Op naar nieuwe acties tegen het Generatiepact

De regering had gehoopt om het verzet tegen het Generatiepact te stoppen door de deur open te zetten voor een aantal beperkte toegevingen. Dit zal wellicht niet volstaan om de actiebereidheid te stoppen. In zowel ABVV als ACV is het ongenoegen nog steeds aanwezig en beseft de basis dat er heel wat op het spel staat. Het is geen toeval dat het patronaat nu reeds spreekt over de nood aan een tweede Generatiepact om de besparingen radicaler te maken.

De regering wil de vakbondssteun voor het Generatiepact afkopen met een aantal toegevingen. Zo wil de regering toegevingen doen op het vlak van de garanties voor bestaande CAO’s, de erkenning van gelijkstellingen voor deeltijdse arbeid en de samenstelling van de lijst van ‘zware beroepen’. In ruil krijgt het patronaat de toegeving dat er een belastingsverlaging komt voor investeringen in de vorm van de ‘notionele taksen’.

Met die beperkte toegevingen hoopt de regering eveneens verdeeldheid te zaaien onder de vakbondsleden. Zo zal de discussie binnen de metaalsector anders ingevuld worden door toegevingen aan die sector. Zo hoopt de regering natuurlijk om één van de meest strijdbare sectoren te neutraliseren en ruimte te geven aan verdeeldheid waarop kan worden ingespeeld. Daartoe worden alle mogelijke middelen boven gehaald, zelfs een jeugdzonde van de voorzitter van ABVV-Metaal wordt uitgespeeld via het patronaal blad ‘Trends’.

Tegenover de pogingen om verdeeldheid te zaaien, is eenheid aan de basis nodig. Wittevrongel van ABVV-TKD (Textiel, Kleding en Diamant) heeft gelijk als hij stelt dat er niets fundamenteel veranderd is sinds de vorige betoging. Zijn oproep voor verdere acties tot het Generatiepact wordt afgevoerd, sluit aan bij de stemming aan de basis. Vanuit het ACV klinkt er bij de leiding enige twijfel, maar de reacties van de basis die wij opvangen zijn anders. Daar wordt vooral nagedacht over de actievormen waarmee het Generatieplan kan worden afgevoerd.

De wijzigingen die worden voorgesteld, zijn vooralsnog een vrij lege doos. De lijst met zware beroepen is er nog niet en de onderhandelingen daarover in de Nationale Arbeidsraad zouden wel eens bijzonder zwaar kunnen zijn.

Wij denken dat er een degelijk actieplan moet worden opgesteld met regionale actiedagen die uitmonden in een meerdaagse algemene staking op nationaal vlak. Het neoliberaal beleid dat naar voor komt in het Generatiepact moet worden gestopt. Wij zijn akkoord met het idee om de regering weg te staken, maar brengen tegelijk de nood naar voor van een nieuwe arbeiderspartij. De regering wegstaken zal niet volstaan als een volgende regering een even rechts beleid voorstelt. Er zal nood zijn aan een politieke vertegenwoordiging voor de terechte vakbondseisen.

Nieuwe acties zijn bijna niet tegen te houden. De verdeel-en-heerspolitiek van de regering moet beantwoord worden met vakbondseenheid vanuit alle geledingen van beide vakbonden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist