SP.A: kan het nog rechtser?

Op 15 oktober wordt Johan Vande Lanotte ook officieel de nieuwe voorzitter van de SP.a. Vande Lanote wil van de SP.a nog meer een positieve, progressieve beweging maken. Lees: hij wil volledig breken met wat nog rest uit het verleden. Het belangrijkste voorstel dat uit zijn intentieverklaring komt, is het voorstel om het volledig werkgelegenheidsbeleid in België te regionaliseren.

Karel Mortier

De reden is wellicht dat de liberalisering en flexibilisering van de Belgische arbeidsmarkt niet snel genoeg gaat door de oppositie van de PS en vooral FGTB, de franstalige tak van het ABVV.

Het spreekt voor zich dat de voorstellen van Vande Lanotte in Vlaamse patronale kringen goed werden ontvangen. De patroons worden immers steeds ongeduldiger naarmate men in de ons omringende landen tegenhervormingen doorvoert en hun winstmarges onder druk komen.

De vakbonden vonden het een minder goed idee omdat het dan quasi onmogelijk zou worden om op nationaal vlak nog afspraken te maken. De sterkte in heel het land over alle sectoren heen is een belangrijke troef van de vakbonden en die zou nu verloren gaan.

Het gaat vooralsnog slechts om een voorstel, maar het toont wel aan in welke richting Vande Lanotte denkt. Hoe lang zal het ABVV nog blijven glimlachen terwijl ze stampen onder de gordel krijgen van hun ‘ bevoorrechte partners’ van de SP.a?

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist