namen). De "opvallende" jongerenactie van 6 december bleek een bezoek van Sinterklaas te zijn aan enkele ministeries. En nu werd de stakingsdag beperkt tot grotendeels twee sectoren waar in veel gevallen niet eens gestaakt werd.

Dit actieplan was onvoldoende en toont een zwakheid. Dat zal aanzetten tot agressie van de kant van regering en patronaat. Daarom is het noodzakelijk om de strijd nu niet stop te zetten, maar iedere nieuwe aanval te beantwoorden met een krachtige beweging waarin de basis bepaalt hoe het actieplan er uitziet. De kracht van de Witte Woede bestond uit de grote betrokkenheid van de arbeiders uit deze sector, dat voorbeeld moet vandaag meer dan ooit naar voor geschoven worden.

Delen: Printen: