Tegen de heersende media en de propaganda van het establishment, plaats uw meigroet in ‘de Linkse Socialist’ en op ‘socialisme.be’

MG2014Het maandblad de Linkse Socialist biedt artikels, verslagen en analyses aan over de strijd van de arbeidersbeweging en de geradicaliseerde jongeren. Geen enkele van de traditionele media laat de stem van het sociaal verzet echt aan bod komen, vandaar het belang van de Linkse Socialist en onze website socialisme.be. Je vindt er analyses van de syndicale en politieke actualiteit, over de jongerenbewegingen en de sociale bewegingen, zowel op het internationale niveau, als op nationaal en gemeentelijk vlak die alle getroffen worden door een stortvloed aan besparingen.

Maar we beperken ons niet tot het geven van alternatieve informatie – vertrekkend vanuit de basis van de maatschappij, van de arbeiders en hun gezinnen – we willen eveneens publiek bediscussiëren wat de beste manier is om een krachtsverhouding op te bouwen tegen de sociale afbraak en het jobverlies en voor een verandering van de maatschappij. De Linkse Socialist en socialisme.be reiken niet enkel argumenten aan om in te gaan tegen de heersende neoliberale logica maar ook om de internationale solidariteit met de strijd van arbeiders en jongeren te organiseren en te versterken, om het overlegsyndicalisme terug in te wisselen voor strijdsyndicalisme, een syndicalisme van antikapitalistische strijd.

Steun de alternatieve media !

Om ons maandblad te publiceren en onze website te stofferen hebben we u en uw solidariteit nodig. We rekenen niet op rijke geldschieters, maar op het enthousiasme van onze lezers en sympathisanten. In de eerste plaats, voor zover dat nog niet het geval is, nodigen we u uit een abonnement te nemen op de Linkse Socialist, zodat u iedere maand uw portie antikapitalistische en socialistische analyses kan lezen en tegelijk onze politieke werking ondersteunt.

In aanloop naar 1 mei 2014, een traditie die al decennia mee gaat, stellen we ons maandblad en onze website open voor meigroeten om financiële steun op te halen als middel om onze alternatieve, echt socialistische, media verder te ontwikkelen.

PRAKTISCH

Stuur ons voor 15 april je meigroet door – laat ons weten van welke grootte en met welke boodschap en/of logo – per brief aan LSP, Hoveniersstraat 45, 1080 Molenbeek, – per mail aan redactie@socialisme.be.

TARIEVEN :

-1/128ste bladzijde = 12 euro
-1/64ste bladzijde = 25 euro
-1/32ste bladzijde = 50 euro
-1/16de bladzijde = 100 euro
-1/8ste bladzijde = 200 euro

U kan het bedrag dat overeenstemt met het gekozen formaat storten op rek. nr. BE48 0013 9075 9627 van ‘Socialist Press’, met vermelding “meigroet”

MG2014_vo