LSP-militant voor correctionele rechtbank wegens betoging

Vandaag moest LSP-militant Jeroen V uit het Antwerpse voor de correctionele rechtbank te Gent verschijnen naar aanleiding van de anti-NSV betoging op 2 december vorig jaar in Gent. De militant werd beschuldigd van ‘slagen en verwondingen’ tegenover een politie-agent en ‘weerspannigheid’. Het proces komt er na een omstreden politie-optreden waarvoor in december 2004 nog klacht werd ingediend bij het Comité P.

Op 2 december vond in Gent een anti-NSV betoging plaats. Na afloop van de succesvolle betoging waaraan 1.500 jongeren deelnamen, kwam in het in de buurt van de Overpoort tot schermutselingen. Een groep anti-fascisten werd er aangevallen door NSV’ers en verantwoordelijken van het Vlaams Belang. Die chargeerden op de anti-fascisten waarbij enkele rake klappen vielen. De politie kwam tussen, maar viel hierop enkele anti-fascisten aan. Bij zo’n aanval ontstond wat tumult en de Antwerpse LSP-militant Jeroen V maakte zich uit de voeten.

Daarop werd hij aangepakt door twee agenten in burger die met een matrak op zijn hoofd sloegen. Jeroen raakte wat versuft door die slag en dacht eerst dat hij door fascisten werd aangepakt, waarop hij zich verzette. Hij viel echter onmiddellijk en liet zich boeien en meevoeren door de agenten in burger die hem vervoerden in een anonieme politiewagen. Enkele anti-fascisten waren verward door wat er gebeurde en richtten hun woede op de wagen. Jeroen werd geslagen door de politie, ook toen hij reeds geboeid in de wagen gezat. Op het politiekantoor werd hij dermate onder druk gezet dat hij een verklaring moest ondertekenen waarin hij stelde dat hij zich ‘verantwoordelijk’ voelde voor de schade aan de politiewagen.

Die verklaring werd onmiddellijk na zijn vrijlating ingetrokken met een klacht bij het Comité P tegen het politie-optreden. De agenten bleven volharden en maakten een dossier op voor de correctionele rechtbank. Daarbij werden hem aanvankelijk drie feiten verweten: slagen en verwondingen, weerspannigheid en vernielingen. Dat laatste werd niet opgenomen in de dagvaarding aangezien het parket blijkbaar ook wel doorhad dat het geen steek hield.

Maar ook de andere feiten hielden geen steek. De agent die zou geraakt zijn door ‘slagen’, legde geen enkel doktersattest voor, was niet werkonbekwaam en toont op geen enkele wijze enige verwonding aan. De zogenaamde ‘weerspannigheid’ heeft enkel betrekking op het feit dat Jeroen nadat hij een matrakslag op het hoofd kreeg, in een paniekreactie "wilde bewegingen" maakte. Hij wist echter niet door wie hij werd aangevallen.

Op de zitting van de Correctionele Rechtbank te Gent werd dan ook de vrijspraak gevraagd. In ondergeschikte orde werd een opschorting gevraagd (wat betekent dat er geen effectieve straf is en ook geen vermelding op het strafblad). Advocaat Van Tieghem stelde dat er geen moreel element aanwezig was, dat Jeroen op geen enkel ogenblik de bedoeling had om politie-agenten te slaan of om weerspannig te zijn. Integendeel, zelfs de politie moest toegeven dat Jeroen geen enkel verzet bood eens hij wist dat hij met agenten te maken had.

De rechter heeft de zaak in beraad genomen en zal uitspraak doen op 9 november. Wij vinden het alvast schandalig dat de Gentse politie haar ongehoorde optreden aangrijpt om een jonge militant te vervolgen, terwijl die vervolging enkel en alleen gebaseerd is op een onaanvaardbaar politie-optreden. Inmiddels blijven de agressieve extreem-rechtse aanvallers ongemoeid. De politie zou haar energie beter aanwenden om die figuren op te sporen. Dat is niet zo moeilijk aangezien er zelfs videobeelden van bestaan die werden vertoond op diverse nieuwsuitzendingen. In plaats van onschuldige vreedzame betogers te criminaliseren, zou beter werk gemaakt worden van het vervolgen van echte criminelen en agressors. Op de zitting van 26 oktober werd Jeroen vergezeld door een tiental Antwerpse LSP-leden.

Meer info

> Ons artikel vlak na de betoging van 2 december

> Anti-NSV pagina van Blokbuster

Delen: Printen: