VB houdt persconferentie in Marokkaans hotel

Het groots aangekondigd bezoek van het Vlaams Belang aan Marokko om de inwoners op te roepen niet naar België te komen, zal beperkt zijn tot een persconferentie in een Hilton Hotel in Marokko. Daarmee overtreedt het Vlaams Belang punt 11 van haar destijds opgemaakte 70-puntenprogramma over het vreemdelingenprobleem.

Het 70-puntenprogramma van het Vlaams Blok moest een antwoord bieden op de migratie en de standpunten van het VB daaromtrent verduidelijken. Het programma was bijzonder omstreden en werd meermaals publiekelijk naar de geschiedenis verwezen door VB-leiders.

Blijkbaar meent de VB-leiding het als ze stelt afstand te doen van het 70-puntenprogramma. Nu trekt de partij zelfs naar Marokko om daar propaganda te gaan voeren. Nochtans bepaalde punt 11 van het 70-puntenprogramma onder meer: “Buitenlandse politieke partijen mogen op het grondgebied van dit land geen propaganda voeren of activiteiten ontplooien.”

Als buitenlandse partij eigent het VB zich dat recht wel toe in Marokko. De geplande activiteiten met ontmoetingen werden wel afgezegd omdat niemand met het VB wou spreken. Aan het hotel waar de partij een persconferentie zal houden, komt er bovendien een protestactie.

De VB-leiding mag alvast hopen dat haar 70-puntenprogramma niet doorgevoerd werd in Marokko. Zoniet zou tegenover de inbreuk op punt 11 wel eens een zware sanctie kunnen staan. Mogelijks worden ze zelfs overeenkomstig punt 45 met een C130 uitgewezen en teruggestuurd naar eigen land?

Delen: Printen: