Op de avondmeeting van Socialisme 2014 was er een videoboodschap van Kshama Sawant, het socialistische gemeenteraadslid in Seattle. Hieronder kan je deze video bekijken met ondertitels in het Frans en Nederlands. Daarna kan je de tekst ook lezen.

Gegroet iedereen,

Bedankt aan de mensen van LSP/PSL om me te laten spreken. Ik ben Kshama Sawant en spreek namens Socialist Alternative, de Amerikaanse afdeling van het Comité voor een Arbeidersinternationale (CWI).

Eind vorig jaar werd ik als gemeenteraadslid verkozen in Seattle, de eerste openlijke socialist die verkozen raakte sinds een eeuw.

Onze historische campagne in Seattle vormde een directe uitdaging van de Republikeinen en Democraten, de twee partijen van big business. We voerden campagne voor een minimumloon van 15 dollar per uur, om de rijken te belasten zodat we kunnen investeren in onderwijs en betaalbare huisvesting voor iedereen en voor een controle op de huurprijzen. Onze overwinning heeft het politieke establishment doen beven en heeft duizenden mensen doorheen het land in actie gebracht.

Onze beweging hier in Seattle was geïnspireerd door de werknemers van de fast-foodsector die een jaar geleden een nationale strijd voor 15 dollar per uur begonnen. De lageloonarbeiders hebben een fenomenale moed en opoffering aan de dag gelegd bij iedere betoging of staking. Deze ongeorganiseerde arbeiders in strijd voor 15 dollar per uur en voor het recht om een vakbond te vormen, weten heel goed dat de werkgevers kunnen en zullen overgaan tot wraakacties.

De beweging behaalde een gedeeltelijke overwinning van 15 dollar per uur in Seatac, een stad naast Seattle. Dat heeft ons geholpen om een zetel in de gemeenteraad te behalen. We hebben de uitstraling van deze beweging gebruikt om de campagne 15Now op te starten, een campagne van onderuit met de steun van de meerderheid van de lokale vakbonden en lokale organisaties.
15Now gaat in het offensief op straat en in de wijken. We bouwen een massabeweging uit door actiegroepen in de wijken te organiseren. Afgelopen weekend hielden we de eerste nationale conferentie van 15Now met activisten uit heel het land.

De ‘Seattle Times’ schreef onlangs dat we het debat over de 15 dollar al gewonnen hebben. Het publieke debat winnen is een succes voor de beweging, maar het volstaat niet. Big business begint een offensief tegen de 15 dollar. Omdat ze niet openlijk campagne kunnen voeren tegen 15 dollar, proberen ze het van inhoud te ontdoen zodat we enkel in woorden 15 dollar krijgen, zonder dat het de werkenden reëel helpt om uit de armoede te geraken.

De werkenden hebben nood aan een veiligheidsnet in het geval het politieke establishment in Seattle weigert om een reële en consequente 15 dollar te geven. Binnen enkele weken zullen we een campagne opstarten om 50.000 handtekeningen te verzamelen zodat een voorstel van 15Now in november aan de kiezer kan voorgelegd worden.

Onze strijd in Seattle is een uitdrukking van de wereldwijde woede tegen onrechtvaardigheid en ongelijkheid. De meer vooruitziende kapitalistische analisten hebben terecht angst voor deze opborrelende woede. Onze taak is om de woede op de voorgrond te brengen en om te zetten in massaal verzet en organisaties die in de strijd van de werkende bevolking geworteld zijn.

Ik weet dat jullie momenteel een verkiezingscampagne in Brussel voeren. De politieke context is anders dan in de VS, maar ik hoor verschillende aanmoedigende verslagen uit Europa over het verzet van de arbeiders tegen het besparingsbeleid waarbij deze strijd ook op het politieke toneel wordt gebracht.

Dit verzet is niet gemakkelijk met de macht van de kapitalistische media en de aanhoudende aarzeling van de vakbondsleiders om het sociale gewicht van de arbeidersklasse in te zetten zodat we overwinningen kunnen boeken. We zien dat ook in de VS. Ons werk is ongetwijfeld soms moeilijk. Hier in Seattle zullen de werkgevers al hun energie in de strijd werpen. Tegelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om onze krachten op te bouwen, we moeten voorbereid zijn om die kansen te grijpen.

Kijk naar de doorbraak die we maken in de VS. Kijk naar de inspirerende strijd van de Zuid-Afrikaanse arbeidersklasse. De opstand van de mijnwerkers en de nieuwe electorale strijd die op de agenda wordt geplaatst door WASP en de NUMSA. Kijk naar de indrukwekkende massabewegingen in Brazilië, Turkije, Egypte of het zuiden van Europa. Ik roep ook op om te kijken naar het werk van het CWI. Het geheim van ons succes ligt in onze duidelijke socialistische opvattingen, de ontwikkeling van perspectieven en een stoutmoedigheid om voor onze klasse te strijden waarbij onze kameraden bereid zijn om enorme opofferingen te doen.

Ik ben er zeker van dat de beste jaren om de arbeidersbeweging en de politieke vertegenwoordiging van de arbeidersklasse in België, in de VS en in de rest van de wereld uit te bouwen voor ons liggen.

Veel succes met jullie conferentie vandaag en met jullie verkiezingscampagne.

Solidariteit!