Cadeaus aan patronaat, besparingen op onze kap. Regering wil verdere aanval op onze levensstandaard

De huidige paarse regering is bijzonder onstabiel, waardoor vervroegde verkiezingen waarschijnlijk zijn. De belangrijkste partijen maken zich echter nu al op voor een verderzetting van het asociaal beleid van de afgelopen jaren. Terwijl de patroons enorme cadeaus krijgen, zijn de arbeiders en hun gezinnen het slachtoffer van het neoliberaal beleid.

Geert Cool

In 2006 moet de regering wellicht 4,6 miljard euro besparen om haar begroting in evenwicht te houden. Alle traditionele partijen gaan ervan uit dat dit niet kan zonder “harde maatregelen”. De enige discussie gaat over het ritme waarmee besparingen doorgevoerd worden.

Kinderbijslag onder vuur

Vanuit de regering werd een reeks voorstellen gedaan van mogelijke besparingen. Daarbij wordt niets of niemand gespaard. Zo kwam er het idee om te besparen op de kinderbijslag, de gezondheidszorg, de lonen,… Toen het voorstel om op de kinderbijslag te besparen aan de VLD werd toegeschreven, haastte die partij zich om zich te distantiëren van een aanval op de rechten van onze kinderen. Inmiddels blijkt dat het voorstel wel degelijk op tafel lag.

Het voorstel om de kinderbijslag voor het eerste en het derde kind te verminderen, was volgens de VLD slechts een onderdeel van een “inventaris” van “mogelijke besparingen”. Terwijl er misschien niet aan de kinderbijslag zal geraakt worden, is het duidelijk dat andere onderdelen van de sociale zekerheid wel onder vuur liggen.

Lonen bedreigd

De mogelijkheid van een indexsprong blijft behouden. Dat betekent dat de lonen een automatische aanpassing aan de index (en dus aan de duurder wordende prijzen) overslaan. Het betekent in de realiteit een loonsverlaging. De federatie van zelfstandigen, UNIZO, gaat nog verder en eist de volledige afschaffing van de index. Ook eist UNIZO een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, een beperking van de uitkering bij tijdskrediet en lagere pensioenen als voordien van een brugpensioen wordt gebruik gemaakt.

Wel geld voor cadeaus aan het patronaat…

Terwijl er bij de verdere afbraak van de sociale zekerheid geen taboes blijken te bestaan bij de traditionele partijen, is dat voor het in vraag stellen van de cadeaus aan het patronaat wel het geval.

De VLD wil in 2006 250 miljoen euro geven aan de patroons in de vorm van bijkomende lastenverlagingen op ploegenarbeid. Dat dit niet ter discussie kan gesteld worden, blijkt onder meer uit een verklaring van een topman van Volvo Cars Gent, die in De Standaard stelde dat deze lastenverlaging al in het budget voor 2006 is opgenomen, “Het is ons als een engagement gegeven.” Volvo reageerde tevreden en kondigde aan dat 150 jobs in Gent moeten verdwijnen.

De traditionele partijen mogen dan wel politieke spelletjes spelen om elkaar de loef af te steken en mogelijk naar vervroegde verkiezingen te gaan, over één ding zijn ze het eens: de komende jaren zal verder op onze kap bespaard worden terwijl de patroons verzekerd zijn van verdere cadeaus.

Delen: Printen: