ACV-Limburg: basis wil de regering wegstaken!

Op dinsdagavond was er in de Limburghallen in Genk een provinciale militantenconcentratie van het ACV. Zo’n 500 aanwezigen namen deel aan de ‘informatieavond’ over de stand van zaken in het eindeloopbaandebat. De leiding werd er door de basis opgeroepen om tot actie over te gaan. Iedere steun aan de regeringsvoorstellen werd scherp teruggefloten. Nu het onderhandelen onvoldoende heeft opgeleverd, wordt het tijd om te handelen. De ACV-leiding is gewaarschuwd!

Een ACV-lid

Voorzitter Mathieu Verjans begon zijn presentatie met de stelling dat onderhandelen effect had. Hij overliep de “10 resultaten dankzij het ACV”. Natuurlijk kon hij het niet laten om het ABVV meermaals aan te vallen en te stellen dat de staking zeker niets had uitgemaakt.

Daarna volgde een uitgebreide uiteenzetting over de regeringstekst, met hier en daar een kanttekening. Van kritiek was er echter geen sprake. Tegelijk werd ook het pamflet voor de militanten op de werkvloer uitgedeeld, met als titel weer dezelfde slogan “10 resultaten dankzij het ACV, 10 punten waarvoor het ACV onderhandelde”. Onderaan in het klein staat er bijgeschreven dat er nog 2 belangrijke punten zijn waarmee niet kan worden ingestemd; Dat zijn het brugpensioen op 60 en het feit dat er te weinig wordt gedaan voor jongeren.

Alhoewel de voorzitter meermaals stelde dat hij gewoon doorgaf wat de regering had beslist, hadden we meermaals de indruk dat dit ook door hem werd verdedigd. Bij momenten leek het wel of we een vertegenwoordiger van de regering voor ons hadden. Uit de discussie bleek dat wij niet de enigen waren die deze indruk hadden. Ondanks dat er geen rechtstreekse tussenkomsten uit de zaal mochten komen en alles op briefjes werd geschreven die dan, als je geluk had, vooraan werden afgelezen, kwam er enorm veel kritiek.

Zo waren er veel vragen over de leeftijd voor brugpensioen. De meeste vragen waren in de zin van: “vorige week was 58 jaar nog mogelijk, nu niet meer, wordt het ACV erin geluisd?” of “worden we door het ACV bedrogen?”,… Het was duidelijk dat in de zaal zo goed als niemand akkoord ging met de tekst van de regering, vooral dan rond de brugpensioenleeftijd.

Maar hier bleef het niet bij, vanuit de zaal kwamen ook bemerkingen zoals “er zijn hier een heleboel verplichtingen voor de werknemers, maar waar zijn de verplichtingen voor de werkgevers?” of nog: “er zijn weer honderden miljoenen lastenverlagingen, maar bij een volgend IPA gaan wij weer aan loonmatiging moeten doen om dit te betalen…”.

Onder druk van de kritiek moest Verjans verklaren dat het ACV bij een afkeuring van de regeringsnota, zal moeten overgaan tot harde actie. Niet zomaar een wandeling van Noord naar Zuid in Brussel, maar stakingsacties die de regering doen vallen. Na die verklaring kreeg Verjans voor het eerst die avond een applaus van de zaal.

Maar de kritiek bleef komen. Er waren vragen over het eigenlijke ACV-standpunt en enkele militanten stelden dat ze het pamflet niet zouden uitdelen. Een militante zei: “hier hebben wij al de indruk dat jullie de regeringsbeslissing verdedigen, met het pamflet gaan de mensen op de werkvloer dat zeker denken. Dit kunnen we niet uitdelen.”

Om de meeting af te sluiten stelde Verjans dat dit maar een informatievergadering was en dat de regeringsbeslissing niet wordt verdedigd. Dinsdag komt er een algemene raad en indien daar blijkt dat het ACV de regeringsnota niet wil goedkeuren, dan wordt overgegaan tot actie.

In de zaal was het duidelijk, zowat geen enkele militant was akkoord met de regeringsnota. Algemeen werd aangenomen dat het onderhandelen niet heeft gewerkt en dat het tijd wordt om te handelen en actie te ondernemen.

Delen: Printen: