Armsten getroffen door aardbeving in Kasjmir, Pakistan, Afghanistan en India

Om 8u55 op zaterdagmorgen sloeg de vernieling toe met acht aardbevingen. In de regio is iedereen verbeisterd. Er werd gewaarschuwd voor nieuwe bevingen in de twee dagen na de bevingen. De Westerse media heeft vooral interviews afgenomen van regeringswoordvoerders uit Pakistan die beweren dat er een uitgebreid reddingsteam op weg is en dat “alle middelen” worden gemobiliseerd. Dat is nonsens en een typische poging tot verbloeming door het Pakistaanse regime van Musharraf.

Rukhsana Manzoor en Khalid Bhatti, Lahore, Socialist Movement Pakistan

Het leven van de arbeiders en arme boeren in Zuid-oost Azië wordt gedomineerd door miserie en catastrofes. Nu wordt de situatie onhoudbaar. De aarbeving heeft vooral de berggebieden getroffen. Dit is een regio waar ook heel veel armen wonen. In veel dorpen worden de huizen gebouwd met modder en stortten de huizen onmiddellijk ineen. Aardverschuivingen hebben de wegen geblokkeerd waardoor het moeilijk is voor reddingswerkers om de bergdorpen te bereiken. Heel wat zwaar gewonden kunnen niet worden bereikt of overgebracht naar ziekenhuizen. Het aantal slachtoffers zou veel groter geweest zijn moest het episch centrum dichter bij een grote stad hebben gelegen.

Het is moeilijk om nu al een volledig zicht te hebben op de situatie, maar vooral Kasjmir en het door Pakistan bezette deel van Kasjmir zijn hard getroffen. 60% van Muzafarabad, een belangrijke stad, is verwoest. Er zijn verslagen over een aardverschuiving die één van de belangrijkste rivieren bij de stad heeft geblokkeerd. Het is bovendien fel beginnen regenen. Als de autoriteiten de rivier niet vrijmaken, kan dit leiden tot een massale overstroming.

De meeste dorpen en steden in Kasjmir hebben geen stromend water of elektriciteit. Rawalkot en Bagh, twee belangrijke steden in het Pakistaanse deel van Kasjmir, werden hard getroffen. Het is moeilijk om er een zicht op te krijgen omdat de telefoonlijnen zijn uitgevallen en de wegen geblokkeerd zijn. Op televisie werd gesteld dat meer dan 300.000 Kasjmiri op hulp wachten, terwijl die er niet lijkt aan te komen. In Kotli, een dorp in Kasjmir waar er een afdeling van onze organisatie is, werden de meeste huizen verwoest.

De bergachtige gebieden in de North West Frontier Province (NWFP) werden ook hard getroffen. Het dorp Kalam, waar we een afdeling hebben van onze organisatie, werd volledig verwoest. Op dit ogenblik weten we nog niet of er kameraden van onze organisatie getroffen werden, we weten nog niet of alle leden in veiligheid zijn.

De premier van het door Pakistan bezette deel van Kasjmir stelde dat er wellicht 1.500 slachtoffers zijn in die regio. Het echte aantal slachtoffers zal echter veel hoger zijn. Het is duidelijk dat het negeren van de uitbouw en het onderhoud van de publieke infrastructuur in Pakistan heeft bijgedragen tot de omvang van de ramp. In iedere stad of dorp, werden de scholen hard getroffen. Er vielen veel slachtoffers onder scholieren en studenten die op school zaten en bedolven werden onder instortende gebouwen. Dit komt door een gebrek aan investeringen in schoolgebouwen de afgelopen decennia. Publieke diensten zoals de brandweer of de civiele bescherming konden amper tussenkomen omdat ze amper bestaan, ook door een gebrek aan middelen. De gezondheidszorg is compleet overstelpt door een gebrek aan dokters en ziekenhuizen. De gewonden moeten behandeld worden in andere gebouwen en zelfs op straat omdat de ziekenhuizen vol liggen. Diegenen die in een ziekenhuis binnen raakten, hebben geluk.

In Pakistan gaat 45% van de begroting (3,5 miljard dollar) naar defensive. Slechts 1,7% wordt gebruikt voor gezondheidszorg! Het verschil tussen die cijfers maakt dat er meer slachtoffers vallen bij een noodsituatie zoals deze aardbeving. Ondanks de verklaringen van ministers, is de reddingsoperatie amper gestart. De lokale gemeenschappen moeten zichzelf zien te redden. De komende dagen zal duidelijker worden hoe het kapitalisme en de elementen van feodalisme die nog bestaan, hebben bijgedragen aan de omvang van de ramp. De regering is er zich van bewust dat de woede onder de bevolking toeneemt. Woordvoerders van Musharraf hebben in de media gesteld dat er een nationale noodtoestand is waarbij de nationale eenheid centraal moet worden gesteld en dat het nu niet het moment is om kritiek te geven op de regering.

De regering kondigde enkel aan dat er tien vrachtwagens met voedsel naar de NWFP werden gestuurd, maar in die provincie wonen er miljoenen mensen. De nationale regering kondigde aan dat er een hulppakket van 15 miljoen euro wordt vrijgemaakt, maar dat is slechts een druppel op een hete plaat.

De Socialist Movement Pakistan (SMP) brengt de noodzaak naar voor van verkozen comités in de getroffen gebieden om de heropbouw te leiden. We roepen op voor een uitgebreide hulpoperatie waarbij alle middelen van de luchtmacht en de zeemacht worden ingezet, onder meer om veldhospitalen op te zetten. Er moet een voorlopig gratis onderdak geboden worden en er is nood aan collectieve keukens. Er moeten tenten, voedsel, medische hulp, financiële subsidies, drinkwater,… worden verspreid onder de controle van de democratisch verkozen comités.

De lokale gemeenschappen moeten een beeld opmaken van de schade, dit mag niet overgelaten worden aan de regering zoals bij vorige rampen. Er moet een volledige compensatie komen van de slachtoffers zodat die hun leven kunnen heropbouwen. Er moet een onmiddellijke controle komen op de huur- en huisprijzen. Er moet een bevriezing komen van de prijzen voor cement, bakstenen en ander bouwmateriaal. De bedrijven die actief zijn bij de heropbouw en de herstellingen moeten genationaliseerd worden. Tenslotte is er ook nood aan een sterke toename van de publieke middelen die besteed worden aan de verbetering van de infrastructuur.

Delen: Printen: