Het Vlaams Belang bestrijden met een actieve linkse oppositie

Blokbuster en de Linkse Socialistische Partij (LSP) namen deze zomer het initiatief om deze betoging te organiseren en begonnen onmiddellijk een campagne. Reeds enkele jaren stellen we dat extreem-rechts kan groeien als een schimmel op het rotte systeem, waarbij enkel een actieve arbeidersbeweging in staat is om een antwoord te bieden op extreem-rechts. Op een ogenblik dat de vakbonden in actie komen tegen het Generatiepact en de aanvallen op onze levensstandaard, wordt duidelijk dat het Vlaams Belang niet aan onze kant staat.

Blokbuster-pamflet

> PDF-versie

De afgelopen jaren zagen we een aantal voorbeelden van nederlagen voor extreem-rechts. In Frankrijk verloor het FN bij de verkiezingen en splitste de partij zelfs na de grote arbeidersbeweging van eind 1995. In Oostenrijk begon de FPÖ vanuit de regering heel wat stemmen te verliezen na een quasi algemene staking tegen de pensioenhervormingen. Die voorbeelden tonen aan dat een arbeidersbeweging in actie extreem-rechts kan terugdringen.

Het economisch congres van het Vlaams Belang komt op een belangrijk tijdstip. Terwijl de VB-top haar diensten aan het patronaat aanbiedt, komen de arbeiders en hun gezinnen in actie tegen het neoliberaal beleid van regering en patronaat. Het wordt duidelijk dat het VB wel beweert op te komen voor onze belangen, maar eigenlijk de patronale belangen behartigt. Het VB wil meer lastenverlagingen. Dit betekent dat de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid worden verminderd. Het is een aanval op het indirecte loon van de arbeiders bij ziekte, werkloosheid,… Het VB wil dat de flexibiliteit toeneemt en de sociale zekerheid wordt afgebroken. VB’er Laeremans geeft toe: “Dit betekent meer sociale ongelijkheid zoals in de VS.” Wat het VB denkt over vakbonden is ook niet mis: “de vakbond bestaat uit linkse universitair geschoolde intellectuelen die economisch amper tot vijf kunnen tellen.” De vakbonden verhinderen volgens het VB de patroons om de nodige stappen te zetten om de kosten van de “peperdure arbeid” te verlagen. Het VB verdedigt blijkbaar enkel de belangen van het patronaat. We willen met de betoging vandaag ingaan tegen het neoliberale beleid waar ook het VB voor staat. Tegelijk willen we opkomen voor een links alternatief dat het VB kan terugdringen.

In Duitsland heeft de Linkspartei aangetoond dat een programma dat ingaat tegen het neoliberaal beleid succes kan hebben. De nieuwe partij haalde 8,7%. In Saksen verloor de extreem-rechtse partij NPD de helft van haar kiezers in vergelijking met een jaar geleden. Een linkse oppositie kan extreem-rechts stoppen!

Daarom verdedigen we vandaag ook in België de noodzaak van een nieuwe arbeiderspartij. Dat zal nodig zijn om onze eisen een politiek verlengstuk te bieden, maar het zal evenzeer een middel zijn om extreem-rechts te bestrijden. Werk hieraan mee en sluit aan bij LSP en haar anti-fascistische campagne Blokbuster!

Delen: Printen: