Kapitalistische winsthonger hindert de hulpoperaties in Pakistan en Kasjmir.

Naarmate de dodentol in de door de aardbeving getroffen regio stijgt, blijken de hulpoperaties meer en meer te lijden onder de winsthonger eigen aan het kapitalisme. Het officiële dodencijfer is reeds boven de 50.000 geklommen. Ter plaatse is iedereen er van overtuigd dat dit zal oplopen tot meer dan 100.000. Honderdduizenden slachtoffers wachten nog altijd op de meest elementaire vorm van hulp.

Bart Vandersteene

In sommige regio’s begint de eerste sneeuw te vallen, als voorbode van een koude winter. Sinds de aardbeving slapen vele mensen in de open lucht. Er is nood aan honderdduizenden tenten maar de Pakistaanse regering en de wereld zijn blijkbaar niet in staat om die te leveren. Volgens de VN zijn er 3,3 miljoen mensen dakloos door de aardbeving.

In Muzaffarabad, de hoofdstad van het door Pakistan gecontroleerde deel van Kasjmir, waarschuwden de dokters voor een enorme stijging van het aantal doden wegens het gebrek aan medische faciliteiten en de lange wachttijden voor het vervoeren van gewonden. 26 ziekenhuizen zijn zo goed als volledig vernietigd, honderden personeelsleden zijn overleden in het rampgebied. In Pakistan waren er op 16 oktober al bij minstens 71 gewonden ledematen geamputeerd. De wonden waren na het dagenlang wachten op verzorging en transport via helikopter geïnfecteerd. Een dag nadat de VN verklaarde dat er een verdrievoudiging nodig was van de 50 helikopters die werden ingezet in om gewonden te evacueren, stuurde de VS twee extra militaire helikopters als hulp. Nochtans zijn er net over de grens met Pakistan tientallen, misschien wel honderden helikopters van het Amerikaanse leger gestationeerd voor de strijd tegen de Taliban.

58 jaar onderdrukking

De bevolking die reeds jarenlang getroffen wordt door een bloedig conflict over hun regio krijgt het hard te verduren. Zowel Pakistan als India claimen het recht op Kasjmir dat tot 1947 een onafhankelijk koninkrijk vormde. Sinds de creatie van Pakistan en India in 1947 is Kasjmir verdeeld in een Indisch en Pakistaans bezet gedeelte. Er wonen 3,5 miljoen mensen in Pakistaans bezet Kasjmir. Het is daar dat de ravage het grootst is.

De private sector maakt hoge winsten op de kap van de getroffenen

De regering Musharaf heeft haar onvermogen getoond in deze hulpoperatie. Daarmee vervoegt hij Bush in de lange rij regeringsleiders die niet in staat zijn hun bevolking te beschermen tegen natuurrampen en zelfs niet om, eens getroffen, een waardige hulpoperatie op te zetten. De Pakistaanse regering besteedt met de goedkeuring van de VS 45% (3,5 miljard dollar) van haar begroting aan defensie. Daartegenover staat dat slechts 1,7% wordt gebruikt voor gezondheidszorg. Hoe kan zo’n staat instaan voor haar bevolking? De private sector maakt van het falen van de staat gebruik om dikke winsten te boeken.

Transportbedrijven vragen het dubbele van de normale prijs voor de huur van vrachtwagens om hulpgoederen naar de regio te brengen. De prijzen voor tenten en dekens zijn verdrievoudigd tijdens de laatste twee dagen. Veel voedingsproducten zijn de afgelopen dagen verdubbeld in prijs. Dit toont het ware karakter van het kapitalisme.

Natuurrampen creëren rampsituatie voor de armsten

De chique wijken – ja, die bestaan ook in Kasjmir – bleven gespaard in de ramp. De villa’s opgetrokken voor de kleine lokale elite zijn zo goed als de enige gebouwen die vandaag nog recht staan. De kleine huisjes van de gewone bevolking, maar ook alle gebouwen als scholen, ziekenhuizen, brandweerkazernes, … sneuvelden allemaal in de aardbeving. Het is perfect mogelijk om elk gebouw bestand te maken tegen dit soort natuurfenomenen. Zeker in regio’s van de wereld waar belangrijke breuklijnen liggen, zou dit evident moeten zijn. De VN schat dat tegen 2010 er 50 miljoen vluchtelingen zullen ronddolen als gevolg van natuurrampen. Beter gezegd: als gevolg van het neoliberalisme die de bevolking bij natuurrampen aan hun lot overlaat.

Het zijn de Verhofdstadts, de neoliberalen van deze wereld en hun politiek die maken dat natuurrampen vandaag dit soort gevolgen hebben. Zij beweerden dat alle diensten in betere handen zouden zijn indien ze geprivatiseerd werden. In Pakistan rijden er gratis treinen (in overheidshanden) naar het rampgebied om familieleden van overledenen naar hun geboortedorpen te kunnen brengen. Privé-busmaatschappijen vragen drie tot viermaal de normale prijs voor een rit naar de getroffen regio! Dit is het ware gezicht van het systeem dat door de huidige machthebbers wordt verdedigd.

Steun de getroffen bevolking

Miljoenen gewone Pakistani en Kasjmiri hebben voedsel, kledij en geld gegeven in een fantastisch voorbeeld van solidariteit. Ook wereldwijd steken de giften van de gewone bevolking ver boven deze van de regeringen uit, zoals bij de tsunami eind vorig jaar. De VS had eerst 100 miljoen dollar beloofd (dit zou ondertussen enkele malen vermenigvuldigd worden). 100 miljoen of zelfs enkele honderden miljoenen is een druppel op een hete plaat vergeleken bij wat er nodig is en vervalt ook in het niets wanneer we het defensiebudget van Bush bekijken.Tot op vandaag heeft Bush reeds 66 miljard $ besteedt aan militaire operaties enkel en alleen in Afghanistan. Geld dat op zijn zachtst gezegd niet efficiënt werd besteed als we vandaag de situatie voor de Afghanen op vlak van werk en veiligheid bekijken.

De TURC P (Trade Union Rights Campaign Pakistan), een initiatief van SMP (Socialist Movement Pakistan), onze zusterorganisatie in Pakistan, brengt de noodzaak naar voor van verkozen comités om de heropbouw te leiden. Ze roepen op om alle middelen van de luchtmacht en de zeemacht in te zetten onder meer om veldhospitalen op te richten. Er moet voorlopig gratis onderdak geboden worden en er is nood aan collectieve keukens. Er moeten tenten, voedsel, medische hulp, financiële subsidies, drinkwater, … worden verspreid onder controle van de democratisch verkozen comités.

LSP/MAS zamelt geld in, dat rechtstreeks zal worden overgemaakt aan de TURC P in het getroffen gebied. Ook bij de Tsunami-giften was het overduidelijk dat een belangrijk deel van de giften uit het Westen nooit gebruikt werden voor de getroffen bevolking. Het passeert er langs corrupte administraties en overheden, waar er ofwel geld aan de handen blijft plakken vooraleer het wordt benut of waar het bruutweg aangewend wordt voor de rijke elite.

Het geld dat wij ophalen, zal direct worden ingezet. De TURC P zet vandaag in het getroffen gebied cöordinatiecentra op om de hulp te organiseren. Syndicalisten en socialistische activisten uit Pakistan zijn naar Kasjmir gegaan om de campagne te ondersteunen en de eisen van de bevolking aan de overheid kracht bij te zetten. De TURC P eist o.a. dat de lokale gemeenschappen een beeld moeten opmaken van de schade. Dit mag niet overgelaten worden aan de regering zoals bij vorige rampen. Er moet een volledige compensatie van de slachtoffers komen zodat die hun leven kunnen heropbouwen. Er moet een onmiddellijke controle komen op de huur-en woningprijzen. Er moet een bevriezing komen van de prijzen voor cement, bakstenen en ander bouwmateriaal. De bedrijven die actief zijn bij de heropbouw en de herstellingen moeten genationaliseerd worden. Tenslotte is er ook nood aan een sterke toename van de publieke middelen die besteed worden aan de verbetering van de infrastructuur.

De ontwikkelingen van deze solidariteitscampagne kan je volgen op : www.turcp.org

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist