Saddam gevangen genomen

De arrestatie van Saddam Hussein gisteren, op zondag 14 december is een propaganda-overwinning voor de regering van de VS. Ze zullen de vondst, de vernedering, de arrestatie en uiteindelijke executie van Saddam volledig uitmelken, daarbij gebruik makend van het volle gewicht van de Amerikaanse media en de propaganda-machine.

Als socialisten hebben wij altijd gezegd dat Saddam berecht zou moeten worden door zijn eigen mensen – de Irakese arbeiders en boeren, de armen en onderdrukten: zijn slachtoffers. Als een imperialistische, onderdrukkende mogendheid dit in hun plaats doet, dan zal dat gebeuren met heel andere beweegredenen. Als niet de Irakezen zelf Saddam kunnen berechten, zal de rechtszaak slechts gebruikt worden voor de belangen van grote bedrijven en bepaalde westerse regeringen. De komende dagen en weken zal blijken wat voor rechtszaak het wordt, en of wij gelijk hadden door te zeggen dat niet de Irakezen (waarmee we niet de door de VS geïnstalleerde marionetten-regering bedoelen) Saddam zullen mogen berechten.

Natuurlijk zal er nu in de media weinig aandacht zijn voor de in eerste instantie opgegeven redenen voor de aanval op Irak: de vermeende massa-vernietigingswapens en de banden met Al Qaida. Zoals wij al zeiden vanaf het begin: het waren nooit de werkelijke redenen voor de aanval, en de massa-vernietigingswapens zijn dan ook tot op heden niet gevonden, en de banden met Al Qaida nooit bewezen. Dat laatste was zowieso nooit waarschijnlijk, omdat Al Qaida (en Osama bin Laden) vanuit hun fundamentalisch-islamitische ideologie Saddam haatten en als ‘ongelovige’ beschouwden, omdat Saddam een seculiere staat (met scheiding tussen kerk en staat) voorstond.

Wat de VS ook wijselijk ‘vergeten’ te melden is dat Saddam ‘hun man’ was toen hij aan de macht kwam, en dat de VS maar wat blij waren dat Saddam meteen begon om de onafhankelijke vakbonden, Communistische Partij en de Sji’ietische en Koerdische oppositie uit te schakelen. Saddam was ook ‘hun man’ toen hij de oorlog tegen het islamitische Iran begon in 1979. Bush senior, ex-president en vader van de huidige president Bush, zei ooit over Saddam: "hij is een monster, maar hij is óns monster".

Pas later, na de invasie van Koewiet in 1990 en het weer terugveroveren ervan vlak erna, werd hij opeens gezien als één van de vele door de VS gesteunde dictators die te ver was gegaan en weer teruggefloten moest worden, net zoals Noriega in Panama.

De arrestatie van Saddam is waarschijnlijk het resultaat van de tegenstellingen tussen verschillende groeperingen binnen Irak, die in de gunst van de VS willen komen. De Amerikaanse militairen zelf worden namelijk gehaat door de overgrote meerderheid van de bevolking, en het was dan ook niet waarschijnlijk dat de VS Saddam zonder hulp konden vinden, ondanks al hun technologie.

Het deel van het gewapende verzet dat voortkomt uit de restanten en leden van Saddam’s Baath-partij, zal misschien tijdelijk uitgeschakeld zijn als gevolg van Saddam’s arrestatie. Maar het zou een illusie zijn om te denken dat dat verzet voorgoed uitgeschakeld is.

Maar op de groeiende Sji’ietische oppositie in het zuiden van Irak, en op de vele islamitische strijders die door gaten in Irak’s grenzen het land binnen komen om Amerikaanse militairen aan te vallen, zal Saddam’s arrestatie geen effect hebben. Zij hebben Saddam immers altijd al gezien als een tegenstander, omdat hij door de VS werd gesteund, de Sji’ieten onderdrukte en Iran binnenviel. Feitelijk zal de arrestatie, net als überhaupt de inval en bezetting van Irak door de VS, de fundamentalistische islamitische stromingen in de kaart spelen.

Bewijs voor onze opvatting dat het gewapend verzet geenszins verzwakt is, zijn de aanslagen vandaag, nog maar één dag na Saddam’s arrestatie.

Maar belangrijker nog: de arrestatie van Saddam zal de getergde Irakese bevolking geen elektriciteit of aardgas brengen. De arrestatie zal geen banen creëren of huizen gebouwd doen worden, en zal ook niet de economische plundering door de VS stoppen. De arrestatie van Saddam zal geen werkelijke democratie brengen voor de gewone werkende Irakese bevolking!

De realiteit is dat er in bijvoorbeeld Afghanistan (een andere ‘schurkenstaat’ die in het kader van de hypocriete ‘war on terror’ is aangevallen), er nu armoede nog steeds wijd verbreid is, er nog steeds geen democratie is, voortdurende gevechten tussen krijgsheren doorgaan, er nog steeds geen vrouwenrechten zijn, en een Taliban die weer sterker wordt. De VS en andere mogendheden kan dat niets schelen: de Afghaanse regering deed wat het voor hun moest doen, namelijk akkoord gaan met de aanleg van een oliepijpleiding om olie uit Centraal-Azië via Afghanistan en Pakistan (weer een door de VS gesteunde dictatuur) te kunnen exporteren.

Voor Irak zijn de vooruitzichten niet veel anders, ondanks Saddam’s arrestatie: Irak heeft nu een door de VS geïnstalleerde marionetten-regering, zonder steun vanuit de bevolking, en ook een nieuwe regering zal er onder de huidige situatie alleen komen met toestemming van de VS. Er zal geen recht op zelfbeschikking zijn voor de diverse volkeren in Irak. De Amerikaanse regering geeft Amerikaanse bedrijven voorrang bij de ‘wederopbouw’ van Irak. Bedrijven waar leden uit de Amerikaanse regering nauwe banden mee hebben. Bedrijven die dik betaald willen worden voor hun ‘diensten’. De opbrengsten van de verkoop van de gigantische Irakese olievoorraden, die ooit Irak tot één van de meest ontwikkelde landen in de regio maakten, zal voor het grootste deel niet langer naar Irak vloeien. Heel anders dan de genationaliseerde olie-industrie vroeger, waarbij in ieder geval een deel van de opbrengsten aan de bevolking ten goede kwam. Kortom: de Irakese werkende bevolking zal niet werkelijk kunnen beslissen over hun eigen toekomst. Dat heeft ze niet gekund onder de verschrikkelijke dictatuur van Saddam en zijn clan, en ook nu zal zij dat niet kunnen als het aan de VS ligt.

Ook voor de VS zelf zal er niet echt iets veranderen. Met het blijvende verzet tegen de Amerikaanse aanwezigheid, zal Irak een bloedende wond blijven voor de Amerikaanse financiën, en mogelijk zal het hun ‘nieuwe Vietnam’ worden.

Niettemin zal de komende tijd de druk van de propaganda uit de VS groot zijn, en zullen we ons daarop voor moeten bereiden.

We zullen de achtergronden en onze positie in deze kwestie geduldig uit moeten leggen in onze eigen media naar de mensen toe, als tegenwicht tegen de rechtse propaganda. Dat houdt in: de werkelijkheid achter de propaganda laten zien. En op moeten komen voor een socialistisch alternatief als enige blijvende oplossing voor de problemen van de massa’s in het Midden-Oosten. Vandaar onze eisen voor een socialistische federatie op vrijwillige basis in het Midden-Oosten, en democratisch geplande economieën om de aanwezige (olie en andere) rijkdommen ten volle te benutten!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist