Antwerpse gevangenis blijft staken. Minister weigert gesprek.

Deze namiddag werd op een druk bijgewoonde personeelsvergadering beslist om de stakinsacties in de Antwerpse gevangenis verder te zetten. Met 118 stemmen tegen 2, beslisten de cipiers en het administratief personeel om verder te staken. De staking kwam er omwille van een personeelstekort. Het voorziene kader wordt niet ingevuld, waardoor er momenteel voor zo’n 700 gevangenen 239 kaders zijn. In bepaalde ploegen moeten een 20-tal werknemers de gevangenen opvangen.

Het ongenoegen bij de cipiers was dan ook erg groot waarop werd beslist over te gaan tot een staking. Na enkele dagen werden de cipiers vervoegd door het personeel van de administratie en de griffie. Hierdoor stonden de acties veel sterker. Vanuit de regering is er geen bereidheid om te onderhandelen. Minister Onckelinx had het te druk met de begrotingsdiscussie of het overleg met de vakbonden in het eindeloopbaandebat. Wel werd gezegd dat er zal geprobeerd worden tegen het einde van het jaar te voorzien in voldoende personeel om de wettelijk voorziene invulling te bereiken.

De regering lijkt de Antwerpse cipiers te willen testen om te zien hoe lang ze de acties zullen volhouden. Nu is er reeds de derde week van staking en een einde lijkt nog niet in zicht te zijn. Er is geen bereidheid van de regering om op een ernstige manier te onderhandelen met de stakers. Op de personeelsvergadering heerste een vastberaden sfeer om de acties verder te zetten. Er wordt wel eens gesteld dat het Antwerpse gevangenispersoneel een slechte reputatie heeft op het vlak van stakingen, maar de acties zijn enkel gericht op het bekomen van wat voorzien is. De regering komt haar eigen verplichtingen niet na, waardoor het personeel in actie moet gaan.

De personeelsvergadering werd drie keuzes voorgelegd. Ofwel gaan werken vanaf morgen, waarop vanuit de zaal werd gereageerd met een kort en krachtig "zwaanst na nie". Ofwel binnen gaan, maar de werkdruk niet aanvaarden en trager werken. Ofwel verder staken. Na het vermelden van de derde optie werd krachtig geapplaudisseerd. Er kwam een formele stemming waarop een overgrote meerderheid voor verdere acties stemde, er waren maar 2 tegenstemmen omwille van financiële redenen.

Hierop volgden onder meer enkele oproepen om de stakingspikketten te versterken. Daarbij werden ook de LSP-militanten bedankt voor hun actieve deelname aan verschillende pikketten, waaronder pikketten op moeilijker momenten zoals de zondagochtend om 5u.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist