Interimarbeid bij 45 plussers neemt toe

Uit cijfers van het interimkantoor Creyf’s die vandaag naar buiten kwamen via De Standaard blijkt dat er in de periode van september 2004 tot augustus 2005 13 procent meer 45-plussers aan het werken waren op uitzendbasis voor Creyfs dan het jaar ervoor. In totaal gaat het om 4.203 mensen. Dubbel zoveel arbeiders als bedienden. Dit is niet zo verwonderlijk gezien een steeds grotere groep mensen enkel op die manier aan een baan kunnen raken, zeker op oudere leeftijd. De reden volgens Creyf’s is echter dat het slechte imago van uitzendarbeid tot het verleden zou behoren en dat mensen op die manier kiezen voor een geleidelijke afbouw van de “workload”, en een geleidelijke herverdeling tussen arbeid en vrije tijd.

Karel Mortier

Dit is een nogal vreemde conclusie omdat een meerderheid van de mensen die “kiezen” voor interimarbeid (laaggeschoolde) arbeiders zijn die daarenboven nog eens slecht betaald worden, zeker in vergelijking met veel hun leeftijdsgenoten.. De meerderheid van die mensen zou immers werken aan een gemiddelde brutoloon tussen de 9 en 12,50 € per uur en dat voor mensen in veel gevallen met schoolgaande kinderen en een huis dat nog niet volledig is afbetaald! Hoe denkt Creyf’s dat mensen op die manier rondkomen, laat staan de studies van hun kinderen kunnen betalen?

Een ander argument is dat: “Doordat de gemiddelde leeftijd daalt waarop werknemers worden geconfronteerd met uitstapscenario’s, daalt logischerwijze ook de leeftijd waarop ze de weg vinden naar het uitzendkantoor.” Wellicht bedoelt men bij Creyf’s hiermee dat 45 plussers masaal worden gedumpt op de arbeidsmarkt omdat ze te duur zouden zijn geworden en niet langer productief genoeg omdat ze het hoge tempo niet langer kunnen volgen en/of de werkgevers nagelaten hebben om voldoende te investeren in de opleiding van hun oudere werknemers?

Tenzij men bij Creyf’s wil beweren dat mensen een vaste baan opgeven om tegen 9€ per uur interimklussen op te knappen om arbeid en gezin beter met elkaar te verzoenen? "In plaats van een fulltime betrekking kiezen senioren (sic!) steeds meer voor een geleidelijke afbouw van de workload, en een geleidelijke herverdeling tussen arbeid en vrije tijd"

Eenmaal de RVA zich ook zal storten op de “activering” van oudere werknemers zal het aantal 45 plussers die beroep doen op interimkantoren wellicht nog fors toenemen. Mocht het Generatiepact er doorkomen dan zullen de champagnekurken in Interimland pas echt knallen.

Delen: Printen: