Charleroi: de algemene staking werd goed opgevolgd

In de regio rond Charleroi werd de stakingsoproep bijzonder goed opgevolgd. De stakers hadden het over een succesvolle staking, de militanten waren erg tevreden over de resultaten. In de industriezone van Fleurus spraken we onder meer met arbeiders van Splintex, waar het bedrijf volledig plat ging.

Vincent Devaux

De staking bij Splintex werd bijzonder goed voorbereid, er waren informatievergaderingen om het personeel mee te krijgen. De strijd die begin dit jaar werd geleverd in het bedrijf gedurende drie maanden, had sporen nagelaten. De inspanningen waren groot om ervoor te zorgen dat het bedrijf volledig plat ging.

Bij Splintex was het pikket georganiseerd door het ABVV, maar bij andere bedrijven waren er ook militanten van het ACV aanwezig. Op het pikket herinnerde een affiche van een Splintex-arbeider aan de 105 dagen durende staking begin dit jaar. De sfeer was erg goed, wat in een contrast stond met de pessimistische sfeer vlak na de strijd begin dit jaar die ondanks de strijdbaarheid van de arbeiders op een nederlaag uitdraaide.

In dezelfde industriezone was er een pikket van een 20-tal rode vakbondsleden voor IRE, een bedrijf dat medisch materiaal produceert en controleert. Bij verschillende bedrijven was er ook een vertegenwoordiging van ACV-delegees en militanten. “De pensioenen gaan iedereen aan”, stelden die militanten.

Bij Caterpillar lag 80% van de productie plat en de arbeiders van het bedrijf versterkten ook pikketten bij andere bedrijven. Aan het postsorteercentrum van Charleroi zagen we wel geen pikketten. De werking van De Post kende wel wat vertraging door de staking. De postarbeiders die werkten, konden op weinig begrip rekenen bij de stakers. Voor het station stond er een rood/groen pikket. Op een hogeschool deden ook de studenten mee, wat duidelijk maakt dat er ook daar actiebereidheid is rond een thema dat hen nog niet direct aanbelangt in de eerstkomende jaren.

Er waren ook stakersposten voor de ingangen van fast-food restaurants en aan het winkelcentrum Ville 2, het commerciële centrum van Charleroi. Hier waren er ook militanten van Caterpillar en de Algemene Centrale om de pikketten te versterken. Er waren wel enkele bedienden die probeerden te werken, maar dat waren vooral werknemers die niet gesyndiceerd waren.

Onder de stakers was er een groot bewustzijn rond de verhoging van de pensioenleeftijd op een ogenblik dat er een enorme werkloosheid is. Anderen hadden het echter ook over de daling van de koopkracht door de dure benzineprijzen. Het ABVV van Charleroi was goed georganiseerd en veel delegaties verleenden steun aan andere pikketten.

De vliegende pikketten toonden de solidariteit van de arbeidersklasse op een ogenblik van strijd. Vanaf de vroege namiddag kwamen er van overal verslagen die duidelijk maakten dat de staking erg succesvol was. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk vakbondsfront, was de staking complexer. Maar de strijdbaarheid aan de basis zorgde voor een geslaagde actiedag. Er was nog heel wat verwarring, onder meer op basis van het ideologisch offensief van de burgerij in de jaren ’90.

Het patronaat was bang voor deze staking omdat niet enkel de woede tegenover de maatregelen van de regering naar voor kwam, maar ook de kracht van een georganiseerde arbeidersklasse. Bij Carollywood, een cinemacomplex in Charleroi, was er versterking van het pikket nodig tegenover de patronale agressie waarbij een staker gewond raakte. De situatie in de regio van Charleroi toont het potentieel van de arbeiders tegenover het patronaat. Er is nu nood aan een uitbreiding van de strijd door informatievergaderingen in de bedrijven.

Dit was slechts het begin van een nieuwe reeks offensieve strijdbewegingen van de arbeidersklasse in dit land. De beste strijdtradities zullen snel opnieuw ingang vinden. Ons pamflet werd goed ontvangen. De noodzaak van een partij voor de arbeiders werd eveneens aangevoeld door een brede laag van stakende arbeiders.

Delen: Printen: