waspmeetingDe Workers and Socialist Party (WASP) ontstond uit de strijd van de mijnwerkers in Marikana en verenigt syndicalisten en socialisten rond een strijdbaar programma. Het is niet evident voor de partij om voldoende middelen op te halen voor de verkiezingscampagne. Waar het echter niet aan ontbreekt, is aan enthousiasme. Dat bleek ook bij de lancering van het verkiezingsmanifest op 29 maart.

Het socialistische programma van de WASP brengt hoop voor de miljoenen arme en onderdrukte Zuid-Afrikanen die zoeken naar een alternatief op de corrupte pro-kapitalistische ANC-regering. De verkiezingen in Zuid-Afrika vinden plaats op 7 mei.

Er zijn heel wat populistische partijen die veel aandacht in de media krijgen. Maar onder syndicalisten, lokale activisten en op de werkvloer krijgt de WASP steeds meer steun van de beste militante strijders in het land.

De historische beslissing van de metaalbond NUMSA om de banden met het ANC door te knippen en de weg voor een nieuwe arbeiderspartij voor te bereiden, bevestigt de politieke en sociale onrust in het land en het potentieel voor links.  NUMSA stelt dat een nieuwe partij een arbeidersbasis moet hebben, democratische structuren en een programma dat opkomt voor de nationalisatie van de mijnen en andere sleutelsectoren van de economie.

waspprogramHet verkiezingsmanifest van WASP werd op 29 maart gelanceerd met een meeting in Katlehong in Gauteng. Liv Shange, de vice algemeen secretaris van WASP, zat de meeting voor. Er werd eerst gesproken door algemeen secretaris Weizmann Hamilton die de geschiedenis van WASP toelichtte en het had over de noodzaak van een eigen partij van de werkenden en armen. Hij stelde dat de titel van het verkiezingsmanifest “Alleen socialisme betekent vrijheid” verwijst naar het Vrijheidscharter van het congres van Cosatu in 1987. Dat Vrijheidscharter was het politieke programma van de vakbondsbeweging en gebruikte de slogan “Socialisme betekent vrijheid”. Na 20 jaar democratisch bewind onder het ANC moeten we terugkeren naar deze slogan. Het ANC heeft er duidelijk afstand van genomen door het kapitalisme verder te zetten. Als het kapitalisme nu wordt beheerd door een blanke minderheidsregering of een zwarte meerderheidsregering, voor de meerderheid van de bevolking betekent het armoede, werkloosheid en ongelijkheid. Enkel socialisme kan ons tot vrijheid brengen.

Liver Mngomezule, de vice algemeen secretaris van de National Transport Movement, sprak op de bijeenkomst en bracht de solidariteit van zijn 50.000 leden tellende vakbond die met WASP verbonden is.

waspmosesDe presidentskandidaat van WASP, Moses Mayekiso, stelde enkele sleutelpunten uit het manifest voor. Hij stelde: “Tenzij we de economie volledig omgooien met de nationalisatie van de mijnen en andere sleutelsectoren, zal er nooit veiligheid zijn in het land. Waarom moet er armoede zijn terwijl ons land rijk is? Om echte emancipatie te bekomen, hebben we structuren nodig waarmee de macht aan de arbeidersklasse wordt gegevevn.”

Enkele centrale punten uit het verkiezingsmanifest van WASP zijn:

  • ECONOMIE: nationalisatie van de banken, mijnen, grote commerciële landbouwbedrijven, de grote fabrieken en de grote bedrijven. Nationalisatie onder democratische controle van de arbeidersklasse en de gemeenschap als onderdeel van een socialistische geplande economie.
  • GROND: nationalisatie van de 36.0000 commerciële boerderijen onder democratische controle van de werkenden en de gemeenschap, overheidssteun aan kleine boeren, gemeenschapscomités die beslissen over hoe de grond die niet voor landbouw in aanmerking komt wordt gebruikt
  • LONEN en KOOPKRACHT: een minimumloon van 12.500 Rand en een basis uitkering van 8.000 Rand voor al wie in het land leeft
  • DIENSTEN: een massaal publiek investeringsplan om 2,5 miljoen huizen te bouwen met degelijke elektriciteit, sanitair, water en wegen. Voor gratis gezondheidszorg door een nationale en publieke gezondheidsdienst, voor gratis en degelijk onderwijs.
  • RECHTEN: voor arbeiderseenheid tegen seksisme, racisme, xenofobie en repressie
  • CORRUPTIE en DEMOCRATIE: voor een arbeidersstaat en een socialistische regering, alle vertegenwoordigers moeten verkozen worden en afzetbaar zijn, ze mogen slechts het gemiddelde loon van een geschoolde arbeider krijgen
  • BUITENLANDS BELEID: voor internationale solidariteit met de werkende bevolking, geen steun aan kapitalistische regeringen

waspsprekersAndere sprekers op de meeting, allemaal kandidaten bij de verkiezingen, weerspiegelden de brede steun en roots van WASP in de arbeidersgemeenschappen en arme buurten. Baznarar Moloi, een gemeenschapsleider in Katlehong, verwelkomde de aanwezigen. Lebogang Mtsweni, afdelingsvoorzitter van NUMSA in Tsetsi en delegee, legde uit dat haar vakbond geen campagne voert voor het ANC omdat die partij de werkende bevolking niet verdedigt. Ze stelde dat er nood is aan een alternatief en dat ze daarom kandidaat is voor WASP.

Sithembile Nqulo, een lid van de vakbond AMCU en mijnwerker in een goudmijn in Carletonville en Nkosinati Mpopo, AMCU-delegee in Rustenburg, hadden het over het bloedbad in Marikana en de strijd van de mijnwerkers. Het ANC werkte samen met de mijnbazen en richtte een bleodbad aan. Het is uit deze strijd dat de WASP is geboren, honderdduizenden mijnwerkers zoeken een alternatief op het ANC.

Het volledige verkiezingsmanifest van WASP kan je hier vinden:
http://workerssocialistparty.co.za/2014-manifesto-only-socialism-means-freedom/