Onder liberale vrienden…

De restanten van het Liberaal Appel van wijlen Ward Beysen (beter bekend als “zwart Wardje”) sluiten opnieuw aan bij de VLD. Dat biedt hen betere carrièremogelijkheden. De weduwe van Beysen haalde echter scherp uit naar de 5 overblijvende Liberale Appelers. LA-“voorzitter” Kerremans stuurde daarop een persmededeling de wereld in waarin termen vallen als “politiek kannibalisme”, “vroegtijdige dementie” en ander fraais. Kortom, een uitstekend rondje “lachen met liberalen”.

Na het overlijden van Ward Beysen trokken de meeste ‘kopstukken’ van het Liberaal Appel reeds terug naar de VLD. Dat was onder meer het geval voor Albert Mariën, de burgemeester van Boechout die vooral bekend staat van zijn haat en repressie tegenover de anti-racisten van Blokbuster. Na Mariën volgen nu ook de officiële overblijfselen van het LA. De VLD is blijkbaar echt wel hopeloos in haar zoektocht naar “positieve media-aandacht”. Mariën en co zullen daar met hun uiterst rechtse praat zeker voor blijven zorgen…

LA-voorzitter Kerremans zet alvast de toon om “positieve media-aandacht” te zoeken voor de VLD. In een persmededeling reageert hij op het ongenoegen van mevrouw Vinck, de weduwe van Beysen, die een heraansluiting bij de VLD niet ziet zitten. Kerremans omschrijft Vinck onder meer als “Linda Perron”, “mevrouw Iskariot” (naar de ‘verrader’ Judas Iskariot), “politiek kannibaal”,… Positieve media-aandacht verzekerd!

Kerremans stelt dat Vinck zich moest houden aan de standpunten van het Dagelijks Bestuur, dat “bestond en bestaat uit persoonlijke vertrouwelingen die door voorzitter Ward Beysen daarvoor persoonlijk gevraagd werden en democratisch verkozen.” De almachtige voorzitter heeft het bestuur zelf democratisch verkozen? Of lezen we dat verkeerd?

Verder wordt Vinck gewaarschuwd. Ze kan geen rechten doen gelden op “het ideologische en historische erfgoed van de Partij”. Wij vroegen ons af wat het historische erfgoed van de “Partij” (met hoofdletter!) mag wezen. Heeft het Liberaal Appel ergens nog wat musea staan of kunstschatten verborgen gehouden? Soit, Kerremans zet de puntjes op de i en zegt dat het “Liberaal Gedachtegoed” eigendom is van de “Partijleden”. Dat zijn veel hoofdletters om te stellen dat het liberalisme de eigendom is van de LA-leden. Erg liberaal klinkt dat niet… VLD-voorzitter Somers zal overigens tevreden zijn dat hij eindelijk de bezitters van het “Liberale Gedachtegoed” in zijn partij heeft opgenomen!

Kritische LA-leden zoals Vinck horen alvast niet bij de bezitters van het “Liberale Gedachtegoed”. Neen, zij lijdt volgens het LA-bestuur wellicht aan “vroegtijdige dementie”. Het LA-Bestuur en Vinck hebben een aanslepend conflict over de erfenis van Ward Beysen waarbij Vinck wordt verweten dat ze de partijlokalen en de rekening (allen op naam van Beysen) als haar persoonlijk bezit beschouwt.

Dit noopt het LA-Bestuur er toe om Vinck te roemen omwille van haar “sanguinisch, onbehouwen en licht ontvlambaar temperament”. De “haatcampagne” tegen het LA wordt volgens het bestuur gevoed door “afvalligen, politieke opportunisten en non-valeurs die nooit politieke verantwoordelijkheid droegen, nooit één wezenlijke bijdrage leverden tot het inhoudelijk politiek debat, nooit één woord op politiek papier zetten, en nooit enige inspanning leverden om het politiek liberaal gedachtegoed te concretiseren.” Kerremans heeft overigens nog een goede raad voor de weduwe van Ward Beysen: “Het zou toch welopgevoed zijn als deze schertsfiguren ten minste zouden willen doen alsof ze iets van politiek verstonden.”

Bart Somers mag gerust zijn. Met het binnenhalen van het Liberaal Appel heeft hij een belangrijke overwinning geboekt die er ongetwijfeld voor zal zorgen dat de VLD de komende periode over een veel sterkere positieve communicatie kan beschikken.

Delen: Printen: