Hong Kong. Protestacties tegen top Wereldhandelsorganisatie

In december zullen duizenden betogers protesteren tegen de tweejaarlijkse ministertop van de Wereldhandelsorganisatie in Hong Kong, waar de discussies over de liberalisering van de handel zullen worden verdergezet. We spraken hierover met een Alan Wong, een activist in Hong Kong

Laurence Coates

Op de acties zullen jonge betogers aanwezig zijn uit de volledige regio: van Zuid-Korea, de Filippijnen, Maleisië en Taiwan. Er zal geprotesteerd worden tegen de neoliberale agenda van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) die enkel gericht is op het vergroten van de winsten van de grote bedrijven ten koste van de arbeiders, arme boeren en het milieu.

Hoeveel betogers worden er verwacht bij de acties tegen de WHO-top in Hong Kong van 13 tot 18 december en wat zijn de thema’s voor de betogingen?

Alan Wong (AW): We verwachten 10.000 deelnemers aan de actieweek die vooral gericht is tegen de verdere pogingen tot liberalisering van de handel en de investeringen ten koste van de arbeiders.

Welke groepen nemen deel aan de organisatie van de acties en vanuit welke landen zullen er betogers zijn?

AW: Lokaal zijn er ongeveer 30 groepen betrokken in de Hong Kong People’s Alliance, met de vakbonden als kern van de coalitie. Op internationaal vlak zijn er heel wat groepen geïnteresseerd in deelname, daaronder ook regionale netwerken zoals het netwerk ‘Onze wereld is niet te koop’, ‘Focus op het globale zuiden’, ‘Globaal netwerk’,…

Wat was de impact van het WHO-lidmaatschap op de arbeiders in Hong Kong?

AW: De impact is minder direct dan in andere landen omdat er nog geen tarieven vastgelegd zijn in Hong Kong. Er is wel een indirecte impact. Zo leiden het GATS-akkoord (General Agreement on Trade in Services) en de huidige onderhandelingen over verdere liberaliseringen van de diensten ertoe dat de openbare sector in Hong Kong onder vuur ligt.

China is sinds december 2001 lid van de WHO. Wat waren de gevolgen daarvan voor de arbeiders en boeren in China?

AW: De gevolgen in China zijn veel sterker. De voorwaarde voor het Chinese lidmaatschap van de WHO was een grotere openheid van de Chinese markt voor de industrie en de diensten. Met het oog op de aanwezigheid van meer multinationals heeft de Chinese regering de staatsbedrijven hervormd door de kleine en middelgrote bedrijven te privatiseren en de grote bedrijven te laten fusioneren tot grootschalige bedrijven. Daarbij werden 30 miljoen arbeiders van staatsbedrijven ontslagen. Voor de landbouw heeft de goedkope import van graan en katoen enorme gevolgen en bedreigt dit miljoenen boeren.

In de media waarschuwen de lokale autoriteiten voor “gewelddadige” protestacties. Waarom doen ze dat?

AW: De regering en de grote bedrijven overdrijven het gevaar aangezien het actiecomité steeds nadruk heeft gelegd op het niet-gewelddadig karakter van de acties. Ze creëren een schrikwekkend beeld om de repressie tegenover tegenstanders nu al goed te praten.

De top komt op een ogenblik van groeiende internationale tegenstellingen, in het bijzonder tussen de VS en China, rond de textiel, wisselkoersen en bedrijfsovernames. Hoe schat je de kansen in dat de belangrijkste kapitalistische machten tot een akkoord komen in de WHO rond landbouw en diensten?

AW: De heersende elites van ontwikkelingslanden en grote ontwikkelende landen zoals China en India weten dat ze het zich niet kunnen permitteren om de top te laten mislukken na het falen van de top in Cancun. Grote landen als India en China zullen mogelijk negatieve gevolgen ondervinden in bepaalde sectoren, maar hopen door de verdere liberaliseringen iets te winnen ten koste van de zwakkere landen. De kleine en onderontwikkelde landen hebben niets te winnen. Door de aard van de WHO is het voor de kleinere landen moeilijk om een akkoord tegen te houden, zelfs indien ze zich verenigen. Het is echter mogelijk, maar dat zou niet gemakkelijk zijn. Het is bijgevolg moeilijk om de resultaten van de top te voorspellen.

Waarom zouden onze lezers moeten overwegen om deel te nemen aan de protestacties in Hong Kong?

AW: Hoe meer betogers tegen de WHO, hoe sterker we ons kunnen uitspreken tegen het neoliberaal beleid. En daar komt ook de factor China bovenop. Het is een goede gelegenheid om niet enkel de arbeiders in Hong Kong te bereiken, maar ook de Chinese arbeiders die de leugens over de WHO beu zijn. De Chinese regering probeert de WHO positief voor te stellen om haar toegevingen aan de WHO goed te praten. Als er 10.000 gewone arbeiders en boeren protesteren tegen de WHO, zal dit nieuws snel verspreid raken op het Chinese vasteland en kan het een begin vormen van een ontwikkelende oppositie tegen de regeringskoers.

Delen: Printen: