Front van verzet ook ideologisch onderbouwen!

zaterdag 3 mei | 10u-22u30 | De Pianofabriek | Fortstraat 35  St-Gillis | Brussel

door Eric Byl

affiches2014Zelfs doorwinterde liberalen en keiharde patroons verdedigen niet langer de mythe dat de onzichtare hand van de vije markt de beste garantie biedt op sociale welvaart. Ook zij pleiten nu voor ‘correcties’, al was het maar om de sociale draagkracht van hun kapitalistisch systeem niet helemaal onderuit te halen. Bij de 99 procent dooft het geloof in beterschap echter uit. Bij velen leidt dat tot fatalisme en berusting, maar een groeiend aantal wil het daar niet bij laten en gaat op zoek naar alternatieven. Het jaarlijks evenement Socialisme 2014 wil daaraan bijdragen.

De jaren ’90 laten nog diepe sporen na. Zelfs oprechte activisten zijn soms meegesleept door de leugen dat ideologieën per definitie leiden tot extremisme en plaats moeten ruimen voor pragmatisme en technocratie. Ze verwerpen ideologie, een globale visie over een andere en betere maatschappij vertrekkend vanuit onze kennis van het verleden. Maar ook dat verwerpen is een ideologie: die van heersende klasse. Die heeft er alle belang bij dat de zaken blijven zoals ze zijn. Haar pragmatisme heeft het kapitalisme niet gehinderd in het veroordelen van miljoenen mensen tot de bedelstaf ondanks de enorme opstapeling van rijkdom. Het heeft evenmin verhinderd dat hele dorpen en steden in talloze oorlogen vanop verre afstand platgebombardeerd werden met koele technocratische precisie.

Newton, een van de grootste wetenschappers aller tijden, zei ooit: “Als ik verder heb gezien dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van reuzen stond.” Kortom, zijn kennis schreef hij toe aan de inzichten die voorgaande generaties wetenschappers hem overgeleverd hadden. Wie nu teruggrijpt naar de rijke geschiedenis van de arbeidersbeweging en haar beste vertegenwoordigers, naar Marx, Lenin, Trotski  en talloze andere ‘voorgaande generaties’, wordt echter dogmatisme verweten. Dat God de mens heeft geschapen, dat is een dogma. Je kan het niet bewijzen, maar moet erin geloven. Dat een ‘onzichtbare hand’ de vrije markt reguleert, is er nog een. Ook dat kan je niet bewijzen, je moet het geloven of niet. Het bestuderen van analyses en conclusies van vorige generaties om daarop verder te bouwen, is dat echter niet.

Velen worstelen ook met vooroordelen ten opzichte van de enige sociale kracht die in staat is de maatschappij te veranderen. Ze denken dat er geen sociale klassen meer bestaan. Ze verzetten zich tegen de idee dat ook werklozen, invaliden,… tot de arbeidersklasse behoren of denken ze door hun diploma niet langer deel uitmaken van die sociale klasse. We zijn nochtans allemaal afhankelijk van de verkoop van arbeidskracht, in tegenstelling tot diegenen die kunnen leven van hun kapitaal. De arbeidersklasse is altijd rijk geweest aan diversiteit en is dat nog steeds. De heersende klasse misbruikt die diversiteit, benadrukt de verschillen en stelt het individu tegenover het gemeenschappelijke om de klassenverschillen te verbergen en de enige sociale kracht die de maatschappij kan veranderen te ondermijnen. Wij denken dat het individu pas echt tot volle ontwikkeling komt door zich te verbinden met andere individuen, door de diverse kwaliteiten om te smeden tot een gemeenschappelijke maatschappelijke kracht.

Deze en andere vandaag minder vanzelfsprekende opvattingen trachten we op Socialisme 2014 te illustreren aan de hand van concrete ervaringen uit het verleden, maar ook van actuele gebeurtenissen en voorstellen.

Facebook evenement. Bestel nu je voorverkoopkaart: 6 euro voor niet-loontrekkenden, 8 euro voor loontrekkenden. Stort op BE69 0012 2603 9378 van LSP met vermelding ‘Socialisme 2014’.