In de aanloop naar de nationale actiedag op 28 oktober zijn de acties reeds begonnen

Op de nationale actiedag en betoging in Brussel op 28 oktober zullen tienduizenden arbeiders laten zien dat ze niet akkoord zijn met de neoliberale aanvallen op onder meer het brugpensioen. Tegen de regering en de traditionele media in, zal het ongenoegen in de samenleving tot uiting komen. De aanloop naar 28 oktober verloopt alvast woelig met tal van acties.

Lokale acties tegen aanval op brugpensioen

Op verschillende plaatsen zijn er reeds spontane acties en stakingen uitgebroken. Zo werd gisteren het werk neergelegd bij Case New Holland in Zedelgem voor een prikactie waarbij een belangrijk kruispunt bezet gehouden. Bij VW-Vorst waren er verschillende acties aangezien een aanval op het brugpensioen daar bijzonder concreet wordt bij een mogelijke herstructurering.

In Wallonië waren er stakingsacties in onder meer Charleroi, Luik en Namen. In Charleroi is er maandag bovendien een regionale 24-urenstaking in alle sectoren. In Namen werd gisteren betoogd voor het gebouw van het Waals parlement.

Deze acties worden telkens ondersteund door beide vakbonden, waardoor het vakbondsfront in de praktijk wordt hersteld. Dat is een positieve ontwikkeling die de beweging een extra dynamiek kan geven. Op basis van de lokale spontane acties kan de mobilisatie naar 28 oktober worden versterkt. Het ziet er nu al naar uit dat die betoging massaal zal zijn, wellicht zelfs groter dan de betoging van december 2004 toen 50.000 betogers door Brussel trokken als protest tegen de patronale voorstellen inzake de lonen.

Antwerpse cipiers staken verder

Naast de acties rond de brugpensioenen komen er ook enkele andere pijnpunten naar voor op sociaal vlak. Zo blijven de Antwerpse cipiers staken tegen de onderbezetting. Minister Onckelinckx heeft al een aantal toegevingen moeten doen, maar aanvaardt niet dat er in afwachtiging van extra personeel met een minimumdienst wordt gewerkt. Nochtans is dat een bittere noodzaak door de onderbezetting.

De traditionele politici hebben geen oor voor de stakende cipiers. Integendeel! VLD-parlementair Fons Borgignon stelt voor om cipiers op te vorderen met de dreiging van een dwangsom en een gevangenisstraf. Daarmee wil hij stakingen in de praktijk onmogelijk maken. Nochtans staken de cipiers nu enkel opdat het voorziene personeelskader effectief zou ingevuld worden… Als de regering haar beloftes niet nakomt, zit er voor de cipiers niet veel anders op dan te staken. In plaats van zich tegen de stakers te richten, zou Borgignon beter nagaan hoe de regering haar afspraken kan nakomen.

BMW Bornem: acties tegen ontslagen

Het blijft slecht gaan in de automobielsector. Na de aankondiging van mogelijke herstructureringen bij VW-Vorst, wordt nu ook BMW-Bornem bedreigd. De directie stelde zich daar eerder hard op bij de staking van 7 oktober, toen op de stakingsoproep werd gereageerd met een lock-out: de directie sloot zelf de deuren.

Er zouden bij BMW in Bornem 72 werknemers moeten verdwijnen door het sluiten van het magazijn tegen 1 januari 2008. Bij BMW werken er in Bornem 350 arbeiders. Dinsdag werd het werk neergelegd als protest tegen de ontslagen en om werkzekerheid te eisen tot eind 2007.

Struik Foods: staking tegen ondermijnen loonsvoorwaarden

De directie van Struik Foods in Schoten is overgegaan tot het inzetten van goedkope Poolse arbeidskrachten die op termijn de andere werknemers moeten vervangen. Nadat 5 arbeiders werden ontslagen, gingen de 220 werknemers in staking. De arbeiders vrezen dat hun arbeids-en loonsomstandigheden verder zullen worden ondermijnd.

De staking was niet gericht tegen de Polen zelf, maar tegen de druk die gezet wordt op de arbeids-en loonsvoorwaarden. De directie wil met de Polen goedkope arbeidskrachten inzetten en weigert Belgische lonen te betalen aan die werknemers. ABVV-vertegenwoordiger Van Cauwenbergh stelde in de media dat de Poolse interimarbeiders in een vakantiedorp net over de Nederlandse grens worden gehuisvest en bovendien slechts een slavenloon krijgen.

Het is duidelijk dat Struik Foods moderne slaven wil aannemen om zo meer winsten te maken. Dit gebeurt rechtstreeks op de kap van de arbeiders en dat wordt niet aanvaard.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist