Dokwerkers geven het voorbeeld: iedere nieuwe poging tot aanval wordt met acties beantwoord

De dokwerkers betoogden deze week opnieuw tegen de mogelijke liberalisering van het statuut van de dokwerkers. Reeds verschillende jaren wordt vanuit de EU geprobeerd om het statuut van de dokwerkers aan te pakken door bedrijven de mogelijkheid te geven om zelf personeel in te zetten om te laden en te lossen. Dit voorstel werd onder druk van het protest van de dokwerkers al eens afgevoerd, maar lag nu terug op tafel. Met als gevolg dat er opnieuw betoogd werd.

De liberaliseringen die de EU wil doorvoeren, zouden een complete ondermijning betekenen van het statuut van de dokwerkers. Het zou mogelijk worden om niet erkende dokwerkers in te zetten die bovendien slechter betaald zouden worden. Het statuut van de dokwerkers is afgedwongen door harde syndicale strijd en moet ook op die manier worden verdedigd. Een liberalisering zou bovendien een gevaar betekenen voor de veiligheid in de havens. De erkende dokwerkers hebben immers een beter zicht op de veiligheidsvereisten en staan onafhankelijker tegenover de patroons die hun diensten inhuren.

Tegenover die voorstellen werd meermaals betoogd. In 2003 werd het voorstel tot ‘zelfafhandeling’ uiteindelijk verworpen na het protest van de dokwerkers. Maar het voorstel werd nadien gewoon terug op tafel gelegd. Met als gevolg dat er opnieuw werd betoogd door zo’n 700 dokwerkers uit Europa.

De transportcommissie van het Europees parlement besliste uiteindelijk om het voorstel inzake zelfafhandeling af te wijzen, maar dit kan opnieuw op tafel worden gelegd. Vandaar werd door de vakbonden geëist dat de volledige richtlijn over de liberaliseringen verdwijnt. Dat is nu nog niet het geval waardoor verdere acties mogelijk zijn.

Het voorbeeld van de dokwerkers is belangrijk omdat het een les inhoudt voor de beweging tegen het Generatiepact. De SP.a stelt dat een beweging tegen het Generatiepact kan leiden tot de val van de regering waarna een rechtse regering dezelfde voorstellen opnieuw naar voor brengt. Dat wordt gebruikt om de huidige aanvallen erdoor te krijgen. We mogen niet in die val trappen en moeten het voorbeeld van de dokwerkers volgen: iedere nieuwe poging om hun statuut aan te vallen, wordt beantwoord met een nieuwe beweging. Op die basis hebben ze reeds jarenlang de liberalisering van de havenarbeid tegengehouden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist