De Morgen: regering en patronaat gebruiken hun propagandakrant

De Morgen haalt vandaag onwaarschijnlijk hard uit naar de staking van het ABVV. In het editoriaal van Yves Desmet worden de vakbonden beladen met zowat alle mogelijke zonden. Het editoriaal doet vooral denken aan een scheldpartij van regering en patronaat. In de krant is er bovendien zowat geen aandacht voor de eisen van de stakers, enkel voor de ‘overlast’ die de staking met zich meebrengt. De Morgen maakt duidelijk aan welke kant ze staat.

Dat Yves Desmet geen aanhanger is van vakbonden, is al langer geweten. Zowat ieder voorstel van regering en patronaat kan op zijn enthousiaste steun rekenen. Ook nu weer werpt hij zich op als de pleitbezorger voor een aanval op de brugpensioenen. Nochtans slaagt hij er niet in om coherente argumenten naar voor te brengen.

Desmet beweert dat het ABVV staakt "onder voorwendsels" die "een loopje nemen met de waarheid". Zo beweert hij dat er geen afschaffing komt van het brugpensioen. Wat verder geeft hij wel toe dat de leeftijd moet worden opgetrokken tot 60. De regering beweerde eerder dat dit cijfer van tafel was bij de onderhandelingen, maar blijkbaar is dit niet het geval. Ook beweert Desmet dat bij herstructureringen arbeiders vanaf 52 weg kunnen met brugpensioen. Daar vermeldt hij niet bij dat die werknemers zullen beschouwd worden als een normale werkloze die iedere "passende betrekking" moet aanvaarden op straffe van het verlies van de uitkering… Wie neemt hier een loopje met welke waarheid?

De vergrijzing zorgt er volgens Desmet voor dat heel wat vacatures niet kunnen worden ingevuld. Hoezo? Is de werkloosheid misschien opgelost? Gelooft Desmet het fabeltje van de 200.000 jobs van Verhofstadt? We kunnen dat enkel besluiten als hij meent dat iedereen langer moet werken omdat de jobs anders niet ingevuld worden door een gebrek aan beschikbare arbeidskrachten.

De sociale zekerheid zal niet langer betaalbaar zijn indien er niet geraakt wordt aan de (brug)pensioenen, aldus Desmet. Dat is een goedkoop argument dat telkens opnieuw herhaald wordt, maar al meermaals werd weerlegd. De uitstekende studie ’50 grijze leugens’ van de ACV-studiedienst boort het argument van Desmet de grond in. Uit officiële cijfers blijkt dat de uitgaven voor de pensioenen niet zo spectaculair toenemen. De pensioenen kostten ons in 1980 5,4% van het BBP tegen 5,2% nu. Hallo, Yves?

Desmet stelt dat het ABVV "eenzaam" aan de "zijlijn" staat te "schreeuwen". De enorme maatschappelijke bezorgdheid rond de pensioenen en het brugpensioen, wijzen er eerder op dat alle traditionele partijen en hun waterdragers zoals Desmet met hun neoliberale logica aan de "zijlijn" staan.

We houden alvast ons hart vast om de berichtgeving over de staking zelf te lezen in de zaterdageditie van De Morgen. Gelukkig zijn er ook alternatieve bronnen van informatie, zoals deze site! Hier geen neoliberaal gejank, maar de standpunten van de stakers zelf!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist