Brussel ging volledig plat

Het was 12 jaar geleden dat er een staking van deze omvang plaats vond. Geen enkele sector ontsnapte aan de staking. Er reed geen enkele trein en quasi geen trams of bussen. Het luchtverkeer was ernstig verstoord. Een stakerspost blokkeerde de toegang tot het postsorteercentrum Brussel X. Volkswagen lag plat. Tal van andere bedrijven gingen dicht, of kenden een groot aantal stakers. De meeste grote winkels sloten de deuren. De staking werd ook goed opgevolgd in de sector van de banken en verzekeringen, en ook in de administraties en het onderwijs. Er waren in heel wat ziekenhuizen informatiebijeenkomsten.

Karim Brikci

Het ABVV organiseerde verschillende blokkade-acties aan de ring, waardoor het verkeer grondig werd verstoord. Officieel riep enkel het ABVV op tot de staking, maar heel wat ACV-leden steunden de staking ondanks de houding van de ACV-leiding. De betrokkenheid van ACV’ers verschillende wel sterk van bedrijf tot bedrijf en van sector tot sector.

Een dertigtal leden en sympathisanten van LSP/MAS kwamen actief tussen in de staking in Brussel. Enkele leden deden dit in hun eigen bedrijf of aan hun universiteit, anderen trokken naar verschillende pikketten en blokkades. Onze interventie werd enthousiast onthaald. We hadden een specifieke sticker en verkochten ongeveer 35 exemplaren van onze krant.

Een overzicht van onze tussenkomsten

Blokkades en de opbouw van ee krachtsverhouding

Naast de stakersposten aan verschillende bedrijven, riep het ABVV haar militanten ook op om aan een aantal strategische plaatsen te verzamelen om het Brusselse verkeer stil te leggen. Heel wat delegaties beantwoordden die oproep door effectief te verzamelen aan Delta (Elsene), Viangros (Anderlecht) en op de boulevard Charles-Quint. Vanaf 6 uur stonden daar groepen stakers. Later op de ochtend stond er ook een groep aan de afrit van de ring aan Grand Bigard.

In Anderlecht waren er minstens 300 militanten uit verschillende sectoren, vooral leden van BBTK. De ring werd geblokkeerd door de militanten van de banken en verzekeringen, maar ook militanten van de non-profit, de Post,… De politie moest daarop de afrit van de ring afsluiten.

Aan Delta waren er meer dan 200 strijdbare militanten die een afrit van de ring blokkeerden ondanks bedreigingen van de politie-verantwoordelijken die stelden dat de concentratie zou gebroken worden. Die bedreigingen werd beantwoord met een vastberaden houding van de betogers. Er waren delegaties van verschillende bedrijven (Citybank, Siemens,…) en dat van ’s ochtends vroeg. Er kwamen nadien ook delegaties bij van Renault, VUB, ULB,…

Delen van de ring werden volledig plat gelegd gedurende uren. Op andere plaatsen waren er grote vertragingen en opstoppingen. De Handelskamer stelde dat het ABVV hiermee haar stakingsrecht misbruikte. Nochtans zijn blokkades een traditie van de arbeidersbeweging.

Uiteindelijk werden de blokkades opgegeven toen twee gearresteerde militanten in Anderlecht werden vrijgelaten. Wij haalden contactgegevens op van verschillende strijdbare militanten die willen bouwen aan strijdbare en democratische vakbonden.

Volkswagen

Het ABVV en ACLVB organiseerden een stakingspikket waarop vanaf 6 u ’s ochtends een goede 100 arbeiders samenkwamen voor het bedrijf. De grootte van het pikket toonde de strijdbaarheid aan de basis. De bedreigingen om het bedrijf te sluiten of de herstructureringsplannen, zorgden ervoor dat de kwestie van het brugpensioen bijzonder gevoelig lag.

Solvay

De stakers hadden zich verdeeld over twee werkplaatsen (Elsene en Neder-over-Heembeek). De staking werd vooral gedragen door de bedienden en de arbeiders. De kaders, de meerderheid van de werknemers, kwamen meestal wel werken. De staking werd geleid door de BBTK. De Franstalige LBC (CNE) sprak zich openlijk uit tegen de beweging, maar dat kon de strijdbare sfeer onder de militanten niet bederven.

Grote winkels

Er was een stakingspikket bij de toegang van Carrefour-Super GB, Dehlaize en Brico. De pikketten kleurden de stad in het rood en groen. De staking werd georganiseerd door de BBTK, maar heel wat militanten en delegees van de CNE waren eveneens aanwezig op de pikketten. In een aantal gevallen was er zelfs een groene meerderheid op de pikketten. De stakersposten in gemeenschappelijk vakbondsfront, waren geen uitzondering. In Oudergem en Drogenbos werd het volledige terrein afgezet. Vaak werden de stakersposten vervoegd door kleine middenstanders die een winkeltje hebben in de buurt van de grote supermarkten. Heel wat middenstanders toonden hun solidariteit.

MIVB

Er waren heel wat depots afgezet (Haren, Molenbeek, Elsene, Delta,…). De staking was georganiseerd door de ACOD, maar er waren ook militanten aanwezig van het ACV. De stakingen bij het openbaar vervoer en de blokkades hebben alleszins een slag toegebracht bij de patroons!

VUB

Aan de VUB stond er vanaf 7u30 een gezamenlijk pikket van ACOD-VUB en arbeiders van een schoonmaakbedrijf dat in onderaanneming werkt. Samen waren er een 20-tal militanten present voor het pikket. Er werd geprobeerd de werknemers te overtuigen om niet te weken. Door het succes van de staking bij de NMBS konden veel werknemers van het administratief en technisch personeel sowieso niet komen werken. De Actief Linkse Studenten namen actief deel aan het stakingspikket en toonden hun solidariteit. Tegen 10u30 trok het pikket naar de wegblokkade aan Delta.

ULB

Vanaf 6u30 werden de twee belangrijkste ingangen geblokkeerd door de studenten van de Actief Linkse Studenten en Interfac. De delegees van het ACOD sloten zich bij die actie aan. Het personeel en de studenten konden passeren, maar auto’s en vrachtwagens werden gestopt. De volledige voormiddag werd actie gevoerd en een 50-tal personen (studenten, professoren, personeelsleden) kwamen aan het pikket hun solidariteit tonen. Ook militanten van de christelijke vakbond steunden de actie.

Om 10u trokken we met een 30-tal studenten naar de wegblokkade aan Delta onder de slogan "Studenten, arbeiders, solidariteit". We werden aan Delta vergezeld door arbeiders van verschillende sectoren, waaronder de studenten en personeelsleden van de VUB. We zijn dan samen opgetrokken met de mensen van de VUB om rond de middag nogmaals de ULB te blokkeren. Daarbij toonden we ook de solidariteit tussen beide universiteiten.

Jammer genoeg was het pikket toen beperkt tot een barbecue, waardoor op de campus een quasi normale activiteit kon hervat worden. De ALS kwam tussen met een pamflet en affiches waarmee werd opgeroepen tot solidariteit en werd opgekomen voor een algemene vergadering om de standpunten uit te leggen aan het personeel en de studenten.

Delen: Printen: