Kasjmir: armste wijken het ergst getroffen. Ooggetuigenverslag vanuit Bagh.

Ik kwam gisteren aan in Bagh, een stad in Jammu en Kasjmir. We kwamen er met een camion met hulpgoederen van arbeiders en vakbondsactivisten in Lahore. Dit was de eerste van vijf camions hulpgoederen die we in Lahore hebben bijeengebracht. Drie camions gaan naar Kasjmir en twee naar de Noordwestelijke Grensprovincie. De camion waarmee ik naar Kasjmir ging, was bedekt met een spandoek van de Trade Union Rights Campaign en de Socialist Movement Pakistan. Dat spandoek kon op heel wat sympathie rekenen, het was de eerste camion met een socialistisch spandoek uit Pakistan. We brachten voedsel, kledij, drinkbaar water en dekens.

Khalid Bhatti, Pakistan

De regio rond Bagh is compleet verwoest en heel wat mensen slagen er amper in om te overleven. Het is moeilijk te zeggen hoeveel slachtoffers er waren bij de aardbeving, maar wellicht is 25 tot 30% van de bevolking omgekomen in de getroffen regio. De mensen vragen vooral naar tenten, dat is noodzakelijk als bescherming tegen de winterse koude nachten. Er zijn nog steeds veel gebieden in de bergen waar de bevolking geen enkele hulp heeft gekregen. De regering beweert dat ze bijna overal hulp hebben geboden, maar dat klopt niet. Er zijn veel gebieden waar de regering nog niet kwam. Er zijn vooral veel vrijwilligers uit Kasjmir zelf die voedsel, medicijnen en dekens verzamelen om hulp te gaan bieden in de afgelegen dorpen.

De vernielingen in de bergdorpen zijn verschrikkelijk. In sommige dorpen stond er geen enkel huis dat niet beschadigd was. Soms zijn alle huizen verdwenen.

In de stad Bagh staan nog enkele gebouwen recht, waaronder een paar hotels. Het is echter opvallend dat in wijken waar er veel rijken wonen, de vernielingen beperkter zijn. Dit komt omdat rijken wel degelijk bouwmateriaal kunnen betalen. In bepaalde rijke wijken in Rawalakot zijn er geen huizen beschadigd…

De regering probeert deze tegenstellingen te verdoezelen door te stellen dat alle regio’s even hard werden getroffen. Maar er zijn nog steeds geen regeringsverantwoordelijken in de regio. Er is heel wat chaos en paniek. Veel wegen zijn nog steeds geblokkeerd of niet toegankelijk. En dit terwijl sommige mensen vanuit de steden gevlucht zijn naar de bergen waar ze nu sterven van de honger. Er is geen planning of strategie van de regering om de bevolking te helpen.

De regering stelt voor om de hoofdstad van het door Pakistaan bezette deel van Kasjmir te verhuizen naar Islamabad (de federale hoofdstad van Pakistan) en de regering wil ook een aantal ambtenaren inzetten om Kasjmir herop te bouwen. Deze twee maatregelen zullen tot verzet leiden. Het falend beleid van de regering zal ervoor zorgen dat de spanningen rond de nationale kwestie verder toenemen. Op het ogenblik dat de maatregelen effectief worden ingevoerd, zal het protest massaal zijn en komt er wellicht een scherpe toename van het nationalisme.

Het is duidelijk dat er een enorme woede is en dat de bevolking woest is op het gebrek aan actie van de regering. Toen ik gisteravond aankwam in Bagh was er een betoging met meer dan 500 aanwezigen tegen de regering om te eisen dat er tenten zouden komen. Deze sfeer zal verder ontwikkelen. Als de schok van het verliezen van familieleden wat op de achtergrond zal komen, zal de woede scherper naar voor komen.

Onze kameraden hebben een hulpcentrum opgezet waarbij de vakbondsleden in Bagh worden verenigd. In de nabije toekomst verwachten de kameraden een scherpe toename van nationalistische opvattingen en we denken dat het belangrijk is om een alternatief op klassenbasis naar voor te brengen.

Het is dan ook belangrijk dat we financiële steun krijgen via het CWI. De financiële steun maakt het mogelijk om hulpgoederen te sturen en om campagne te voeren voor de belangen van de arbeiders in deze moeilijke tijden.

Steun de hulpoperatie onze kameraden in de getroffen regio. Stort een bijdrage op rekeningnummer 001-2260393-78 van LSP met vermelding ‘Steun Kasjmir’.

Delen: Printen: