Home / Foto's / Honderden op straat tegen besparingen in de Vlaamse cultuurcentra

Honderden op straat tegen besparingen in de Vlaamse cultuurcentra

Door Els

We hebben er niet genoeg voor gewaarschuwd dat de besparingslogica zal leiden tot het invraagstellen van gelijk welke dienst aan de gemeenschap! Nu is het zover voor de Brusselse Vlaamse gemeenschapscentra, waar door een nieuw personeelsplan een equivalent van 55,25 van de 747 voltijdse jobs zullen verdwijnen. Breekijzer daartoe: voor de desbetreffende jobs totaal onaangepaste examens die hebben geleid tot negatieve evaluaties voor de vele “tijdelijken” in dienst, sommigen echter met vele jaren dienst en know-how in de bijzondere gemeente waarin ze werken. Dank je wel aan het college van De Lille, Grauwels en Vanhengel! Daardoor komen niet alleen de jobs in gevaar van mensen die reeds jarenlang deze diensten met hart en ziel leverden en daarvoor ook de nodige erkenning kregen van de gebruikers van de centra. Ook in de dienstverlening zelf, de openingsuren, de poetsdiensten en het aanbod zal zwaar gesneden worden. Deze centra vormen bruisende plaatsen waar migrantenorganisaties, jongerenverenigingen, naschoolse kinderopvang,… hun plaats vinden en zo duizenden Brusselaars samenbrengen.

Deze onontbeerlijke diensten voor dikwijls de minst koopkrachtigen in onze samenleving worden nu opgeofferd om schulden terug te betalen. Schulden die door het personeel en de klanten van deze centra werden gemaakt? Nee hoor, maar toch zullen zij er de prijs voor betalen. Dat deze actie het begin mag zijn van een golf van acties tegen de besparingszucht van onze politici op de kap van de meest arme mensen. Enkel door terug te vechten en onszelf te organiseren voor o.a. meer publieke investeringen in publieke diensten i.p.v. minder, om aan de noden in de gemeenschap te voldoen, zal men het tij kunnen keren. Deze acties krijgen alvast de volle steun van LSP/PSL, die in de loop van de afgelopen jaren vele keren beroep heeft kunnen doen op deze centra voor de organisatie van haar activiteiten. De strijd voor een politieke vertegenwoordiging van de werkende en meest behoeftige bevolking gaat door!

els01

els02

els03

els04

els05

els06

els07

els08

els09

els10

els11