ABVV bij Agfa Gevaert wil banden tussen SP.A en ABVV breken

In een brief aan haar leden, schrijft het ABVV bij Agfa Gevaert in Antwerpen dat het tijd wordt om de banden tussen ABVV en SP.a te verbreken. De syndicale delegatie merkt terecht op dat geen enkele traditionele partij nog de belangen van de arbeiders en hun gezinnen verdedigt. Wij zijn het daar mee eens en brengen de noodzaak naar voor van een nieuwe arbeiderspartij. Het volstaat immers niet om de politiek "los te laten" op een ogenblik dat een politieke verdediging van onze terechte eisen noodzakelijk is.

De delegatie van Agfa schrijft aan haar werknemers:

BEDANKT VOOR DE STEUN EN DE SOLIDARITEIT

Voor het ABVV was 28 oktober een tweede geslaagde actie i.v.m. het generatiepact.

De eerste 24 urenstaking was al een succes en nu met de 100.000 betogers in Brussel was de tweede nog een groter succes .Een duidelijk bewijs dat de mensen het niet zullen slikken wat de regering en patronaat wil uitvoeren.

Dit was van begin jaren negentig geleden dat de opkomst nog zo groot is.

De eerste reactie van de regering is er één van dit doet ons niks.

Men ligt niet wakker van 100.000 betogers. De premier is zelfs op reis vertrokken en zegt dat het generatiepact gewoon uitgevoerd zal worden.

Deze woorden klinken als muziek in de oren bij het patronaat.

We kunnen het niet genoeg benadrukken (en ik weet we vallen in herhaling) maar dit pact is het totale verlanglijstje van alle patroons.

Het ABVV heeft de regering al gewaarschuwd, wanneer er geen respons komt, er nieuwe acties zullen volgen in november. Dit pact is nog niet rond en we konden het afgelopen weekend in de kranten al lezen: ‘WERKGEVERS KIJKEN AL UIT NAAR DE VOLGENDE MAATREGELEN’.

Dit is nog maar eens het zoveelste bewijs dat politiek en werkgevers niet meer weten wat er bij het volk leeft.

Het enige waar zij oog voor hebben zijn de (woeker)winsten en het verhogen van hun eigen fortuin en/of premies. Wij zetten sommige dingen nogmaals op een rijtje omdat daar nog altijd misverstanden over bestaan ivm brugpensioen.

Vanaf 2008 zullen we moeten werken tot 60 jaar.

Voor ploegenmensen: De regeling van 56 jaar met 20 jaar nacht

Het staat vandaag nog niet vast of deze regeling in de toekomst nog van toepassing is. Dit moet in het interprofessionele akkoord om de twee jaar afgesproken worden.

Mensen die zeggen "dat ploegarbeiders op hun twee oren mogen of kunnen slapen", dat noemen wij pas echt liegen!!!!!

Vanaf 2008 wordt het 60 jaar na een loopbaan van 30 jaar, vanaf 2012 kan je na 35 jaar loopbaan pas gaan op 60. In 2011 is het mogelijk dat alles nog strenger zal worden met alle gevolgen vandien.

Zijn deze maatregelen nu echt allemaal wel nodig? Wij willen toch ook enkele zaken onder de aandacht brengen want we worden zowaar gehersenspoeld door de media. (deze kiest natuurlijk ook partij voor het patronaat)

Is brugpensioen nodig? Wij allemaal zijn er van overtuigd van wel.

Vandaag is men na jaren ploegenarbeid en/of bandwerk leeggemolken, uitgeput en heel dikwijls versleten. Mensen blijven alles geven van ’s morgens tot ’s avonds, ’s nachts en in het weekend met de angst om er morgen of de volgende maand uit te liggen, niet meer mee te kunnen, ontslagen te worden en als vuilnis op straat gezet te worden.

Is dit allemaal nog betaalbaar? Men wil ons doen geloven van niet maar?

De hoge raad voor financiën schat de meerkost van de vergrijzing tegen 2030 op 9 miljard euro. Voor ons zijn dit fenomale bedragen waarmee men ons tegenwoordig dagelijks mee confronteert in de media om aan te tonen dat alles onbetaalbaar zal worden.

Maar dit valt relatief allemaal nogal mee.

Je moet immers weten dat de regering Verhofstadt al 5,04 miljard euro aan lastenverlaging heeft gegeven aan het patronaat. Nu geeft men nogmaals 960 miljoen euro met geen enkele garantie op job behoud of creatie van nieuwe jobs..De Vlaamse regering geeft 15 miljoen euro om lagergeschoolde aan een baan te krijgen, dit om maar een tegenstelling in getallen te geven.

De regering slaagt erin om op enkele jaren tijd het patronaat een cadeau te geven dat bijna even groot als het geld dat men zal nodig hebben tegen 2030!!!! En dit telkens zonder enige verplichting!!!!!

We kunnen hier nog verder op ingaan we zouden nog rekening kunnen houden met de minimale jaarlijkse economische groei maar dit zou ons te technisch worden.

Met andere woorden het vergrijzingsprobleem is een probleem maar zeker niet zo groot als men ons wil doen geloven. Om de verwarring en de onduidelijkheid helemaal compleet te maken kwam SP.a met het volgende.

Vande Lanotte zei het "ABVV en regeringspartner VLD liegen want het brugpensioen blijft op 58 jaar". We zullen het bij vorige gelegenheden ook wel mis hebben gehad zeker.

Maar wij weten één ding nl. dat zij de laatste 18 jaar aan de regering hebben deel genomen en dat wij alleen maar hebben ingeleverd.

Wij hebben het al de vorige keer gezegd het is niet alleen SP.a maar alle politieke partijen van meerderheid en oppositie die allen de kant hebben gekozen van het kapitaal.

De ene is nu al wat luidruchtiger dan de andere maar allemaal hebben ze de laatste weken al gezegd dat we langer moeten werken.En zij hebben al meerdere versies ivm dit generatiepact gelanceerd maar geen enkele versie was de juiste en correcte.

WAT HET POLITIEK LEUGENPALEIS OOK ZEGT, HET ABVV ZIJN GEEN LEUGENAARS.

ONZE DELEGATIE ZAL DAN OOK BIJ DE JUISTE INSTANTIES VAN HET ABVV HET VOLGENDE VRAGEN:

> LAAT DE POLITIEK LOS

> SP.a GEEN BEVOORRECHTE PARTIJ MEER OM MET TE ONDERHANDELEN

WIJ WILLEN IEDEREEN NOGMAALS BEDANKEN!! DE STRIJD IS ECHTER NOG NIET GEDAAN!

WIJ REKENEN IN DE TOEKOMST OOK NOG OP JULLIE.

Redactie: syndicale afvaardiging De Algemene Centrale ABVV AGFA-GEVAERT

Delen: Printen: