affiches2014Alle gevestigde partijen zijn in verkiezingsmodus. Langs Nederlandstalige kant is er een opbod van hoeveel besparingen worden aangekondigd. Langs Franstalige kant weerklinkt een andere retoriek voor de verkiezingen, maar volgt nadien hetzelfde besparingsbeleid. PS-voorzitter Magnette erkent het openlijk als hij zegt dat het Europese besparingsbeleid onvermijdelijk is: “We lieten Europa opdraaien voor politieke keuzes waarvan we wisten dat ze soms onvermijdelijk waren.” (1)

Als we zien hoe op lokaal vlak al werd bespaard na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, dan weten we waar we na 25 mei aan toe zijn. In een lange periode zonder verkiezingen zal hard bespaard worden. Het geld zal niet gezocht worden bij de drie dollarmiljardairs die ons land rijk is, er zal ook niet geknipt worden in de 10 miljard euro aan dividenden die door de Bel20-bedrijven worden uitbetaald. Neen, het geld zal eens te meer bij onze lonen, uitkeringen en openbare diensten gezocht worden.

De verwachte versterking van consequent links op 25 mei geeft aan dat steeds meer mensen niet meer bereid zijn om het besparingsbeleid te aanvaarden. De bereidheid tot verzet neemt toe. Laat ons dat organiseren. De vormings- en discussiedag Socialisme 2014 kadert zich in de voorbereiding van een front van verzet tegen de besparingen. Met vormingen en discussies willen we het programma van dat verzet op tal van punten verfijnen, tegelijk willen we onder meer in de avondmeeting nagaan hoe we tot een eengemaakt en succesvol front kunnen komen.

Op deze meeting brengen we een live boodschap van Kshama Sawant, het socialistische gemeenteraadslid uit Seattle. Sawant werd eind vorig jaar met een schitterend resultaat van 95.000 stemmen verkozen in een stad die net iets groter is dan Antwerpen. De verkozen positie wordt nu gebruikt om de strijd voor de verhoging van het minimumloon tot 15 dollar te versterken. We laten ook Daniel Piron van het ABVV van Charleroi en Zuid-Henegouwen aan het woord. Dat ABVV-gewest deed een opmerkelijke oproep voor een links front op basis van een antikapitalistisch noodprogramma. Na de verkiezingen zal deze oproep van cruciaal belang zijn om het verzet te organiseren. Anja Deschoemacker legt als lijsttrekker van Gauches Communes uit hoe we met onze verkiezingscampagne in Brussel een bijdrage leveren in de opbouw van het front van verzet.

Socialisme 2014 is een niet te missen afspraak om voorbereid te zijn op de harde confrontatie die het establishment voorbereidt als onderdeel van de opgedreven aanval op onze levensstandaard en sociale verworvenheden. Zorg dat je er op 3 mei bij bent!

(1) Paul Magnette, “Europa heeft nood aan een links initiatief” in El Khadraoui, S, “Europa 2050. Visies voor een betere toekomst”, uitgeverij Houtekiet, 2013, p. 54


Facebook evenement