Voor een nieuwe arbeiderspartij

ABVV: breek met SP.a! ACV: breek met CD&V!

De ABVV-staking van 7 oktober was uitdrukkelijk mee gericht tegen de SP.a die met haar minister Van den Bossche aan de basis lag van de aanvallen op het brugpensioen. Het ACV zal moeten vaststellen dat het sociaal-economisch programma van CD&V uitdrukkelijk de regeringsvoorstellen goedkeurt en zelfs meent dat de aanvallen niet ver genoeg gaan. Op enkele nuances na verdedigen alle partijen in het parlement eenzelfde neoliberale agenda.

Geert Cool

Alle politici willen ons langer doen werken

“Ik bedank die vele honderdduizenden Vlamingen die deze morgen vroeg zijn opgestaan en het fileleed hebben getrotseerd om onze economie draaiende te houden.”

VLD-voorzitter Bart Somers op 7 oktober

“Inzake het eindeloopbaandebat stelt CD&V dat de voorstellen van de paarse regering in de juiste richting gaan om de werkgelegenheidsgraad bij oudere werkenden te verhogen.”

CD&V nota “Sociaal-economisch alternatief”

“In plaats van te staken, zouden de vakbonden hun netwerken beter inschakelen om uit te leggen waarom er maatregelen nodig zijn.”

Geert Lambert, voorzitter Spirit

“Op een moment dat onze concurrrentiekracht nu al achteruitboert omdat we de noodzakelijke ingrepen al te lang hebben uitgesteld, eisen de bonden nóg dat er niet mag geraakt worden aan een aantal heilige huisjes als het brugpensioen. Hun starre houding fietst ons recht de afgrond in.”

VB-parlementslid Wim Van Dijck

“Ik heb meer begrip voor de houding van het ACV dan voor die van het ABVV”.

SP.a’er Freddy Willockx

“Op termijn moeten we het brugpensioen durven af te bouwen”.

NV-A parlementslid Patrick De Groote

De vakbondsleden moeten vaststellen dat geen enkele traditionele partij haar eisen verdedigt. Uit een peiling blijkt dat 75% van de Vlamingen het niet eens is met de regeringsaanpak in het eindeloopbaandebat, maar de officiële oppositie zegt dat Verhofstadt op dit punt goed bezig is. Geen enkele traditionele partij neemt het op voor de 75% die vindt dat Verhofstadt en co niet goed bezig zijn.

De acties tegen de regeringsvoorstellen zullen een politiek verlengstuk nodig hebben. Het is mogelijk om de regering weg te staken, maar welk alternatief zal er dan naar voor komen?

De vakbondsapparaten zijn vandaag met handen en voeten gebonden aan de sociaal-democratie (ABVV) en de christen-democratie (ACV), die loyale uitvoerders zijn van het programma van het patronaat. Vakbondsmilitanten hebben nood aan een partij die hun standpunten politiek vertaalt en volledig onafhankelijk is van het patronaat.

Aan verschillende stakingspiketten werden de banden tussen ABVV en SP.a in vraag gesteld. Op een meeting van ABVV Zuidoost-Vlaanderen verklaarde de gewestelijk secretaris zelfs dat de banden tussen vakbond en partij ter discussie moeten worden gesteld.

In Duitsland werd vanuit het middenkader van de vakbond het initiatief genomen voor de oprichting van de WASG (Electoraal alternatief voor werk en sociale rechtvaardigheid) dat als onderdeel van de Linkspartei enorm goed scoorde bij de recente verkiezingen. Het succes van de Duitse Linkspartei (8,7%) toonde aan dat een programma dat ingaat tegen het neoliberalisme op heel wat steun kan rekenen.

Wij denken dat dit potentieel ook in België bestaat. LSP wil dit helpen realiseren. Tegelijk zal LSP pleiten voor een programma van socialistische omvorming van de maatschappij waarbij de productie in functie staat van de behoeften van allen en niet van de winsten van enkelen.

Eind oktober, begin november organiseren we in verschillende steden meetings over het potentieel voor een nieuwe arbeiderspartij, met onder meer een gemeenteraadslid van onze Duitse zusterorganisatie. Op onze website vind je binnekort de afspraken.

Sluit aan bij LSP

LSP kwam tijdens de staking van 7 oktober tussen met een voorbereidend pamflet dat in de week voor de staking werd verspreid en een pamflet op 7 oktober zelf. Telkens kregen we erg goede reacties op ons materiaal. Op 7 oktober steunden ruim 120 militanten de pikketten en we verkochten zo’n 200 exemplaren van ons maandblad. De openheid om te discussiëren over de noodzaak van een nieuwe arbeiderspartij was erg groot. In afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe partij, volstaat het niet om aan de zijlijn te staan toekijken. Sluit aan bij de Linkse Socialistische Partij!

Delen: Printen: