Kleine rellen of massa-actie?

Voor het eerst in 15 jaar wordt extreem rechts wat in het defensief gedrongen. De beweging tegen het generatiepact kent een brede steun onder de bevolking en dat terwijl het Vlaams Belang een uitgesproken anti-stakingsstandpunt heeft dat ze in het verleden perfect verwoordden in hun slogan “staken schaadt, werken baat”. Het VB heeft hoe langer hoe meer moeite zich te blijven profileren naar arbeiders als een partij van de gewone man in de straat, terwijl hoe langer hoe meer duidelijk wordt dat het Vlaams Belang een partij is voor en van het Vlaams kapitaal.

ALS-pamflet op anti-NSV betoging

Dit bleek eens te meer op hun economisch congres. Ze probeerden uitdrukkelijk sociale kwesties en economisch beleid te scheiden om hun kiezers niet voor de borst te stoten, maar de kern van hun programma bestond weer uit lastenverlagingen en andere cadeaus aan het patronaat. Bewegingen die hier tegen zouden ontstaan zijn volgens extreem rechts uit den boze want ze gaan in tegen de principes van het solidarisme, een maatschappijbeeld waarin sociaal overleg enkel op bedrijfsniveau mogelijk zou mogen zijn, een perfect voorbeeld van verdeel en heers tactieken.

Voor hoe langer hoe meer mensen wordt duidelijk dat het Vlaams Belang niet in hun belang is, dat ze geen alternatief voorstaan op het neoliberale beleid van de traditionele partijen. Ook voor een anti-NSV betoging is het belangrijk dit verzet verder te ontwikkelen en te steunen. We moeten er dan ook naar streven om met deze betoging aansluiting te vinden bij de bredere lagen, die zich op dit moment verzetten tegen het generatiepact en uitkijken naar een alternatief. Het komt erop aan gebruik te maken van de gewrongen positie waarin extreem rechts vandaag zit om aan te tonen dat fascisten geen antwoord bieden op de problemen van vandaag.

De Actief Linkse Studenten hebben in het verleden samen met Blokbuster en LSP al vele (succesvolle) antiracistische campagnes gevoerd, en wij denken dat de actiemethode moet aangepast worden aan het heersende klimaat en het bewustzijn. Daarom denken we dat het niet opportuun is om vandaag de NSV te gaan blokkeren, om barricades op te werpen, om rel te schoppen in de straten of om te gaan vechten met de politie. Dit zou alle vooroordelen weer bevestigen en de effecten van de huidige beweging op de steun voor het VB volledig teniet kunnen doen.

We roepen dan ook op de NSV te marginaliseren door massaal verzet tegen hun betoging te organiseren. We willen hen geen enkel excuus geven door deze betoging te laten ontaarden in rellen, en denken dat het vandaag een fout zou zijn om dit te riskeren door de NSV te gaan opzoeken. Dit om ervoor te zorgen dat het verzet tegen extreem rechts breder wordt dan wat er hier vandaag al aanwezig is, zodat de invloed van de fascisten weer wordt zoals hij hoort te zijn: klein, marginaal en bespottelijk.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist