Antwerpse cipiers blijven staken

De Antwerpse cipiers blijven hun staking verderzetten. Inmiddels wordt al meer dan drie weken gestaakt tegen de onderbezetting in de gevangenis. Het gevangenispersoneel klaagt omwille van het feit dat het voorziene aantal personeelsleden niet bereikt wordt. Minister Onkelinckx moest naar Antwerpen komen voor overleg en beloofde snel extra personeel aan te werven, maar er is nog geen akkoord over het regime dat voorlopig zou gehanteerd worden.

Het gevangenispersoneel klaagt omwille van een onderbezetting. Normaal zouden er 260 personeelsleden moeten tewerkgesteld worden, maar momenteel is dat slechts 227. Bovendien hebben een groot aantal cipiers een aanvraag ingediend voor mutatie naar een andere gevangenis. Hierdoor wordt de situatie onhoudbaar. In bepaalde shiften zijn er slechts enkele bewakers aanwezig voor de 700 gevangenen. Dat houdt een bijzonder groot risico in, maar zorgt er tegelijk voor dat de mogelijkheden qua ontspanning voor de gevangenen sterk worden beperkt.

Minister Onkelinckx moest toegeven dat het voorziene personeelskader niet gehaald wordt en dat er dringend nood is aan nieuw personeel. Ze beloofde versneld 36 cipiers aan te werven: 20 cipiers en 16 reserve-cipiers. Hierdoor zou het operatief kader de 260 moeten bereiken. Het personeel is opgelucht omwille van deze toegeving. Aanvankelijk zagen de onderhandelingen er immers niet rooskleurig uit. De minister vertrok van een cijfer van 247 cipiers op dit ogenblik, ook al ligt het effectief cijfer lager. De toegeving om versneld extra cipiers aan te werven, is een belangrijke overwinning voor de staking.

Toch wordt verder gestaakt omdat er geen akkoord is om met een minimumdienst te werken tot het extra personeel er effectief is. Nochtans is dat noodzakelijk bij een gebrek aan personeel. Het personeel snapt niet waarom Onkelinckx daar een probleem van maakt. Ondanks de reeds behaalde overwinning wordt dus verder gestaakt.

De toegeving voor het extra personeel is een opluchting voor het gevangenispersoneel. Er werd niet lichtzinnig overgegaan tot een staking, maar omdat het niet meer verder kon. Er werd gestaakt om de reeds gedane beloftes van de minister er effectief door te krijgen. Vorig jaar al werd gezegd dat er 260 mensen bij het bewakingspersoneel moeten worden tewerkgesteld. Maar er werd al te lang gewacht om dit ook effectief door te voeren. Toen deze zomer 23 personeelsleden werden overgeplaatst naar een andere gevangenis, was de maat vol.

De snelle aanwerving van 36 extra cipiers is positief, maar zal niet volstaan indien er nog meer cipiers overgeplaatst worden naar andere instellingen. Er is nood aan een extra wervingsexamen om bij mutaties sneller te kunnen overgaan tot het aanwerven van extra personeel om het kader van 260 te behouden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist