In Brussel neemt LSP deel aan de kiescampagne van Gauches Communes. We roepen alle Brusselse lezers op om voor de Kamer en het Brussels parlement op Gauches Communes (lijstnummer 29) te stemmen. Hieronder een vertaling van een pamflet van Gauches Communes dat momenteel in Brussel wordt verspreid.

Na 25 mei, een front van verzet tegen de besparingen!

Een radicaal plan van publieke investeringen! Voor scholen, sociale huisvesting, degelijke jobs en meer koopkracht!

anja

Anja Deschoemacker, lijsttrekker van Gauches Communes voor de Kamer in Brussel

Het herstel van de economie is afgekondigd, maar enkel de rijken halen er voordeel uit. In 2013 maakten de grote bedrijven in ons land 11 miljard euro winst, dat is een stijging met 20% op een jaar tijd. Hun toplui kenden zichzelf lonen toe die 30 tot 200 keer zoveel zijn als die van een gewone werkende. Een topmanager van een groot bedrijf verdiende gemiddeld 2,2 miljoen euro in 2013, een stijging van 11% op een jaar tijd! Om de winsten te maximaliseren, wordt niet geaarzeld om te herstructureren en af te danken waardoor duizenden gezinnen op straat staan. Op vier jaar tijd verdwenen 100.000 jobs, het aantal werklozen is opgelopen tot 600.000. De gevestigde partijen hebben het patronaat gesteund door bijna 20 miljard euro aan fiscale cadeaus en loonlastenverlagingen toe te kennen en door de speculatieve schulden van de banken voor 35 miljard euro op te vangen.

Wij betalen de rekening

Deze transfert van middelen van de gemeenschap naar de rijksten wordt door ons betaald. Een verhoging van de pensioenleeftijd en vermindering van de lonen en werkloosheidsuitkeringen op federaal vlak, verhogingen van de tarieven voor openbaar vervoer en afbouw van de sociale huisvesting op gewestelijk niveau, een totaal gebrek aan investeringen in de nodige scholen op gemeenschapsniveau,… In deze crisistijden komt het beleid van de gevestigde partijen (met inbegrip van PS en Ecolo) neer op een versnelling van het neoliberale beleid van de laatste 30 jaar. De sociale ongelijkheid was nooit zo groot in ons land, het totale vermogen van de 1% rijksten overtreft dat van de 60% armsten.

Radicaal plan van publieke investeringen!

Gauches Communes verdedigt een programma dat beantwoord aan de sociale behoeften van de bevolking: de bouw van 60.000 nieuwe kwaliteitsvolle sociale wooneenheden in Brussel en 79 nieuwe scholen, gratis en degelijk openbaar vervoer, een nationale gezondheidsdienst. Een dergelijk radicaal plan van publieke investeringen zou toelaten om tienduizenden goede jobs te creëren. Is dat niet realistisch? Voor diegenen die ons verder willen laten betalen voor de crisis van de bankiers en speculanten niet. De middelen die we nodig hebben moeten we zoeken bij de elite van superrijken.

Een stem links van de PS, versterkt dat rechts?  

Neen, integendeel! Het laat ons toe om opnieuw een linkse stem in het politieke debat te laten horen. In de 30 jaar dat de PS aan de macht is, heeft die partij vooral aangetoond dat ze een belangrijke troef is om een rechts beleid aan de bevolking verkocht te krijgen. Het leugenachtige argument van ‘het minste kwaad’ wordt niet meer aanvaard. Peilingen wijzen op een sterke vooruitgang voor de echte linkerzijde, en vooral voor de meest zichtbare component ervan, de PVDA.

Die steun voor links had aanzienlijk kunnen versterkt worden met een echte eenheid, met vrijheid van discussie en eenheid in actie naar het voorbeeld van wat het ABVV van Charleroi en Zuid-Henegouwen had voorgesteld en met de PVDA als centrale kracht. Het is in die zin dat Gauches Communes had voorgesteld om met kandidaten deel te nemen aan de lijsten PTB-GO, wat de PTB/PVDA weigerde. Wij denken dat dit een fout was.

Maar wat voor velen onbegrijpelijk is, is de weigering van PTB/PVDA om een lijstverbinding met Gauches Communes voor de verkiezingen voor het Brussels parlement aan te gaan, terwijl wel een akkoord werd gesloten met Pro-Bxl, de Piratenpartij en de BUB. Er zijn nochtans veel meer politieke gelijkenissen tussen ons dan met die andere lijsten. De lijstverbinding laat een onderlinge overdracht van stemmen toe, ons voorstel aan de PTB/PVDA was erop gericht om versplintering te vermijden zodat linkse verkozenen behaald worden.

Een echte herverdeling van de rijkdom

De eisen van de PTB/PVDA blijven beperkt. Een miljonairstaks en verlaging van BTW op energie bijvoorbeeld, zijn interessante voorstellen maar kunnen door het patronaat omzeild worden met een kapitaalvlucht in het ene geval of met een uitstel van de indexaanpassing van de lonen in het geval van de BTW-verlaging.

Een echte herverdeling van de rijkdom is mogelijk. Dat kan door de weigering om de publieke schulden af te betalen, de jaarlijkse interesten op die schulden lopen al op tot meer dan 1.200 euro per Belg. Het is mogelijk door de banken te nationaliseren om een publieke financiële sector te creëren die democratisch wordt beheerd en die goedkope leningen aanbiedt en ons spaargeld veilig beheert. Het is mogelijk door de sleutelsectoren van de economie te nationaliseren onder democratische controle en beheer van de gemeenschap. Dat vereist maatschappijverandering, zodat de economie niet meer gebaseerd is op de winsthonger en de hebzucht van de elite, maar op de behoeften van de bevolking.

Alle gevestigde partijen zeggen dat ze de loonlasten willen aanpakken. Ze willen dus onze lonen en bijdragen aan onder meer de sociale zekerheid verminderen. Er wacht ons na de verkiezingen een ware lawine aan besparingen. Er zal nood zijn aan een front van verzet dat de verschillende consequente linkse krachten, strijdbare syndicalisten en sociale bewegingen verenigt om te bouwen aan een krachtsverhouding die we afdwingen doorheen sociale strijd.