lrbOp 30 april voert het personeel van de lokale besturen actie. De besparingslawine treft de gemeenten en lokale besturen erg hard. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd vrij snel overgegaan tot plannen om het personeel en dus ook de dienstverlening af te bouwen. Het is een voorbode van wat ons na 25 mei op alle niveaus te wachten staat. Het personeel van de lokale besturen voert op 30 april actie tegen de afbouw van de openbare diensten waarbij 25.000 jobs bedreigd zijn. Hieronder het pamflet dat ACOD LRB in Antwerpen verspreidt.  

[divider]

Openbare diensten moeten opnieuw een prioriteit van het beleid worden. Ze zorgen voor het  algemeen welzijn en een verdeling van de rijkdom. Ze zijn cruciaal voor de koopkracht en verzekeren iedereen een toegang tot kwaliteitsvolle diensten. Stop met snoeien in de openbare diensten. Misbruik hen niet om budgetten te doen kloppen. Zowel op het vlak van koopkracht, extra jobs als op kwaliteit krijgt de Vlaamse regering een  onvoldoende. Besparingen ontnemen lokale besturen hun zuurstof, 25.000 jobs zijn in  gevaar. De Vlaamse en federale overheid moeten de financiële situatie mee oplossen.

5 REDENEN OM OP 30 APRIL 2014 OP STRAAT TE KOMEN !

Er moet dringend meer personeel bijkomen! Maar de beleidsverantwoordelijken laten ons in  de kou staan, terwijl de noden enorm zijn: in heel veel diensten en voorzieningen is er een te hoge werkdruk!

Ik kom dus op straat voor MEER JOBS !

We moeten niet alleen nieuwe mensen vinden voor die extra jobs. Daarnaast moeten de komende jaren heel veel collega’s die op pensioen gaan, vervangen worden. We gaan die alleen maar vinden als onze jobs aantrekkelijk zijn!

Ik kom dus op straat voor MEER NIEUWE COLLEGA’S !

Opleiding, ondersteuning, kwaliteitsvolle jobs, maatregelen om werk en gezin beter op elkaar  af te stemmen zijn heel belangrijk om onze job goed te kunnen doen met gezinsvriendelijke  werkuren. Geen vrijwilligerswerk, maar volwaardige jobs in de lokale besturen.

Ik kom dus op straat voor een KWALITEITSVOLLE JOB !

We eisen een volwaardig nieuw sectoraal akkoord met werkzekerheid voor alle huidige  personeelsleden in de lokale besturen. We willen goede loon- en arbeidsvoorwaarden en behoud van de index.

Ik kom dus op straat voor MEER KOOPKRACHT !

Wat met onze gemeente- en OCMW diensten? Wanneer krijgen wij erkenning voor het werk dat we aan de bevolking leveren? Hoe zit het met onze statutaire tewerkstelling?

Ik kom dus op straat voor EEN VOLWAARDIGE TEWERKSTELLING!

Om onze eisen kracht bij te zetten roepen wij onze leden op tot een 24 urenstaking.

Wij verzamelen vanaf 9.00 uur aan het ACOD Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47 – 49 te Antwerpen, toelichting is voorzien door de federaal secretaris ACOD-LRB om 09.30 uur. Om iedereen de mogelijkheid te geven om aan deze betoging te kunnen deelnemen, gaat de stakingsaanzegging in bij de aanvang van de nachtploeg op dinsdag 29 april 2014 en eindigt voor de continu-diensten op woensdag 30 april 2014 bij het einde van de dagtaak.