Nederland: jongeren krijgen geen uitkering meer

Om jongeren sneller aan het werk te krijgen, zal de gemeente Amsterdam niet langer een werkloosheidsuitkering betalen aan jongeren onder de 27 jaar. Dit geeft aan hoe ver men wil gaan met de aanval op jonge werklozen. Deze besparingsoperatie dreigt een grote groep jongeren in de armoede onder te dompelen.

Jongeren onder de 27 jaar zullen zich moeten melden bij een lokaal Centrum voor Werk en Inkomen. Bij de eerste job die aangeboden wordt, moet de jongere ingaan op de aanbieding. Zoniet krijgt de jongere geen werkloosheidsuitkering. Opdat er recht zou zijn op een uitkering moet de jongere eerst gewerkt hebben of een opleiding hebben gevolgd. Eén van de voorbeelden die aangehaald wordt, is het tewerkstellen van jongeren in de land- en tuinbouw.

Het gaat om 2.000 jongeren tussen 23 en 27 die momenteel een uitkering genieten en onder de nieuwe regeling zouden vallen. De regeling komt er door een wet uit 2004 die de gemeenten financieel verantwoordelijk maakt voor bijstandsuitkeringen. Hierdoor gaan de gemeenten zelf op zoek naar methoden om de uitkeringen te beperken en de werklozen aan te pakken.

Ook elders in Nederland wordt gezocht naar originele manieren om te besparen op de uitkeringen. De VVD (rechts-liberalen) in Enschede stellen voor dat de gemeente aan relatiebemiddeling moet doen om alleenstaande moeders aan een nieuwe partner te helpen. De redenering is eenvoudig: alleenstaande moeders kosten teveel aan uitkeringen, dus zullen we hen maar een partner bezorgen. Dat is goedkoper…

In België is er al enige tijd discussie over het aanpakken van jonge werklozen. Er wordt nog niet zo ver gegaan als in Nederland, maar dat is wellicht slechts een kwestie van tijd. Mogelijk halen de Belgische autoriteiten ook inspiratie uit de verdeel-en-heers taktiek in Nederland waar iedere gemeente moet zien te besparen in plaats van nationale maatregelen.

Delen: Printen: