Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten,… Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. Nieuwe leden kunnen uitleggen waarom ze lid geworden zijn (en waarom jij dat ook moet doen).

1 mei

LSP is zoals elk jaar aanwezig op tal van activiteiten in het kader van 1 mei. We zullen in verschillende steden – Oostende, Brugge, Aalst, Gent, Sint-Niklaas, Dendermonde, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Limburg, Brussel, Luik, Namen, Charleroi,… – onze krant verkopen alsook tussenkomen met pamfletten en ander materiaal. Aarzel niet om ons hierbij te helpen zodat we er een strijdbare 1 mei van maken in de traditie waarop 1 mei tot stand kwam, namelijk door internationale solidariteit in de strijd voor socialisme. Afdelingen die tussenkomen op 1 mei worden gevraagd om in de namiddag of avond de resultaten door te geven aan de nationale verantwoordelijken (Geert en Nico).

Met 1 mei en er vlak na Socialisme 2014 op zaterdag 3 mei zal socialisme.be komend weekend geen korte berichten op zaterdag en geen partijnieuws op zondag publiceren. Uiteraard brengen we wel verslagen van zowel 1 mei als Socialisme 2014.

Meikrant

dls334In onze meikrant staan we uitgebreid stil bij de verkiezingen. We publiceren materiaal over de campagne van Gauches Communes in Brussel, een campagne waar LSP mee de voortrekker van is. Op pagina 16 en 2 is er daar aandacht voor, op pagina 7 koppelen we een algemeen artikel over de strijd voor degelijke jobs aan een stuk over de situatie in Brussel. Ook publiceren we een dossier over de doorbraak die PVDA wellicht zal maken op 25 mei. Als voorbereiding op de besparingen na de verkiezingen roepen we op tot een front van verzet tegen de besparingen. Dat is de centrale boodschap op pagina 1 en in het edito op pagina 3. Het is ook de rode draad doorheen de rest van onze krant.

Op syndicaal vlak blikken we terug op de Europese betoging van 4 april (pagina 5), hebben we aandacht voor het recht op collectieve actie (pagina 4) en verzetten we ons tegen de opmars van de markt in de zorgsector (pagina 6). Op internationaal vlak hebben we oog voor de situatie in Frankrijk (pagina 10), onder meer omdat LSP kandidaten heeft voor de lijst van het Front de Gauche voor Fransen in ons land. En we kijken ook naar Ierland en de campagne om Paul Murphy herverkozen te krijgen (pagina 11). We publiceren een interview naar aanleiding van de Gay Pride (pagina 15) en hebben ook aandacht voor jongerenthema’s als de GAS-boetes (pagina 14), een rechts offensief tegen linkse studenten in Gent (pagina 6) en de strijd tegen extreemrechts (pagina 14) of tegen fracking (pagina 6).

Inhoudstafel:

 1. Het programma van de volgende regering: armoede en miserie voor de 99%. Samen bouwen aan een front van verzet!
 2. Brussel. Stop de besparingen, kies voor Gauches Communes | Asociaal, asocialer, N-VA
 3. Verkiezingen. Links versterken, maar om wat te doen?  | Zo gezegd
 4. Vakbondsmilitant krijgt boete wegens deelname aan stakingspiket | Lanxess. Rechter verwerpt vordering werkgever
 5. Radicale stemming op Euromanifestatie van 4 april
 6. Crisis in Oekraïne aangegrepen door fracking-lobby | Van non-profit naar profit met Sodexo | UGent. Rechts offensief tegen linkse studenten
 7. Verdedig iedere job! Voor degelijke jobs met echte contracten en echte lonen
 8. Naar een electorale doorbraak van PVDA. Na 25 mei voor het eerst in 30 jaar opnieuw linkse verkozenen in het parlement!
 9. Vervolg pagina 8
 10. Frankrijk. Strijdbare linkse oppositie nodig! | Franse Consulaire verkiezingen. LSP en Gauches Communes op de lijsten van het Front de Gauche in België
 11. Ierland, een model om uit de crisis te geraken? | Linkse vooruitgang bij Europese verkiezingen?
 12. Boeken. De neoliberale strafstaat aangeklaagd | “Vlaanderen, Brussel, Wallonië: een ménage à trois”. Over de opkomst van het industriële kapitalisme in ons land
 13. Partijnieuws
 14. Neen, het Gentse stadsbestuur verlaagt de GAS-leeftijd niet. Het is véél erger | Acties voor kwaliteitsvol onderwijs | Nation valt antifascisten aan in Brussel
 15. LGBTQI. Onze rechten en vrijheden afdwingen door tegen de besparingen te strijden
 16. Gauches Communes in Brussel. Ons organiseren tegen de komende besparingslawine

Kiesfonds. Steun onze verkiezingscampagnes in Zuid-Afrika en België

>> PDF van dit pamflet

Zuid-Afrika: Workers and Socialist Party (WASP)

Zuid-Afrika beleeft op dit moment haar belangrijkste periode sinds de val van het apartheidsregime. Het einde van de apartheid betekende geenszins het einde van de uitbuiting van de massa’s. De politiek van het ANC, aan de macht sinds 1994, wordt gekenmerkt door, soms bloedige, neoliberale hervormingen en een systematische repressie tegenover elke vorm van verzet. Een keerpunt werd bereikt in augustus 2012, wanneer het ANC de politie beval het vuur te openen op stakende mijnwerkers die een terechte loonsverhoging en betere werkomstandigheden eisten.

Het bloedbad van Marikana heeft geleid tot het in vraag stellen van de arbeiderssteun aan het ANC. Het ANC werd voordien als onverslaanbaar geacht omwille van de steun van de machtige vakbond COSATU. Het is in die periode dat de WASP werd opgericht, door mijnwerkers en door onze kameraden van de Democratic Socialist Movement, de zusterpartij van LSP. De oprichting van een brede arbeiderspartij die onafhankelijk is van de kapitalistische elite is een grote stap voorwaarts. De hele kapitalistische klasse en haar politieke dienaren huiveren bij de gedachte aan het potentieel van een dergelijk politiek alternatief in de huidige situatie. Afgelopen december kreeg de kapitalistische klasse opnieuw een zware klap te verduren toen de metaalvakbond NUMSA, de grootste vakbond binnen COSATU, besliste de politieke en financiële banden met het ANC te verbreken.

De WASP is vandaag – nog – niet in staat om de positie van het ANC uit te dagen door een potentiële machtsovername. Maar met een echt socialistisch programma creëert ze belangrijke mogelijkheden in de Zuid-Afrikaans politiek landschap, met belangrijke gevolgen voor het hele Afrikaanse continent. Nationalisaties, investeringen in infrastructuur en gratis zorgverlening zijn dringende noodzakelijkheden voor heel Afrika. De stem van één WASP-verkozene zou heel duidelijk gehoord worden en zou zonder twijfel een basis vormen voor de ontwikkeling van een socialistisch bewustzijn op massale schaal. Eén WASP-verkozene zou dezelfde dynamiek kunnen veroorzaken voor Afrika als de dynamiek die gecreëerd werd door de verkiezing van Kshama Sawant, verkozene van onze zusterpartij Socialist Alternative in de VS.

België: Gauches Communes (in Brussel)

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, neemt LSP/PSL deel aan Gauches Communes, een linkse alliantie met de Parti Humaniste (PH) en verschillende individuele kandidaten die bereid zijn zich te verenigen rond een gemeenschappelijk programma, met wederzijds respect voor elkaars verschillen. Onze campagne in 2012 heeft ons in staat gesteld om 3,65% van de stemmen binnen te halen in Sint-Gillis. We deden dit aan de hand van een intensieve wijkcampagne tegen de besparingen op alle niveaus – ook het gemeentelijke niveau- en vóór een massief investeringsplan voor publieke diensten, onder andere in de sociale diensten, om op die manier te kunnen voldoen aan reële noden van werkenden en hun gezinnen en komaf te maken met de eeuwige tekorten. Een krachtsverhouding opbouwen voor een dergelijk programma is de reden waarom wij ook dit jaar lijsten indienen.

We zijn er misschien nog niet, maar een verkozenen voor Gauches Communes zou een politieke vertegenwoordiging betekenen van de eisen van werkenden en jongeren in België. Na de verkiezingen zullen besparingen zonder twijfel opnieuw op de agenda staan van de verschillende Belgische regeringen. De opbouw van een gemeenschappelijk verzetsfront bestaande uit de verschillende werknemersorganisaties en de werkelijke politieke linkerzijde, zal noodzakelijk zijn. We willen een sociaal verzetsfront tegen de besparingen: die de eisen van de werkende klasse op de agenda zet en pleit voor een werkelijke maatschappijverandering.

We hebben jullie nodig!

Voor de verkiezingscampagne in Zuid-Afrika en België heeft LSP het streefdoel om 11000 € op te halen en dit bovenop de inzameling van ons strijdfonds die noodzakelijk is voor onze dagelijkse werking. Dit groot, maar haalbaar bedrag, reflecteert de uitzonderlijke uitdagingen waar we voor staan. Overal ter wereld worden, in tegenstelling tot de traditionele partijen, de activiteiten van onze militanten en onze campagnes niet gefinancierd door publieke subsidies of rijke geldschieters, maar door vrijwillige steunbijdrages van onze leden en sympathisanten. Wij rekenen dan ook op jullie voor een zo gul mogelijk gift, of een belofte voor een gift (ten laatste te betalen eind mei). Wat ook het bedrag moge zijn, elke bijdrage is waardevol voor de financiering van onze verkiezingscampagnes in Zuid-Afrika en België.

Alvast bedankt voor het overhandigen van uw bijdrage aan één van onze leden, of voor uw overschrijving op de rekening van LSP : BE69 0012 2603 9378 (BIC: GEBABEBB), met mededeling : ‘steun verkiezingen’.

Deze unieke kansen vereisen buitengewone inspanningen!

sebei“De beste mensen om de belangen van de werkenden te verdedigen, zijn de werkenden zelf. Een kleine groep parlementsleden van WASP – een reële mogelijkheid volgens ons – zou een grote stap vooruit zijn voor de Zuid-Afrikaanse arbeidersklasse en zou ons een stem geven. We vragen jouw steun om dit potentieel te realiseren. Steunberichten en het bekendmaken van onze campagne zullen belangrijk zijn. Maar het meest cruciale op dit ogenblik is het vinden van de nodige financiële middelen om een campagne te kunnen voeren.”
Mametlwe Sebei, woordvoerder WASP