ABVV-meeting in Aalst: rechtse politiek van onder meer SP.a wordt verworpen

Op 17 oktober was er een opnieuw een open militantenvergadering van het ABVV in Aalst. Op de agenda stonden een evaluatie van de algemene staking van 7 oktober en korte bespreking over wat er volgende weken en maanden te gebeuren staat.

Jan Van Olmen

Er werd eerst en vooral sterk uitgehaald naar de uitlatingen van Yves Desmet in De Morgen, men stelde terecht dat het schandalig is hoe het ABVV en de staking in deze “kwaliteitskrant” door het slijk werd gehaald. Verder ook opnieuw sterke uitspraken over de SP.A :” We worden in de steek gelaten door onze bevoorrechte partner …. Er zijn diepe wonden geslagen.” Ook de verdeeldheid binnen het ACV werd aan de orde gesteld, alhoewel zowel vanuit de zaal als vanaop het podium werd gesteld dat men de basis van het ACV niet moet aanpakken, maar de top.

De staking was een succes, ook in Zuid-Oost Vlaanderen en lokaal is het ABVV dan ook versterkt uit de strijd gekomen, tientallen mensen die nog niet gesyndiceerd waren of bij het ACV zaten, werden lid van het ABVV.

Maar nogmaals werd inderdaad gesteld dat de SP.A en het ABVV meer dan ooit andere richtingen uitgaan. De nood aan een politiek alternatief dringt zich op. In een ongewoon heftige toespraak stelde Chris Vandewijngaerde dat “de SP.A is gekaapt door neoliberalen en de kiezers binnen het ABVV de frisse Freya’s en vlotte Vandenbrouckes kotsbeu zijn”

De tussenkomsten in de zaal waren bijzonder strijdbaar, temeer omdat ook verschillende LSP-militanten hun mening naar voor brachten. We gaven het voorbeeld van de Linkspartei in Duitsland dat qua politiek alternatief kan tellen en stelden ook dat binnen het ACV, in het bijzonder binnen ACV-metaal, transport en de LBC, de actiebereidheid de afgelopen weken is gegroeid en blijft groeien. Dit tegen de zin van een aantal bureaucraten die de regeringsvoorstellen willen ondersteunen. Het publiek liet uitschijnen dat bondgenoten in de strijd welkom zijn en dat men nu geen nood heeft aan politieke spelletjes en machtskwesties, ook niet binnen het ABVV.

Een delegee van ABVV-textiel keurde het generatiepact namens zijn centrale af en stelde dat er nood is aan een strijdbaar vakbondsfront aan de basis.

De poppen gingen pas echt a an het dansen toen de lokale SP.A’er Dylan Casar op een zielige manier de rechtse politiek van zijn partij wou goedpraten. Uit de reacties die daarop uit de zaal opstegen bleek echter dat die vlieger niet opging. Hij stelde o.a. dat er “toch er toch ook positieve dingen in het generatiepact stonden” en had zelfs het lef te zeggen dat we hem met meer respect moesten bejegenen! Antwoord uit de zaal: respect moet je verdienen!

Algemeen kunnen we besluiten dat het generatiepact door het ABVV en door delen van het ACV (oa LBC) verworpen wordt, dat de actiebereidheid aan de basis groot is en dat de vakbondstop ook onder druk zal blijven staan om acties uit te voeren. Dit werd ook in Aalst gezegd, waar men het voorbeeld gaf om te werken met lokale acties en betogingen, die in een staking kunnen uitmonden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist