Zaterdag 3 mei, 10u – 22u30, in Pianofabriek (Fortstraat 35, Sint-Gillis, Brussel)

s2014d“Het herstel wint terrein in Europa,” beweerde Oli Rehn, Europees Commissaris van economische zaken, eind februari. Heb jij daar iets van gemerkt? Wij ook niet! Jaar na jaar zetten bedrijven duizenden mensen aan de deur. Eenmaal op de “arbeidsmarkt” beland, moeten jongeren bijna letterlijk vechten om een job te vinden, meestal een onzekere of tijdelijke. Is dat herstel? Neen, en zodra de verkiezingen achter de rug liggen, zal het nog erger worden!

De volgende regeringen gaan een periode van vier jaar tegemoet zonder zich te moeten verantwoorden bij verkiezingen. Ze kunnen er flink tegenaan om het programma van de patroons en de Europese Commissie door te duwen. De lawine aan besparingen is nog maar begonnen.

De jongste jaren is massale strijd opnieuw actueler gewonnen. Wereldwijd hebben zich algemene stakingen voorgedaan, massaopstanden, reusachtige betogingen,… Hoe kunnen we al deze energie bundelen tot een kracht die echte verandering teweeg brengt? Welke lessen trekken uit de strijd van het verleden en van vandaag, in België en elders? Hoe in ons land een breed front van verzet tegen de besparingspolitiek opbouwen? Deze fundamentele vragen staan centraal op “Socialisme 2014”, een discussiedag georganiseerd door de Linkse Socialistische Partij.


PROGRAMMA

10u00: onthaal

10u30 – 13u00: werkgroepen

 • Revolutie en contrarevolutie in het Midden-Oosten en Noord Afrika. Meer dan 3 jaar na de revoluties die de dictators Ben Ali van Tunesië en Moebarak van Egypte ten val brachten. Hoe de revolutie vooruit stuwen naar een echte regering van de arbeiders en de armen?
 • Het nationale vraagstuk in België en de dreiging van de N-VA. Hoe de politiek van “verdeel- en heers” in België gehanteerd wordt. Welk gevaar vertegenwoordigen de Vlaams nationalisten en hoe kan de arbeidersbeweging daarop antwoorden? Met Anja Deschoemacker, auteur van de brochure van LSP ‘‘De nationale kwestie in België, een antwoord van de arbeidersbeweging is nodig”.
 • Het marxisme vandaag. Het Communistisch Manifest dateert van 1848. Dat is al een poos geleden … Hoe toepasselijk zijn de opvattingen van Marx en Engels nog om de huidige wereld te begrijpen en is de marxistische analyse nog een bruikbaar hulpmiddel om de wereld te veranderen?
 • Marxisme en milieu. Milieuverontreiniging is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid. Welke rol speelt dat in de globale strijd voor een democratische socialistische maatschappij?

13u – 14u : Middagpauze (sandwiches aan de bar)

14u15 – 14u45 : Jongeren en socialisme

Le Soir heeft een van haar dossiers gewijd aan de ‘‘opgeofferde jeugd’’. Daarin stonden ook een aantal getuigenissen, waaronder deze: “Geen vast werk (contracten van beperkte duur, interim, gesubsidieerde contracten) geen lening en dus ook geen kinderen, de werkgevers weten dat en ze spelen het uit om ons onder druk te zetten. (…) Ik heb het gevoel dat we een generatie zijn die wordt opgeofferd op het altaar van de crisis.(…) Wij willen slechts kunnen werken en gelukkig zijn, maar daarvoor hadden we twintig jaar eerder geboren moeten zijn…”

Emily B en Mathias V, jongerenverantwoordelijken van de LSP, zullen het hebben over de actuele mobilisaties van jongeren en de groeiende radicalisatie over de criminalisering van de jongeren (onder andere via de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde gasboetes) en tegen het gebrek aan perspectief in de kapitalistische maatschappij.

15-17u30 : werkgroepen

 • Europa : welke anti-fascistische strijd? De crisis en de frustratie over het gebrek aan toekomstperspectieven vormen een vruchtbare bodem voor extreem-rechts. Geert Cool (woordvoerder van de anti-fascistische campagne Blokbuster) en Mitsos Pantazopoulos (een Griekse anti-fascist) zullen de lessen uit het recente en minder recente verleden, ook in Griekenland, bespreken met het oog op de komende strijd.
 • De strijd voor het recht voor vrouwen om vrij te beslissen over hun lichaam en de pro-keuze beweging in Spanje en in België. Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van de crisis. Daarbij worden heel wat verworven rechten bedreigd door conservatieven, het recht op abortus in de eerste plaats. Hoe het verzet organiseren? Met Aïsha P. (vrouwencommissie LSP) en een vertegenwoordigster van de Spaanse linkse coalitie Izquierda Unida.
 • Zuid-Afrika: belangrijke ontwikkeling van de klassenstrijd en opening voor de ideeën van het socialisme. De politieke, sociale en economische situatie in het land wordt dooreen geschud en een nieuwe politieke kracht verrijst: De Workers and Socialist Party (WASP). Een nieuw model voor de strijd op het Afrikaanse continent?
 • Hoe een front van verzet op de werkvloer opbouwen? In de privé-sector blijven de ontslagen vallen en in de openbare diensten moet men zich voorbereiden op nog zwaardere aanvallen. Hoe zorgen voor een terugkeer van het strijdsyndicalisme en de klassenstrijd?

18u00 – 19u00 : Buffet

19u en 22u30 meeting en theater

Economisch herstel? Niet voor de 99% !
Een front van verzet tegen de besparingspolitiek voorbereiden!

 • Videoboodschap van KSHAMA SAWANT, recent verkozen als gemeenteraadslid in Seattle in de VS. Haar campagne en haar overwinning getuigen van een heropleving van de interesse voor socialisme tot in het hart van de grootste imperialistische macht ter wereld.
 • Tussenkomst door MITSOS PANTAZOPOULOS, Griekse anti-fascistische militant en socialist (lid van Xekinima, zusterpartij van LSP in Griekenland), over de lessen van de strijd tegen de besparingen en tegen Gouden Dageraad in Griekenland.
 • Voorstelling door DAVID MURGIA. Uittreksels van “Discours à la Nation’’ (voor het eerst zowel in het Frans als het Nederlands), geschreven en geënsceneerd door Ascanio Celestini.
  Discours à la Nation is een theaterstuk gecreëerd op basis van teksten van Ascanio Celestini, Italiaans acteur, scenarist en schrijver. Hij is onder andere auteur van de roman De Klassenstrijd uitgegeven bij Noir sur Blanc (2013). De voorstelling is volgens de Italiaans traditie van verhalend theater opgebouwd rond kleine verhalen en grote redevoeringen. Met humor en poëzie wordt de absurde decadentie van het ontwikkelde kapitalisme beschreven. De klassenverhoudingen worden uitgedrukt via de taal van de macht, die van de dominante klasse die zich ten allen prijze vasthecht aan haar belangen en haar bestaan, ook wanneer (gouden) paraplu’s zelden zijn.  Maar indien de burgerij enerzijds een gewapende strijd voert om haar verworvenheden, de private eigendom en de burgerlijke democratie te behouden , vraagt Discours à la Nation zich anderzijds af hoe we zover gekomen zijn om die toestand van veralgemeende barbarij te aanvaarden. Traditioneel links en de inburgering van de Thatcheriaanse opvatting There Is No Alternative (TINA) worden met de vinger gewezen. De hele voorstelling wordt uitstekend vertolkt door David Murgia.
 • DANIEL PIRON : Algemeen Secretaris van het ABVV Charleroi & Zuid-HenegouwenTwee jaar geleden, op 1 mei 2012, riep het ABVV-gewest Charleroi en Zuid-Henegouwen op voor een nieuwe politieke kracht, links van PS en Ecolo, door radikaal links te bundelen. Dit blijft cruciaal om een politiek verlengstuk te voorzien voor concrete strijd door de arbeidersbeweging.
 • ANJA DESCHOEMACKER : woordvoerster van Gauches Communes en lijsttrekker voor de Kamer (Brussel).De lijsten van Gauches Communes (voor Kamer en Gewest in Brussel) verzamelen arbeiders, syndicalisten, jongeren, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden en verschillende linkse organisaties. Zij verzetten zich tegen het besparingsbeleid en willen het debat stimuleren over de nood aan een breed politiek verlengstuk voor de strijd van de arbeiders. Ze willen bouwen aan een front van verzet in de straat en de bedrijven tegen de besparingen. Het initiatief heeft de steun van de Linkse Socialistische Partij (LSP-PSL) en de Humanistische Partij (PH-HP) en onderschrijft de oproep van het ABVV van Charleroi-Zuid Henegouwen voor een bundeling van alle krachten links van de PS en Ecolo, met respect voor ieders eigenheid.

21u30 – 22u30 : Rood Café

Een laatste glas voor het vertrek, een laatste kans om meer informeel de meest markante elementen van de dag te bediscussiëren.

En verder : Boekenstand en marxistische brochures


PRAKTISCH

Prijs :
– Voorverkoop: 8 euro voor loontrekkenden, 6 euro voor niet-loontrekkenden – stort op BE69 0012 2603 9378 van LSP met vermelding ‘Socialisme 2014’.
– Ter plaatse: 10 euro voor loontrekkenden, 8 euro voor niet-loontrekkenden.

Babysit vanaf 13u.

Reservatie, informatie : 02/345.61.81 // info@socialisme.be