Luik: een internationale interventie

De Luikse afdeling van onze organisatie werd versterkt door enkele Duitse kameraden van onze zusterorganisatie SAV. Hun aanwezigheid werd sterk op prijs gesteld door de arbeiders die we ontmoetten aan de stakingspikketten. De Duitse kameraden trokken mee naar de Ulg, waar we samen met leden van de ACOD en de metaal de universiteit blokkeerden. Daar waren er wel wat professoren die probeerden de universiteit binnen te raken.

Nicolas Croes

Terwijl de Actief Linkse Studenten, de studenten van LSP/MAS, er het pikket mee versterkten, trokken onze militanten ook naar andere bedrijven.

Belgacom: de beweging zal dinsdag worden verder gezet

Eerst trokken we naar Belgacom waar op dinsdag ook een werkonderbreking zal plaatsvinden. We konden er discussiëren met de arbeiders en zagen ook dat onze pamfletten voor de staking een goede reactie hadden gekregen. Heel wat arbeiders spraken ons aan over de pamfletten die we er eerder op de week hadden verdeeld. Onze Duitse kameraden moesten er meermaals hun ervaringen uitleggen. Als gevolg van de beweging tegen de neoliberale aanvallen van regering en patronaat, kwam er in Duitsland een nieuwe partij links van de sociaal-democratie waarbinnen onze kameraden opkomen voor een marxistisch programma. Met het verraad van de Parti Socialiste, kon dat op heel wat interesse rekenen onder de arbeiders.

Industriezone: de arbeiders van verschillende bedrijven mobiliseren samen

Het stakingspikket aan ETTB (Esco Turban Technologie Belgique) maakte indruk door haar strijdbaarheid en haar grote omvang. Het metaalbedrijf dat onder meer levert aan de luchtvaartsector, kende de afgelopen vier jaar geen erkende vakbondsdelegatie. Onder druk van de mobilisatie voor deze staking is er eindelijk een vakbondsvertegenwoordiging aanvaard. Zowel de mobilisatie als de goede organisatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront, versterkt door arbeiders van andere bedrijven, maakten een goede indruk. Er kwamen ook arbeiders van andere bedrijven naar het pikket. We zullen binnenkort een meer gedetailleerd verslag hierover publiceren.

We zagen een zelfde strijdbaarheid bij Mono, een toeleveringsbedrijf uit de automobielsector. Daar kwamen we jammer genoeg enkel het ABVV tegen. Net zoals bij ETTB waren er interessante discussies over het weerleggen van de burgerlijke argumenten en over het organiseren van de mobilisatie. Toen we aankwamen lagen er vier bedrijven plat door de inspanningen van de militanten van Mono.

Fortis

Onze studenten legden eerst de universiteit plat met de hulp van militanten van ACOD en ABVV-metaal. Daarna trokken ze naar Fortis waar er werd gediscussieerd met een 20-tal militanten op het stakingspikket. Ook hier kon ons anti-kapitalistisch en socialistisch programma op heel wat bijval rekenen. Er was een grote openheid voor onze ideeën en een enthousiasme omwille van de solidariteit van studenten met de arbeiders.

Delen: Printen: