Gisteravond, na de actie tegen de European Business Summit, had de MOC (de Franstalige tegenhanger van het ACW) in Brussel een debat met de voornaamste politieke partijen. De MOC had de vier gevestigde partijen uitgenodigd en ook FDF en PTB-GO. Het was niet op voorhand voorzien, maar door de afwezigheid van de liberale MR werd Anja Deschoemacker, lijsttrekker van Gauches Communes voor de Kamer en aanwezig op het debat, op het laatste moment nog uitgenodigd om aan het debat deel te nemen.

De afwezigheid van MR was geen toeval. Het debat was erop gericht om na te gaan onder welke voorwaarden de verschillende partijen bereid waren om aan een coalitie deel te nemen. De onderwerpen gingen van huisvesting en mobiliteit over gezondheid en geweld binnen het gezin tot werk en onderwijs. Over al die thema’s wilde de MOC weten van welke punten uit hun programma’s de partijen breekpunten zouden maken. Gezien de tegengestelde belangen tussen MR en MOC, besloot de MR dat deelname aan dit debat wel het laatste van haar prioriteiten was.

De MR was overigens niet de enige die zich liet verontschuldigen. Na de enorme repressie tegen de betogers aan de European Business Summit gaf minister Joëlle Milquet er de voorkeur aan om niet te komen en geen confrontatie aan te gaan met diegenen die eerder op de dag het slachtoffer van de gewelddadige repressie werden. Ze liet zich vervangen door een andere vertegenwoordiger van CdH. Alhoewel Gauches Communes wellicht geen verkozenen zal behalen bij deze verkiezingen en de vraag van regeringsdeelname zich dan ook niet stelt, zorgt de stelselmatige aanwezigheid van Gauches Communes aan de kant van de militanten van de MOC in actie en strijd, waaronder tijdens het protest tegen de European Business Summit, voor openheid waardoor we toch aan het debat konden deelnemen.

Het debat begon met een reeks video’s met interviews van werklozen. Vanuit het standpunt van Gauches Communes was een betere inleiding moeilijk denkbaar. Zowel in de analyse van de situatie als inzake de wensen en eisen die de geïnterviewde werklozen naar voor brachten, was het duidelijk dat dit naadloos aansloot bij het programma dat Gauches Communes verdedigt. Na dit plenaire gedeelte werden we in drie groepen opgedeeld waar telkens twee van de zes aanwezige partijen vragen kregen over elk onderwerp. De vertegenwoordigers gingen per twee van de ene groep naar de andere. Anja Deschoemacker ging samen met staatssecretaris Christos Doulkeridis van Ecolo langs de groepen.

Kort samengevat verdedigde Anja de noodzaak om 60.000 sociale wooneenheden bij te bouwen, gratis openbaar vervoer, de creatie van een nationale gezondheidsdienst, de individualisering van het recht op een uitkering, een vermindering van de arbeidsduur tot 32 uur per week zonder loonverlies of verhoging van de werkdruk en met bijkomende aanwervingen, een publieke herfinanciering van het onderwijs tot een niveau van 7% van het BBP. Anja heeft zeker niet alle aanwezigen overtuigd, maar uit de reacties en het aantal militanten dat haar nadien aansprak, kunnen we wel afleiden dat ze zeker de sympathie en de stem van heel wat aanwezigen heeft gewonnen.