ABVV-meeting in Hasselt op 17 oktober: strijdbare meeting

Op maandag 17 oktober was er in Hasselt een ABVV-meeting met zo’n 270 aanwezigen. Er werd benadrukt dat de regering haar nota een ‘Generatiepact’ noemt, alsof er een conflict is tussen ouderen en jongeren. Dat klopt niet. Heel wat oudere werknemers zeggen dat ze op pensioen willen gaan om jongeren een job te geven.

Vorige zaterdag heeft het ABVV een duidelijk signaal gegeven aan de SP.a met een actie aan het partijcongres in Limburg. Het ABVV maakte duidelijk dat het tegen de regeringsnota is. Op de meeting was er een optimistische sfeer om samen met het ACV in actie te komen.

De staking van 7 oktober heeft gewogen op de onderhandelingen. Er zijn een aantal zaken afgedwongen: de pensioenmalus is uit het voorstel, er is gewerkt aan de fiscale discriminatie,…

Er zijn echter nog een reeks slechte punten die blijven. Zo zal de brugpensioenleeftijd wellicht volledig naar 60 gaan met een loopbaanvereiste van 40 jaar. De welvaartsvastheid komt er pas in 2008. De tewerkstellingscel bij een herstructurering is geen keuze meer, maar een verplichting met sancties. Het voltijds tijdskrediet wordt beperkt tot een jaar, dit kan wel langer voor studies en voor het opvoeden van kinderen.

De tussenkomsten en de reacties van de zaal waren heel strijdbaar. Iemand van het ACOD stelde dat het de verantwoordelijkheid van de patroons is om vaste banen te voorzien. Hij had kritiek op starbanen en andere methoden om mensen maar 1 jaar aan het werk te krijgen. Er zijn geen banen gecreëerd door lastenverlagingen, het zijn enkel cadeaus aan het patronaat. We moeten de multimiljonairs aanpakken en een vermogensbelasting vragen.

Iemand van de textiel zei dat er inderdaad goede en slechte zaken in de nota staan, maar de tekst blijft onaanvaardbaar. We hebben een actieplan nodig die kan leiden tot een regeringsval. De actiebereidheid is groot, de noodzaak van een verdere staking werd naar voor gebracht. Er was echter ook wat schrik omdat de media het ABVV in een bijzonder slecht daglicht plaatst. Er is ook de vrees voor deurwaarders en het gebrek aan politieke partners.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist