Home / Belgische politiek / Verkiezingen / De nietszeggendheid van de holle verkiezingswoorden

De nietszeggendheid van de holle verkiezingswoorden

In de verkiezingscampagne horen we eens te meer kandidaten van zowat alle partijen dezelfde nietszeggendheden naar voor brengen. Je kent het wel, ze doen het voor de toekomstige generaties of voor een warme samenleving. Sommigen houden het al dan niet wijselijk op een foto. Een LSP-lid uit Gent kreeg het op zijn heupen toen hij een krantje van vier pagina’s van een CD&V-kandidate in zijn bus kreeg en na lectuur ervan moest vaststellen dat er helemaal niets in stond. Hij kroop in zijn pen en stuurde een bericht naar de kandidate (maar had het even goed naar tientallen andere kandidaten van de gevestigde partijen kunnen sturen).

Beste mevr. Claerhout,

Gefeliciteerd met uw vier bladzijden tellende krantje dat u in mijn brievenbus hebt gestoken of laten steken. Ik wens iedere bijdrage tot het inhoudelijker maken van deze verkiezingen te aanmoedigen. Daarom zie ik het als een meerwaarde als uitgebreidere pamfletten of krantjes verspreid worden en niet louter kleine flyers en affiches waar niets meer op staat dan een foto, een naam en een plaats op een kieslijst.

Helaas is het net op het inhoudelijke dat ik uw krantje tekort vind schieten. “Als je iets wil doen in de samenleving, kom je al gauw bij de politiek uit. Cynisch en verontwaardigd aan de kant staan, daar heeft niemand wat aan.” Daar ben ik het met u eens. Om diezelfde redenen ben ik ook zelf politiek actief. Helaas loopt het mis bij alles wat er na volgt.

U reikt een hele reeks thema’s aan waar u rond wilt werken: goed en zinvol werk voor de jonge generaties, welzijn en sociale bescherming, leefbaarheid van onze omgeving, een visie betreffende loopbaan en arbeidsmarkt, betaalbare woningen, een evenwicht tussen werk, gezin, vrienden, zorg, vrije tijd etc. U verwijst eveneens naar de grote uitdagingen die onze samenleving de komende tijd boven het hoofd hangen.

Het zijn thema’s die mij eveneens aanbelangen. Maar met de standpunten die u aanhaalt bent u niet origineel. Ik heb nog geen enkele politicus horen pleiten voor slecht en zinloos werk, voor een stopzetting van de sociale zekerheid, voor onbetaalbare woningen of tegen de leefbaarheid van onze omgeving. Ik heb nog niemand horen zeggen dat onze samenleving te warm is en dringend moet verkillen.

Maar waar u mij echt enorm in teleurstelt, is dat u geen enkele visie weergeeft over de manier waarop u deze dingen wilt realiseren. U slaagt er in om in een vier bladzijden tellend krantje, speciaal gemaakt voor de komende verkiezingen en gewijd aan uw persoon, geen enkel concreet standpunt in te nemen. Géén enkel! NV-A pleit ervoor om werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken en om een indexsprong te maken. PvdA wenst een vermogensbelasting. Open VLD wilt het bestuursniveau van de provincies afschaffen. Dát zijn concrete standpunten. Ik zal er u eentje van mijzelf geven: de invoering van de algemene 32-urenweek, met behoud van loon en met bijkomende aanwervingen. Een doeltreffend middel om zowel de werkloosheid aan te pakken als de harde werkdruk die mee leidt tot die burn-outs, depressies en angststoornissen waar u naar verwijst. Het is immers logischer om alle werk dat in deze samenleving moet gebeuren over iedereen te verspreiden, in plaats van bij een handvol mensen te leggen. Dit zijn maar een handvol van alle concrete standpunten die de afgelopen weken naar voor werden gebracht. En u sláágt er in om op vier volle bladzijden noch eigen standpunten naar voor te brengen, noch te reageren op de talrijke andere standpunten die al naar voor werden gebracht.

Ik kan bijgevolg de conclusie trekken dat u helemaal niet heeft nagedacht over concrete standpunten of over wat de beste manier is om een warmere samenleving te op te bouwen. Ik zou dus even goed kunnen zeggen dat u geen mening heeft. Ik ben niet gauw geneigd om iemand dom te noemen, maar u brengt me wel in de verleiding om daar een uitzondering op te moeten maken. U heeft geen enkel concreet voorstel om deze samenleving vooruit te helpen en u heeft evenmin nagedacht over de voorstellen van anderen. Toch hoopt u in het parlement verkozen te raken. Bedankt om mij te overtuigen dat ik alvast niet voor u moet stemmen.

Er kan echter nog een andere reden zijn waarom u geen concrete standpunten naar voor brengt. Een veel sinisterdere reden. Een reden die maakt dat u niet openlijk dúrft uitkomen voor uw concrete standpunten, omdat CD&V als partij al vele jaren meehelpt met het neoliberale afbraakbeleid. Het beleid dat de armoedecijfers in België van 7% in de jaren ’90 tot 15% gebracht heeft vandaag. Een beleid dat alles uitverkoopt en massale belastingkortingen toekent aan grote bedrijven, banken en speculanten, en dan moet vaststellen er geen geld meer is om de sociale zekerheid te financieren. En ondertussen de schuld daarvoor leggen bij de vergrijzing. Een beleid dat aan de index morrelt waardoor de lonen de inflatie niet volledig volgen, en wat dus betekent dat ze in werkelijkheid gedaald zijn. Een beleid dat steeds minder investeert in sociale woningen, met als gevolg dat de huizenprijzen stijgen. En dat kunt u niet zeggen natuurlijk. Want stijgende huizenprijzen dat gaat niet samen met betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

Dus neen, ook in het tweede geval ga ik niet voor u stemmen. Want die warmere samenleving die u pretendeert te willen, die gaat er volgens mij niet komen dankzij u of uw partij. U en uw partij gaan enkel maar bijdragen aan een killere samenleving.

Groeten,

Kim