Venezuela en de strijd voor socialisme. Meer dan 200 aanwezigen op 7 meetings

In de week van 10 tot 14 oktober bracht Karl Debbaut van het CWI verslag uit van zijn ervaringen in Venezuela, een land in de greep van revolutie en contra-revolutie. Er kunnen belangrijke lessen uit de Venezolaanse situatie worden getrokken. Er wordt aangetoond wat het potentieel is van een massabeweging tegen het neoliberalisme.

Els Deschoemacker

Anderzijds worden ook de beperkingen duidelijk indien een beweging onvoldoende beschikt over eigen democratische organen en een politiek programma om een einde te maken aan het kapitalisme.

De meeste vragen concentreerden zich rond de kwestie van socialisme, maar zowel in Brussel als in Antwerpen waren andere socialistische stromingen aanwezig waarmee we in discussie gingen. Terwijl de ene zich opwierp als kritiekloze “Chavistas”, negeerde de andere de invloed die iemand als Chavez kan hebben op het populariseren van socialistische ideeën.

Wij verzetten ons uiteraard tegen iedere aanval van het imperialisme op het regime en de revolutie, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat een revolutionaire beweging die in grote mate afhangt van één figuur, zeer kwetsbaar blijft en op die manier de uitdaging van het opbouwen van een socialistische maatschappij niet kan realiseren.

Op de meetings haalden we ruim 400 euro steun op om het werk van onze internationale organisatie in Latijns-Amerika te ondersteunen.

Delen: Printen: