Economisch congres. Vlaams Belang: niet in ons belang!

De Parijse voorsteden branden. De escalatie van geweld toont aan tot wat een systematische sociale afbraak kan leiden. Duizenden jongeren uiten hun frustraties op een onbeholpen manier, wars van enige strategie of toekomstperspectief, wat leidt tot wanhoopsdaden. Dit is wat een jarenlang neoliberaal beleid veroorzaakt.

Standpunt van Blokbuster geschreven door Boris Van Acker

Onder aanmoediging van de Franse regering, en in de eerste plaats Nicolas Sarkozy, zoekt de publieke opinie haar heil in meer repressie. Het FN van Le Pen zegt geen campagne te moeten voeren, de partij kan electorale winsten incasseren zonder er iets voor te moeten doen. Het VB droomt van gelijkaardige rellen in België. De angst sluipt via de televisie elke woonkamer binnen, en kan het actieve arbeidersverzet tegen het ‘Generatiepact’ even naar de achtergrond verdrijven.

Het VB kan op een verkiezingsoverwinning rekenen in 2006 en bereidt zich voor om het cordon sanitaire te doorbreken. Daarbij wil ze het vertrouwen winnen van degenen wiens belangen ze in werkelijkheid verdedigt, die van het patronaat. Onder de titel “Welvaart voor Vlaanderen”, zal de partij op haar economisch congres nagaan hoe de bedrijven meer winst kunnen maken, hoe de werknemers nog flexibeler kunnen worden uitgeperst,…

Blokbuster zal tegen het economisch congres van het VB betogen. Met haar hard neoliberaal programma maakt de partij immers duidelijk dat ze over geen alternatief beschikt voor de honderdduizenden kiezers die gedegouteerd zijn van de traditionele partijen. De stakingen van 7 en 28 oktober hebben aangetoond dat heel wat arbeiders en hun gezinnen de aanhoudende neoliberale aanvallen kotsbeu zijn. Twee stakingsdagen en 100.000 betogers, dat kan niet toegeschreven worden aan “slechte communicatie”.

Geen enkele partij steunde de stakers en neemt de belangen van de ‘gewone man’ op. Ook niet het VB. Die partij teert sinds jaren op het verraad van de sociaal-democratie en stelde meermaals de grootste arbeiderspartij te zijn. Maar als die arbeiders in actie komen, toont het VB haar ware gelaat. Op 26 november zal de partij onder meer bespreken hoe ze de “flexibele inzetbaarheid van werknemers” kan verdedigen, hoe iets kan worden gedaan aan de “hoge loonkosten” en welke maatregelen nodig zijn tegenover de “vergrijzing”. Zo lezen we in de aankondiging van het congres.

Wie de slogan “Staken baat, werken schaadt!” (partijblad 1983) toeschreef aan een reeds lang begraven verleden van de partij, werd geconfonteerd met VB-kopstukken wiens uitspraken verdacht sterk op die slogan lijken. Het enige vervelende punt voor het VB is dat de partij er alles aan moet doen om haar kiezers te overtuigen dat ze een andere partij zou zijn dan in werkelijkheid. Zeker indien 51% van de VB-kiezers zich uitsprak voor de ABVV-staking van 7 oktober…

De partij moest zich in alle bochten wringen om de vraag of het VB de staking steunde te ontwijken. Voorzitter Vanhecke stelde de “frustraties van de werknemers” te “begrijpen”, maar dat een stakingsactie “jammer” was. De gebuisde ex-patroon Freddy Van Gaever was openlijker en stelde dat “staken geen zin heeft, het jaagt immers de inversteerders weg”. Gents gemeenteraadslid Ortwin Depoortere diende een motie in met de oproep om de politie in te zetten tegen stakingsblokkades. VB-perswoordvoerder Wim Wienen schreef dat hij met heimwee terugdacht aan de slogan “Staken schaadt, werken baat.”

Geen enkele grote partij komt op voor de belangen en de standpunten van de stakers en de 100.000 betogers van 28 oktober. In de praktijk is er reeds lang een breuk tussen de vakbondsbasis en de “bevoorrechte politieke partners”. Er is op dit ogenblik echter geen alternatief in de vorm van een arbeiderspartij die ingaat tegen het neoliberalisme.

Dat biedt ruimte aan het VB om, ondanks haar neoliberaal programma, illusies te creëren dat ze zou opkomen voor de gewone man. De anti-racistische beweging staat vandaag voor een belangrijke uitdaging om op te komen voor een politiek verlengstuk voor de arbeidersbeweging. Dat zal de enige wijze zijn waarop de electorale groei van het VB kan worden teruggedrongen.

Blokbuster wil dat standpunt verdedigen op de betoging van 26 november. We vinden het uitermate positief dat er vanuit ABVV en ACV steun komt voor de betoging, zodat we sterker kunnen benadrukken hoe het Vlaams Belang eigenlijk staat voor het Patronaal Belang en een harder neoliberaal beleid wil. Ook al heeft zo’n beleid haar failliet aangetoond in de Franse banlieus. Het Vlaams Belang komt niet op voor onze belangen. Vanuit het ABVV en ACV moet dringend nagedacht worden hoe onze belangen wel op het politieke toneel kunnen verdedigen.

Afspraak: zaterdag 26 november, 14u Vrijdagmarkt

Delen: Printen: