Artikel door Jarmo (Antwerpen)

Massaal protest tegen het BAM-tracé. Foto: betoging van 4 mei laatstleden (foto door Suresh)

Massaal protest tegen het BAM-tracé. Foto: betoging van 4 mei laatstleden (foto door Suresh). Gisteren was er opnieuw een massaal bijgewoonde activiteit in de vorm van een Ringlandfestival.

In Antwerpen blijven de Oosterweelverbinding en het niet aflatende verzet ertegen de gemoederen beroeren en de actualiteit beheersen. Op zondag 4 mei werd een grootschalige protestactie gehouden waarbij vanuit Deurne, Merksem en Borgerhout naar Park Spoor Noord gewandeld werd.

De samenkomst werd nog vervoegd door ruim 2.000 fietsers die afzakten vanuit perifere gemeenten als Boechout en Kontich, wat het totaal aantal demonstranten op 10.000 bracht. Dat is ver boven ieders verwachtingen. Op zaterdag 24 mei – één dag voor de verkiezingen – werden acties aan alle bruggen over de Antwerpse ring georganiseerd, opnieuw met duizenden aanwezigen. Het toont aan welk enorm potentieel er bestaat om verder te gaan met het verzet tegen de Oosterweelverbinding.

De afgelopen jaren werden al verschillende alternatieven voor het BAM-tracé ontwikkeld en voorgesteld door onder meer actiegroepen als Ademloos en stRaten-generaal. Het Meccano-tracé, met als voornaamste eis een tunnel in de plaats van een brug, lijkt nu plaats te hebben gemaakt voor Ringland, een voorstel om de Antwerpse Ring te sluiten en (gedeeltelijk) te overkappen. Het is opvallend hoe politici van diverse partijen zich haasten om – althans ogenschijnlijk – hun kar te keren, geïnspireerd door het enorme enthousiasme dat onder de bevolking ontstaat voor elk initiatief dat minder brutaal en gewelddadig is dan het BAM-tracé. Nadat Open Vld de bocht al eerder genomen had, stelde Kris Peeters (CD&V) – niet toevallig een maand voor de verkiezingen – dat hij nu ook voorstander was van een gedeeltelijke overkapping; met de opmerking dat zo’n overkapping perfect combineerbaar zou zijn met het BAM-tracé, iets wat zowel door de actiegroepen als door de ontwerpers van Ringland stellig wordt ontkend.

Ringland lijkt een zeer mooi alternatief: een park bovenop de Ring en een toename aan groene ruimte in de stad. Het is echter belangrijk dat we waakzaam blijven en niet zomaar achter elk nieuw initiatief aanhollen, simpelweg omdat het beter is dan het BAM-tracé. Uiteraard zijn wij niet tegen het sluiten van de Ring, en nog minder tegen een eventuele overkapping. Maar we moeten wel duidelijk stellen dat dit maar een deel van de oplossing kan zijn; en bovendien moeten we waakzaam zijn als politici als Kris Peeters en Annemie Turtelboom zich uitspreken voor Ringland. Hun doel blijft hetzelfde: de winsten van Noriant en de betonlobby veiligstellen, en het verzet daartegen zo veel mogelijk beperken. We moeten voorzichtig zijn voor elk mogelijk scenario waarbij Ringland gebruikt wordt om toch (een groot deel van) het BAM-tracé uit te voeren.

De mobiliteitsproblemen die Antwerpen vandaag kent, zijn in grote mate te danken aan het beleid dat door deze politici en hun voorgangers gevoerd werd. De stelselmatige besparingen bij het goederentransport per spoor, bijvoorbeeld, hebben ervoor gezorgd dat de Ring overladen wordt met vrachtwagenverkeer. Omdat dat verlieslatend was, zou nu een miljardenproject opgestart moeten worden om het vrachtwagenverkeer over de weg de baas te kunnen.

Ook de inkrimping van de dienstverlening bij De Lijn vanaf september vorig jaar is bij vele Antwerpenaars in het verkeerde keelgat geschoten. Welk beleid kan ernstig menen dat het fileleed een van de dringendste problemen is, en tegelijkertijd besparen op openbaar vervoer?

Een beleid dat werkelijk voor de belangen van de Antwerpse bevolking opkwam, zou net massaal investeren in openbaar vervoer. De Ring sluiten is geen slecht idee, maar kan de situatie enkel fundamenteel verbeteren als het gekoppeld wordt aan een grootschalige uitbreiding van het openbaar vervoer, dat gratis en toegankelijk gemaakt wordt. Ook een verhoging van het aantal fietspaden in en rond de stad (in plaats van bepaalde straten ‘fietsvrij’ te maken zoals nu door het N-VA-bestuur wordt voorgesteld…) is een absolute vereiste.

De actiegroepen zouden de acties van de afgelopen maand moeten evalueren en beseffen dat ze goud in handen hebben.  Door middel van een oplopend actieplan, waarbij actiecomités in de wijken georganiseerd worden, is het mogelijk het BAM-tracé in elke mogelijke vorm tegen te houden. De Antwerpse bevolking heeft zich bereid getoond tegen de betonlobby en haar politieke lakeien in verzet te gaan. Wie erin slaagt dit verzet te organiseren, slaagt er eveneens in de ‘eerste spade’ die de nieuwe Vlaamse regering in de grond zal willen steken, tegen te houden. Dit verzet moet gekoppeld worden aan de eis voor een mobiliteitsbeleid dat voorziet in de behoeften en wensen van de Antwerpse bevolking.