Antwerpen: jacht op illegalen geopend

In Antwerpen is gisteren begonnen met de huis-aan-huis controles waarmee het stadsbestuur naar eigen zeggen de leefomstandigheden in kaart wil brengen. De controles maken deel uit van het veiligheidsbeleid van de stad Antwerpen en zullen plaatsvinden in de armste wijken. De eerste controles waren er in de Dambruggestraat in Antwerpen Noord.

Na tegenkantingen van onder meer de Privacycommissie moest het stadsbestuur uiteindelijk toegeven dat er enkel controles zouden zijn bij diegenen die de controleurs effectief binnenlaten. De bewoners van de straten die worden aangedaan, moeten op voorhand worden verwittigd. Bovendien zijn ze niet verplicht om de controleurs in hun huis toe te laten. Zoniet dreigt een probleem met de privacy van de bewoners.

Het stadsbestuur probeert de huis-aan-huiscontroles voor te stellen als een "sociale" maatregel om beter te kunnen inspelen op de problemen inzake huisvesting.

Dat is larie. Indien het stadsbestuur iets zou willen doen aan de leefomstandigheden van de armste inwoners van de stad, zou er dringend een plan moeten komen om sociale woningen te bouwen. Maar net op dat punt ligt onder meer Van Peel (CD&V) dwars. Volgens een aantal toppolitici heeft Antwerpen al genoeg sociale huisvesting en moet de stad eerder sociale woningen in de randgemeenten gaan inplanten. Alleszins is het duidelijk dat er de komende maanden en jaren weinig of geen inspanningen mogen verwacht worden op het vlak van sociale huisvesting in Antwerpen.

Het stadsbestuur doet er alles aan om te stellen dat de huis-aan-huiscontroles geen jacht op illegalen zou vormen. Het stadsbestuur stelt onder meer dat er geen politie wordt meegestuurd en ook niemand van de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit een media-interview met één van de controlerende ambtenaren blijkt echter dat er wel degelijk sprake is van een jacht op illegalen. "Als ambtenaren hebben we een meldingsplicht", stelt de verantwoordelijke voor de huis-aan-huiscontroles. Dan weet je wel waar het op staat…

Het actiecomité Basta! protesteert terecht tegen de controles en verspreidt meertalige affiches met een oproep om de controleurs niet binnen te laten. Niemand is verplicht om de controleurs binnen te laten, maar wellicht zullen heel wat mensen daarvan niet op de hoogte zijn. De affiches zijn dan ook een nuttig instrument.

Eens te meer wordt het karakter van dit stadsbestuur duidelijk. In plaats van daadwerkelijk iets te doen aan problemen met huisjesmelkers, werkloosheid,… worden de armste lagen van de bevolking gecriminaliseerd en het voorwerp van een heksenjacht. Op de kap van deze lagen wil het stadsbestuur aantonen dat het een ‘gespierd’ veiligheidsbeleid kan voeren. Eens te meer gaat het om imago en het achterna lopen van extreem-rechts. De sociale problemen blijven zich inmiddels onaangeroerd opstapelen.

Delen: Printen: