Stemming bij Picanol weerspiegeling van actiebereidheid

Bij Picanol in Ieper werd onder het personeel een referendum georganiseerd over het Generatiepact en de acties daartegen. Picanol is een metaalbedrijf en bijgevolg werd uitgekeken naar dit referendum om te zien hoe de aanpassingen zouden gezien worden door de metaalarbeiders. Het resultaat van de stemming geeft aan dat de actiebereidheid bijzonder groot is. Dit verhoogt de druk om tot acties over te gaan!

Het referendum werd georganiseerd door de verschillende vakbonden. De arbeiders konden zich in een geheime stemming uitspreken. Van de 1.013 arbeiders namen er 813 deel aan deze anonieme stemming. Diegenen die niet deelnamen, waren in ziekteverlof, op tijdskrediet, vakantie,… De uitslag van het referendum was opvallend. Ondanks de toegevingen aan de metaalsector, stemde een grote meerderheid tegen het Generatiepact.

88,43% van de arbeiders stemde tegen het Generatiepact, slechts 80 arbeiders (9,8%) steunen het Pact. Voor diegenen die tegen het Generatiepact stemden, was er een bijkomende vraag. Er werd namelijk gevraagd of de arbeiders bereid waren deel te nemen aan verdere stakingsacties. Daarbij stemde 81,3% voor het verderzetten van de acties.

Dit resultaat is opvallend omdat er vanuit ACV-Metaal kritische geluiden kwamen over de uitspraken van Jorissen (ABVV) dat er nood is aan een algemene staking op 13 december. De bereidheid van de ACV-leiding om toe te geven op het Generatiepact, wordt weerlegd door de basis. Ook in een bedrijf zoals Picanol waar het ACV sterk staat.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist