Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

 

‘Socialistische’ elite
SP.a-minister Pascal Smet toonde zich in De Tijd wel erg elitair. Hij verklaarde in een dubbelinterview met André Oosterlinck: “Ik ben ervan overtuigd dat een samenleving een elite nodig heeft. Niet iedereen zal daartoe behoren. Maar iedereen die ertoe kan behoren, moet die kans krijgen.” Dat was uiteraard een kolfje naar de hand van Oosterlinck die als rector van de KUL destijds steeds voorstander was elite-onderwijs. Oosterlinck was dan ook een voortrekker van de vermarkting van het hoger onderwijs en de Bologna-agenda. Hij kan zich in het standpunt van Smet vinden, wat eigenlijk op zich al duidelijk maakt dat er niets socialistisch is aan de standpunten van Smet. Oosterlinck stelde: “De elite moet zich ten dienste stellen van de samenleving. We zullen onze elitestudenten nodig hebben.” 


Göteborg: arbeidsduurvermindering
Het stadsbestuur van de Zweedse stad Göteborg wil het personeel van de stad zes in plaats van acht uur per dag laten werken. De 30-urenweek moet de gezondheid en productiviteit van het personeel ten goede komen. De arbeidsduurvermindering gebeurt zonder loonverlies. Op zich is dit een uitstekend idee. Maar als het betekent dat het personeel voortaan op zes uur moet presteren wat voorheen op acht uur het geval was, dan zal deze maatregel weinig effect hebben. Een opvallend detail: in een peiling van de krant De Morgen bij het online artikel hierover stelde twee derden van de lezers dat ze het een goede maatregel vinden.


Dewinter op inburgeringscursus
VB-voorman Dewinter heeft problemen met het Nederlands. De man wil alle nieuwkomers in ons land aan strenge taaltests onderwerpen, maar passeert zelf niet voor een eenvoudig spellingtest. Op zijn campagnewagen – van het soort dat iets anders moet compenseren – liet hij aanbrengen dat hij “lijstrekker” is. Geen lijst-trekker, maar lijs-trekker of is het lijst-rekker? Dat Dewinter moeite heeft om correct te schrijven is al langer bekend. Hij schrijft zijn eigen naam al decennialang verkeerd. ‘Philip’ vond hij te moeilijk of niet Vlaams genoeg en dus liet hij er ‘Filip’ van maken.


Bleri Lleshi over FDW en Bear Grills
Deze week publiceerde Bear Grills een filmpje waarin hij VB-kopstuk Dewinter in zijn auto meenam en op de korrel nam. De komiek bleef kritisch voor de Vlaams Blokker, maar toch kwam er terechte kritiek op deze video. De Brusselse filosoof Bleri Lleshi schreef bijvoorbeeld: “Iedereen zijn ding natuurlijk maar ik vind het geen goed idee om een Vlaams Belanger in je auto uit te nodigen. VB is voor racisme veroordeeld; diezelfde De Winter heeft geen tien dagen geleden racistische uitlatingen de wereld ingestuurd over Marokkanen. En nu krijgt hij podium door iemand met Marokkaanse roots nota bene. Komieker (maakt niet uit welke origine) of niet, racisme normaliseren is geen goede zaak, zeker niet vandaag wetend dat de politieke klasse en het dominante discours racisme relatieveren en zelfs in stand houden. Bear Grills is een treffend voorbeeld van hoe erg we gedepolitiseerd zijn van de gewone burger tot politici en komiekers inbegrepen.”


GAS-waanzin
In onze vaste rubriek GAS-waanzin hebben we deze week het totaal krankzinnige voorstel van minister Milquet om feestgedruis bij het WK Voetbal aan banden te leggen. Terwijl de regering geen kans onbenut laat om het sportieve succes van de Rode Duivels uit te spelen om het imago van het land en vooral van zichzelf op te krikken, zien we ook hier de opmars van de willekeurige repressie. Milquet wil regels om het feesten in goede banen te leiden, onder meer door supporters te scheiden, het gooien met voorwerpen te verbieden,… Om de supporters braaf te houden, wordt de GAS-machine boven gehaald. Straks mogen we wel nog naar voetbal kijken, maar alleen als we muisstil zijn, niet bewegen en geen enkele uiting van vreugde of teleurstelling laten zien. Misschien kan sport ineens afgeschaft worden zodat er zeker geen overlast kan zijn?


Stakingsverbod bij het spoor
Met een spoorbaas in de rangen stond N-VA vooraan om het spoorpersoneel aan te pakken. De Standaard schreef op 2 april: “In de Senaatscommissie Financiën is een wetsvoorstel om wilde stakingen te verhinderen, goedgekeurd. Dat gebeurde met een wisselmeerderheid. De socialisten waren tegen, maar de N-VA leverde de nodige stemmen. De tekst bepaalt dat het beheerscontract met bijvoorbeeld de NMBS in een verbod op wilde stakingen moet voorzien. Wie de continuïteit van de dienst belemmert, riskeert een financiële sanctie. (…) Alle amendementen en het aangepaste wetsvoorstel kregen de steun van de liberalen, CD&V en oppositiepartij N-VA. SP.A en PS stemden tegen, CDH, Ecolo en Vlaams Belang waren op het ogenblik van de stemming niet aanwezig. Etienne Schouppe, in een vorig leven NMBS-baas, reageerde tevreden: ‘Wilde stakingen zijn onaangekondigde acties die in strijd zijn met de bestaande protocolakkoorden.'” 


Satirische site over Reyers Laat
Raaskalderij verspreidde onderstaande afbeelding over de uitzending van Reyers Laat die over de ideologie van SP.a handelde. Een uitzending van vier minuten (aftiteling inbegrepen veronderstellen we) en voor het gemak gewoon een heruitzending van de eerdere vier minuten die over Open VLD en CD&V gingen?

raaskalderij

 


Kinderarmoede in Spanje
Op mo.be lazen we deze week een artikel over armoede in Spanje. Daarin stond onder meer: “Volgens een rapport van Unicef eerder dit jaar leefden in 2012 meer dan 2,5 miljoen Spaanse kinderen in gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens – 30 procent van alle kinderen. Negentien procent van de kinderen in Spanje komt uit gezinnen met een jaarlijks inkomen dat lager is dan 11.000 euro.”