Heist op den Berg: enkele interviews

Op de pikketten in Heist op den Berg spraken we met drie ABVV-delegees van Schering-Plough, Proficas en Vink. Hieronder vind je deze interviews.

Christophe De Brabanter

Schering-Plough. Interview met Rudy Van Looy, ABVV-delegee

Staakt iedereen op het bedrijf mee? Wat is de respons?

De oude werknemers staken allemaal. De ACV-militanten betreuren dat de top opgeroepen had om niet te staken, maar sommigen staakten wel mee. Alle interimmers zijn thuisgebleven. Sommige werknemers met een tijdelijk contract zijn wel gaan werken uit angst voor een niet-verlenging van hun contract. ’s Morgens was het piket klein, in de namiddag verwachten we een groter piket om de werknemers met een tijdelijk contract ook tegen te houden, wanneer het piket beter georganiseerd word in de loop van de dag.

Hoe is gemobiliseerd, waren er informatiebijeenkomsten op de werkvloer?

Dinsdag en woensdag zijn we rondgegaan om met de werknemers te discussieren en hen te mobiliseren voor de staking. Velen zijn spontaan ingegaan op de discussies, we hadden interessante gesprekken en vonden veel begrip voor de actie. We hebben pamfletten uitgedeeld en op een infobord teksten uitgehangen.

Wat is de verhouding met leden van andere vakbonden?

Het ACV heeft ook een pamflet uitgedeeld. Het feit dat eerst werd aangekondigd om op 10 oktober te staken waarna die staking werd ingetrokken, maakte een aantal ACV’ers kwaad. Ze hadden lieven samen met het ABVV gestaakt. Moest het ACV op 10 oktober hebben gestaakt, dan zouden we met het ABVV solidair meegedaan hebben. Het ACV was niet uitgenodigd voor de pikketten, aangezien dit niet mocht van de ACV-secretaris.

Zoals in 1992 en 1993 zouden we met beide vakbonden samen de industrieterreinen volledig moeten afzetten. Heeft ACV heeft veel oudere leden en kan door deze zet veel leden verliezen. Het ACV komt ook meer en meer onder druk te staan door hun basis. Er was veel sympathie van de ACV-militanten voor het ABVV.

Wat is je standpunt over het standpunt van de regering dat langer moet gewerkt worden?

Dat er langer moet worden gewerkt, zou alleen kunnen als er werk te veel was of te weinig werkvolk. Maar er zijn nu 600.000 mensen aan de dop, die zouden aan het werk moeten. En de lastenverlaging: creëert dat wel meer jobs? Wie controleert dat? Is het wel waar? Volgens mij zijn het cadeaus voor het patronaat waarmee voor ons niets verandert. En de ouderen die ontslagen zijn, die moeten dan een job zoeken of ze kunnen dan nog eens hun brugpensioen afnemen! Mijn mening is dat diegenen die langer willen werken dat moeten kunnen, maar diegenen die willen stoppen op 58 jaar moeten dat ook kunnen. Het ACV heeft 2 jaar geleden een petitie ondertekend: “handen af van het brugpensioen” en nu op dit moment…. is er spijtig genoeg weinig zichtbare actie van het ACV.

Wat denk je van de slogan ‘Haal het geld uit de rijke zakken’?

Ik vind de slogan niet direct rechtstreeks van toepassing op deze algemene staking. De slogan klopt wel, maar voor vandaag was “Handen af van het brugpensioen” beter.

Hoe denk je dat de vakbondseisen politiek kunnen worden vertaald? Wat vind je van het idee van een nieuwe arbeiderspartij?

Ik denk wel dat dit nodig is, maar zal eerder op de lange termijn zijn.

Proficas. Interview met Mady Hemeleers, hoofddelegee ABVV

Staakt iedereen op het bedrijf mee? Wat is de respons?

Er zijn een paar aan het werk gegaan, maar niet veel. Bij de vroege ploeg waren er op zo’n 110 arbeiders 17 aan het werk. We zullen zien wat de namiddag geeft.

Hoe is gemobiliseerd, waren er informatiebijeenkomsten op de werkvloer?

ACV- en ABVV-militanten hebben de werknemers op de hoogte gebracht. De groenen staken mee en zijn solidair. De relatie met het ACV is goed, er is een goede samenwerking en de onderlingen gesprekken verlopen erg positief.

Hoe denk je dat de acties moeten worden verdergezet?

We zullen moeten afwachten en zien wat de regering en vakbonden voorstellen. We hopen uiteraard op positieve resultaten. Onder druk van de actiebereidheid bij zowel ABVV als ACV-militanten, hoop ik dat het positief zal uitdraaien.

Wat is je standpunt over het standpunt van de regering dat langer moet gewerkt worden?

Ik vind dat er een tijdig pensioen moet zijn zodat de jongeren kunnen werken. Bij elke oudere die op pensioen gaat, zou een jongere aan de slag moeten. Op 65 jaar kun je al niet meer lang genieten van je pensioen. De regering houdt geen rekening met de levenskwaliteit van de mensen.

Vink. Interview met enkele ABVV-militanten

Staakt iedereen op het bedrijf mee? Wat is de respons?

Dat hangt af van de afdeling. Sommige zijn gesloten, andere niet. Bij de arbeiders zijn er op 60 man 8 aan het werk. Bij de bedienden zijn er minder stakers.

Hoe is gemobiliseerd, waren er informatiebijeenkomsten op de werkvloer?

We zijn bij de arbeiders rondgegaan en hebben uitleg gegeven en opgeroepen om solidair te zijn. Er werd wel wat heen en weer gepraat tussen ABVV en ACV. ACV deed wat tegenstrijdig. Het ABVV wil eerst een vuist maken terwijl het ACV eerst wil onderhandelen. Een groot deel van de ACV-militanten waren het wel met ons eens en is thuisgebleven, maar de delegees zijn de ACV-top blijven verdedigen. Vandaag toonden deze ACV-delegees toch hun solidariteit door koffie en koeken te brengen. Ik denk dat ze het gevoel hebben dat ze toch hadden moeten meedoen. Ze worden helaas van hogeruit onder druk gezet.

De relatie met de ACV-delegees bij de bedienden ligt moeilijker. De militanten zijn wel solidair, maar er zijn lichte spanningen.

Hoe denk je dat de acties moeten worden verdergezet?

Het hangt er vanaf wat er uit de bus komt. Het was noodzakelijk om eerst een vuist te maken. Als er een akkoord ondertekend wordt, is het te laat. Misschien niet noodzakelijk te laat, maar dan zouden de acties misschien wel veel harder moeten zijn. Nu heeft de ABVV een stok door de actiebereidheid. Het is nu niet gewelddadig. Het is nu zeer ludiek, de politie is wel langsgekomen, maar enkel om te onderhandelen. Alles is rustig gebleven. Het ACV doet het wel op een “andere manier”… Ik denk dat er nu een grotere kloof is ontstaan tussen basis en top. Het ACV en ABVV zitten aan dezelfde onderhandelingstafel. Het ACV zegt al veel bereikt te hebben, maar er staat nog niets op papier! Wie zit hier te liegen denk je?

Wat is je standpunt over het standpunt van de regering dat langer moet gewerkt worden?

Het is goed zoals het nu is. Wat wel moet worden aangepakt, is de jeugdwerkloosheid. Er zijn 130.000 jongeren onder de 23 werkloos. Ik zie mijn kleinkinderen al vragen: “Bompa, ga eens op pensioen, want ik heb geen werk.” De mensen mogen van mij tot hun 65ste werken, maar het belangrijkste probleem is de jongerenwerkloosheid. Daar moet naar worden gekeken.

Nu wordt voorgesteld dat bij een herstructurering werknemers boven de 55 eerst 6 maanden worden betaald, maar daarna verplicht kunnen worden een job te aanvaarden aan een lager loon. Dat is des te schandaliger omdat het lagere loon ook een invloed heeft op de pensioenuitkeringen.

Hoe denk je dat de vakbondseisen politiek kunnen worden vertaald? Wat vind je van het idee van een nieuwe arbeiderspartij?

Er moet een nieuwe werknemerspartij komen. De Sp.a verdedigt de gewone werkmens niet meer…

Delen: Printen: